Nyheter

Gymnasiet och universitetet lär sig tillsammans

Aalto-universitetets skollösning tar gymnasiet till campus i Otnäs.
Studerande Roope Maaranta (t.v.), Petra Poimaa och Alarik Rantala från Haukilahden lukio bekantar sig med de nya utrymmena i Otnäs. Gymnasiets Laine-byggnad användes tidigare av Aalto-universitetets institution för träförädlingsteknik. Bild: Taru Turpeinen / Esbo stad.

Aalto-universitetets campus i Otnäs får nya aktörer i höst då 350 elever från gymnasiet Haukilahden lukio i Esbo inleder sina studier på campus. Gymnasiet kommer att ha ett nära samarbete med universitetets studerande och personal. Förutom skolans egna utrymmen i Laine-byggnaden kommer gymnasiets elever att dela utrymmen i flera olika byggnader med universitetet.

Skolan är en avancerad serviceinnovation

Den nya skollösningen fick sin början i och med forsknings- och utvecklingsprojektet gällande utbildningens servicearkitektur som leddes av professor Jarmo Suominen vid Aalto-universitetets institution för arkitektur och utvecklades sedan under tvärvetenskapliga kurser i Esbo, London och Shanghai. Esbo stad blev intresserad av konceptet som utvecklar tillfälliga skolor och beslöt att testa verksamheten från och med i höst.

Vicerektor Antti Ahlava har ansvarat för samarbetsprojektet för Aalto-universitetets del.
– Skolan som service är en ny avancerad idé där skolan ses som en grund som stöder inlärningen. Skolans verksamhet och fysiska struktur är separata här. Verksamhetens fördelning i stadsdelen stöder de pedagogiska målsättningarna gällande social och temabaserad inlärning och gymnasiet blir en naturlig del av universitetets campus och dess kultur, beskriver Ahlava.

– Konceptet utformades genom en aktiv process: både framtida användare samt studerande och experter vid Aalto har varit delaktiga. I projektet deltog även Royal College of Arts och deras servicedesigners i London, fortsätter Ahlava.

Unika inlärningserfarenheter

Ett av universitetets viktiga mål är att utbilda aktiva förändrare så de kan bygga upp ett innovativt samhälle.
– Det är fint att vi får med gymnasieelever i vår verksamhet. Den här typen av interaktion, samarbete och olika inlärningsmiljöer skapar nya idéer och unika inlärningserfarenheter för båda parterna, berättar Eero Eloranta, vicerektor för undervisning vid Aalto-universitetet.

Aalto-universitetet vägleder och uppmuntrar även verksamheten i en ny typ av utvecklingssamarbete mellan företag och staden. Syftet med samarbetet är att utveckla servicearkitekturen för ordnandet av undervisningen och använda sig av erfarenheterna som erhållits i det här projektet.

Campus förnyas på många sätt

Universitetet har många planer på utvecklingen av Otnäs campus. Enligt Antti Ahlava passar gymnasiet Haukilahden lukio alldeles utmärkt in i campusvisionen.
– Otnäs byggs upp till ett framtidens campus och en levande miljö för forskning, innovationer, inlärning och konst. Vi intensifierar livet, vi tar in våra samarbetsparter till universitetet och testar fantasifulla funktionella lösningar och gemensam användning av utrymmen, berättar Ahlava.

 

 

 

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Havainnekuva opiskelijakeskuksesta.
Campus, Pressmeddelanden Publicerat:

Studerandecentret byggs upp som en gemensam mötesplats för studerande vid Aalto-universitetet

Byggnaden som kommer till campusets kärna är studentorganisationernas och universitetets gemensamma satsning.
Ilmakuva kampuksesta
Campus Publicerat:

Campuset presenteras under en virtuell rundtur

I vår nya nättjänst bekantar två guider besökaren med 44 olika ställen på Aalto-universitetets campus i Otnäs
People in Harald Herlin.
Campus, Universitetet Publicerat:

Ändringar i passerkontrollen – läs anvisningarna

Ändringarna träder i kraft i december och gäller alla som rör sig på campusområdet.
Otakaari 1 käsijohde
Campus Publicerat:

Passerkontroll som en del av universitetets strategi - sammanfattning av infotillfället

Ett infotillfälle om den nya praxisen för passerkontroll hölls den 25 augusti. Här kan du se en sammanfattning av tillfället samt en inspelning av tillfället i sin helhet (längd cirka en timme, kan ses endast av personal och studerande vid Aalto-universitetet).