Nyheter

Gymnasiet och universitetet lär sig tillsammans

Aalto-universitetets skollösning tar gymnasiet till campus i Otnäs.
Studerande Roope Maaranta (t.v.), Petra Poimaa och Alarik Rantala från Haukilahden lukio bekantar sig med de nya utrymmena i Otnäs. Gymnasiets Laine-byggnad användes tidigare av Aalto-universitetets institution för träförädlingsteknik. Bild: Taru Turpeinen / Esbo stad.

Aalto-universitetets campus i Otnäs får nya aktörer i höst då 350 elever från gymnasiet Haukilahden lukio i Esbo inleder sina studier på campus. Gymnasiet kommer att ha ett nära samarbete med universitetets studerande och personal. Förutom skolans egna utrymmen i Laine-byggnaden kommer gymnasiets elever att dela utrymmen i flera olika byggnader med universitetet.

Skolan är en avancerad serviceinnovation

Den nya skollösningen fick sin början i och med forsknings- och utvecklingsprojektet gällande utbildningens servicearkitektur som leddes av professor Jarmo Suominen vid Aalto-universitetets institution för arkitektur och utvecklades sedan under tvärvetenskapliga kurser i Esbo, London och Shanghai. Esbo stad blev intresserad av konceptet som utvecklar tillfälliga skolor och beslöt att testa verksamheten från och med i höst.

Vicerektor Antti Ahlava har ansvarat för samarbetsprojektet för Aalto-universitetets del.
– Skolan som service är en ny avancerad idé där skolan ses som en grund som stöder inlärningen. Skolans verksamhet och fysiska struktur är separata här. Verksamhetens fördelning i stadsdelen stöder de pedagogiska målsättningarna gällande social och temabaserad inlärning och gymnasiet blir en naturlig del av universitetets campus och dess kultur, beskriver Ahlava.

– Konceptet utformades genom en aktiv process: både framtida användare samt studerande och experter vid Aalto har varit delaktiga. I projektet deltog även Royal College of Arts och deras servicedesigners i London, fortsätter Ahlava.

Unika inlärningserfarenheter

Ett av universitetets viktiga mål är att utbilda aktiva förändrare så de kan bygga upp ett innovativt samhälle.
– Det är fint att vi får med gymnasieelever i vår verksamhet. Den här typen av interaktion, samarbete och olika inlärningsmiljöer skapar nya idéer och unika inlärningserfarenheter för båda parterna, berättar Eero Eloranta, vicerektor för undervisning vid Aalto-universitetet.

Aalto-universitetet vägleder och uppmuntrar även verksamheten i en ny typ av utvecklingssamarbete mellan företag och staden. Syftet med samarbetet är att utveckla servicearkitekturen för ordnandet av undervisningen och använda sig av erfarenheterna som erhållits i det här projektet.

Campus förnyas på många sätt

Universitetet har många planer på utvecklingen av Otnäs campus. Enligt Antti Ahlava passar gymnasiet Haukilahden lukio alldeles utmärkt in i campusvisionen.
– Otnäs byggs upp till ett framtidens campus och en levande miljö för forskning, innovationer, inlärning och konst. Vi intensifierar livet, vi tar in våra samarbetsparter till universitetet och testar fantasifulla funktionella lösningar och gemensam användning av utrymmen, berättar Ahlava.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Students at Aalto lecture hall in ENG orientation event
Studier Publicerat:

Över 700 studenter påbörjade sina studier på Ingenjörshögskolan

Det nya läsåret startade den 28 augusti 2023 med orienteringstillfällen för nya kandidat- och masterstudenter på Kandidatcentret.
20 students from Aalto University at the Unite! Student Festival in Lisbon.
Studier Publicerat:

Unite! Studentfestivalen i Lissabon var full av lärande, gemenskap och nöjen

20 studenter från Aalto deltog i Unite! Studentfestival.
Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
Otaniemi - kuva Unto Rautio
Campus, Universitetet Publicerat:

Förslag på hur du skulle använda 13 000 e för välbefinnandet av Aalto-universitetets studenter!

Lämna ditt förslag senast den 29.9.2023 som ett deltagande budgetprojekt för att förbättra studenternas välbefinnande på campus. En vinnare kommer att röstas fram från de genomförbara idéerna under år 2023.