Nyheter

Gymnasiet och universitetet lär sig tillsammans

Aalto-universitetets skollösning tar gymnasiet till campus i Otnäs.
Studerande Roope Maaranta (t.v.), Petra Poimaa och Alarik Rantala från Haukilahden lukio bekantar sig med de nya utrymmena i Otnäs. Gymnasiets Laine-byggnad användes tidigare av Aalto-universitetets institution för träförädlingsteknik. Bild: Taru Turpeinen / Esbo stad.

Aalto-universitetets campus i Otnäs får nya aktörer i höst då 350 elever från gymnasiet Haukilahden lukio i Esbo inleder sina studier på campus. Gymnasiet kommer att ha ett nära samarbete med universitetets studerande och personal. Förutom skolans egna utrymmen i Laine-byggnaden kommer gymnasiets elever att dela utrymmen i flera olika byggnader med universitetet.

Skolan är en avancerad serviceinnovation

Den nya skollösningen fick sin början i och med forsknings- och utvecklingsprojektet gällande utbildningens servicearkitektur som leddes av professor Jarmo Suominen vid Aalto-universitetets institution för arkitektur och utvecklades sedan under tvärvetenskapliga kurser i Esbo, London och Shanghai. Esbo stad blev intresserad av konceptet som utvecklar tillfälliga skolor och beslöt att testa verksamheten från och med i höst.

Vicerektor Antti Ahlava har ansvarat för samarbetsprojektet för Aalto-universitetets del.
– Skolan som service är en ny avancerad idé där skolan ses som en grund som stöder inlärningen. Skolans verksamhet och fysiska struktur är separata här. Verksamhetens fördelning i stadsdelen stöder de pedagogiska målsättningarna gällande social och temabaserad inlärning och gymnasiet blir en naturlig del av universitetets campus och dess kultur, beskriver Ahlava.

– Konceptet utformades genom en aktiv process: både framtida användare samt studerande och experter vid Aalto har varit delaktiga. I projektet deltog även Royal College of Arts och deras servicedesigners i London, fortsätter Ahlava.

Unika inlärningserfarenheter

Ett av universitetets viktiga mål är att utbilda aktiva förändrare så de kan bygga upp ett innovativt samhälle.
– Det är fint att vi får med gymnasieelever i vår verksamhet. Den här typen av interaktion, samarbete och olika inlärningsmiljöer skapar nya idéer och unika inlärningserfarenheter för båda parterna, berättar Eero Eloranta, vicerektor för undervisning vid Aalto-universitetet.

Aalto-universitetet vägleder och uppmuntrar även verksamheten i en ny typ av utvecklingssamarbete mellan företag och staden. Syftet med samarbetet är att utveckla servicearkitekturen för ordnandet av undervisningen och använda sig av erfarenheterna som erhållits i det här projektet.

Campus förnyas på många sätt

Universitetet har många planer på utvecklingen av Otnäs campus. Enligt Antti Ahlava passar gymnasiet Haukilahden lukio alldeles utmärkt in i campusvisionen.
– Otnäs byggs upp till ett framtidens campus och en levande miljö för forskning, innovationer, inlärning och konst. Vi intensifierar livet, vi tar in våra samarbetsparter till universitetet och testar fantasifulla funktionella lösningar och gemensam användning av utrymmen, berättar Ahlava.

 

 

 

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Otakaari 1 käsijohde
Campus Publicerat:

Passerkontroll som en del av universitetets strategi - sammanfattning av infotillfället

Ett infotillfälle om den nya praxisen för passerkontroll hölls den 25 augusti. Här kan du se en sammanfattning av tillfället samt en inspelning av tillfället i sin helhet (längd cirka en timme, kan ses endast av personal och studerande vid Aalto-universitetet).
Aaltoyliopisto_230916_photo_Aino_Huovio-4203.jpg
Campus, Undantagssituation Publicerat:

Exceptionella öppettider på Otnäs campus

Byggnaderna på Otnäs campus har exceptionell öppettid från och med måndagen den 31 augusti.
Otakaari 1 Kuva: Aino Huovio / Aalto-yliopisto
Campus Publicerat:

Studenternas rörlighet på campus i början av läsåret

Från och med måndag 31.8., kommer studeranden att ha tillgång till campusets utrymmen där närundervisning ordnas, studielokaler som kan bokas i förhand, stödjande tjänster för studerande samt studentrestauranger. Notera att HRT-kortet inte är i bruk under dessa undantagstider, tillgången till byggnaderna endast genom markerade dörrar under byggnadens öppethållstider.
Learning Centre graphics
Campus Publicerat:

Utlåning av passerkort upphör

Passerkontroll vid Aalto-Universitetet förändras. I fortsättningen använder studeranden HRT-kortet som passerkort.