Nyheter

Ett rekordantal nya teknologie doktorer deltog i den högtidliga promotionen 2022

Den mest prestigefyllda av alla akademiska fester, promotionen, ägde rum på Otnäs campus den 17 juni. Eftersom den årliga traditionen fått skjutas upp två gånger, blev årets festligheter i Dipoli större än någonsin tidigare.
Juhlapukuihin sonnustauneet ihmiset laskeutuvat portaita alas kohti kameraa

I år promoverades 531 nya teknologie doktorer. Andelen kvinnor ökade från tidigare år och stod för cirka en fjärdedel av alla doktorsexamina. 153 nya doktorer och tio hedersdoktorer deltog i den ceremoniella tillställningen.

”I sin bästa och renaste form går undervisningens och forskningens kvalitet, förnyelse och förbättring hand i hand. En av de viktigaste mätarna på universitetets kvalitet, förnyelse och inflytande är ni, våra nya teknologie doktorer, framtidens skapare! " sa professor Maarit Karppinen, som fungerade som promotor under promotionsakten.

Anmärkningsvärt med årets ceremonier var också att de leddes av tre kvinnor. Utöver professor Karppinen leddes evenemanget av provosten Kristiina Mäkelä och dekanus för Högskolan för kemiteknik Kristiina Kruus.

Över 600 personer deltog i promotionsakten, varav en del följde festligheterna via en livestream i auditoriet Lumituuli i Dipoli.

Hjärtliga gratulationer till alla promoverade!

Se inspelningen av evenemanget

Titta på inspelningen av ceremonin här.

Aallon tekniikan alan promootio 2022
Aallon tohtoripromootio. Kaksi henkilöä katsomassa kameraan ja kohottamassa kuohuviinilasia, taustalla juhlakansaa.
Uudet tohtorit jonottavat lavalle. Taustalla Tiedon liekki heijastettuna valkoiselle seinälle.
Frakkeihin ja juhlapukuihin sonnustautuneet ihmiset hymyilevät kuohuviinilasit käsissään
Juhla-asuihin sonnustautuneet tohtorit istuvat ja taputtavat käsiään
Frakkeihin pukeutuneita laulajia lavalla
Ihmisiä juhlaillallisella pöytien ääressä
Ihmisiä tanssimassa tohtoripromootion illallisjuhlassa
Fotografier: Aalto-universitetet / Heli Sorjonen
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

kuva break prosta eri laitteilla
Campus, Universitetet Publicerat:

Break Pro pausgymnastikprogram lägger till rörelse i vardagen - nya videor i urvalet nu!

Den uppdaterade (2024) versionen har en hel del nya funktioner och intervallträningsvideor - så det är värt att ladda ner den nya versionen för ditt välbefinnande!
Two students watching measurements from a computer
Studier Publicerat:

Programmet Health Technology Engineering ger färdigheter att utveckla innovativa tekniska lösningar på hälsorelaterade problem

Det nya magisterprogrammet kombinerar tekniskt kunnande och praktisk förståelse för hälsofrågor.
Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Campus, Studier Publicerat:

Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stängs i slutet av maj.
Nya teknologie hedersdoktorer
Pris och utmärkelser, Pressmeddelanden Publicerat:

Fem nya teknologie hedersdoktorer 2024 vid Aalto

Hedersdoktorerna promoveras i ceremoniella promotion i juni.