Nyheter

Ett rekordantal nya teknologie doktorer deltog i den högtidliga promotionen 2022

Den mest prestigefyllda av alla akademiska fester, promotionen, ägde rum på Otnäs campus den 17 juni. Eftersom den årliga traditionen fått skjutas upp två gånger, blev årets festligheter i Dipoli större än någonsin tidigare.
Juhlapukuihin sonnustauneet ihmiset laskeutuvat portaita alas kohti kameraa

I år promoverades 531 nya teknologie doktorer. Andelen kvinnor ökade från tidigare år och stod för cirka en fjärdedel av alla doktorsexamina. 153 nya doktorer och tio hedersdoktorer deltog i den ceremoniella tillställningen.

”I sin bästa och renaste form går undervisningens och forskningens kvalitet, förnyelse och förbättring hand i hand. En av de viktigaste mätarna på universitetets kvalitet, förnyelse och inflytande är ni, våra nya teknologie doktorer, framtidens skapare! " sa professor Maarit Karppinen, som fungerade som promotor under promotionsakten.

Anmärkningsvärt med årets ceremonier var också att de leddes av tre kvinnor. Utöver professor Karppinen leddes evenemanget av provosten Kristiina Mäkelä och dekanus för Högskolan för kemiteknik Kristiina Kruus.

Över 600 personer deltog i promotionsakten, varav en del följde festligheterna via en livestream i auditoriet Lumituuli i Dipoli.

Hjärtliga gratulationer till alla promoverade!

Se inspelningen av evenemanget

Titta på inspelningen av ceremonin här.

Aallon tekniikan alan promootio 2022
Aallon tohtoripromootio. Kaksi henkilöä katsomassa kameraan ja kohottamassa kuohuviinilasia, taustalla juhlakansaa.
Uudet tohtorit jonottavat lavalle. Taustalla Tiedon liekki heijastettuna valkoiselle seinälle.
Frakkeihin ja juhlapukuihin sonnustautuneet ihmiset hymyilevät kuohuviinilasit käsissään
Juhla-asuihin sonnustautuneet tohtorit istuvat ja taputtavat käsiään
Frakkeihin pukeutuneita laulajia lavalla
Ihmisiä juhlaillallisella pöytien ääressä
Ihmisiä tanssimassa tohtoripromootion illallisjuhlassa
Fotografier: Aalto-universitetet / Heli Sorjonen
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Opiskelijoita ja henkilökuntaa kuvattuna yläperspektiivista. Ihmiset kävelemässä eri suuntiin. Liikettä kuvassa.
Universitetet Publicerat:

Påverka vår levande strategi – svara på en enkät om universitetets förhandsöversikt 2023

Alla aaltoiter och partner är varmt välkomna att dela med sig av sina tankar genom att svara på en webbenkät senast den 30 september.
Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
Otaniemi - kuva Unto Rautio
Campus, Universitetet Publicerat:

Förslag på hur du skulle använda 13 000 e för välbefinnandet av Aalto-universitetets studenter!

Lämna ditt förslag senast den 29.9.2023 som ett deltagande budgetprojekt för att förbättra studenternas välbefinnande på campus. En vinnare kommer att röstas fram från de genomförbara idéerna under år 2023.
sanasto-somekuva-twitter.png
Samarbete, Forskning och konst Publicerat:

Bästa författare av kursböcker och vetenskapslitteratur - visste du att du har rätt till utlåningsersättning?

Alla författare som har skrivit text till ett verk som lånas ut på bibliotek har rätt till utlåningsersättning.