Nyheter

Det bor en liten forskare i Mikko Kosonen

Styrelseordföranden uppmuntrar initiativförmåga och mod.
Aalto University Mikko Kosonen / Photo by Jaakko Kahilaniemi

Överombudsman Mikko Kosonen från Sitra blev ekonomie magister år 1982 vid Helsingfors handelshögskola, och nio år senare doktorerade han. År 2016 återvände han till sin alma mater i en ny roll som medlem i Aalto-universitetets styrelse, och sedan ingången av detta år har han varit ordförande för styrelsen.

Däremellan har det varit över 20 år av hektiska uppgifter hos Nokia, där Mikko Kosonen ledde strategiarbetet och informationsförvaltningen under de år som företaget växte kraftigt. Därefter forskade och skrev han om strategi och sedan 2008 har han som huvudsyssla varit överombudsman vid Sitra. 

Mikko Kosonen skrev sin doktorsavhandling vid sidan av sitt arbete hos Nokia. Hans avhandling i internationell affärsverksamhet var den första i sitt slag i Finland och behandlade internationaliseringen av affärsverksamheten kring industriella system. 

”När jag arbetade med min avhandling hade jag lyckan att befinna mig i en situation där jag samtidigt kunde tillämpa och testa mina forskningsresultat hos Nokia. Doktorsstudierna ledde till förståelse och självförtroende, och genom dem hittade jag också en liten forskare i mig själv. Mellan Nokia och Sitra arbetade jag några år som forskare och skrev tillsammans med professor Yves Doz en bok och ett flertal publikationer om strategisk smidighet”, berättar Kosonen.

En bra strategi är enkel

Strategiskt ledarskap har utgjort kärnan i Mikko Kosonens arbets- och forskarkarriär. ”En bra strategiprocess får alla nyckelaktörer att engagera sig i en gemensam ’upptäcktsresa’ och verksamhet. En bra strategi sammanfattar organisationens värdelöfte och erbjuder alla nyckelaktörer en inspirerande och trovärdig väg framåt. En bra strategi följer också sin tid och uppdateras i takt med att världen förändras.”

Aalto-universitetet riktar just nu blicken mot framtiden medan beredningen av en ny strategi pågår. Universitetssamfundet har fått delta i beredningen bland annat genom att ställa frågor som den nya strategin ska besvara. Styrelsens ordförande är nöjd med hur arbetet fortskrider. ”Det är viktigt att samfundet deltar och framför tankar, idéer och synpunkter. Dessa leder under processens gång till en utkristallisering av de faktorer som gör Aalto-universitetet speciellt.” 

”Som sammanslutning skiljer sig ett universitet på många sätt från ett företag, och detta behöver beaktas även i strategiarbetet. När det gäller företag ligger fokus ofta starkt på ett enda område, medan ett universitets tidsperspektiv är längre och det behöver många starka områden som berikar helheten.”

Mikko Kosonen anser att Aalto-universitetets ursprungsidé om ett tvärvetenskapligt innovationsuniversitet som vilar på en forskningsgrund är lysande. ”Det var ett utomordentligt exempel på lyckat nationellt strategiskt tänkande. Denna speciella profil som är vår egen kommer att medföra fina möjligheter för oss i framtiden.”

Världen förändras i allt snabbare takt. Enligt Kosonen är det nu viktigt att universitetet tänker strategiskt och är smart. ”Den internationella konkurrensen om kompetens är hård och till exempel de asiatiska universiteten har mera pengar och människor än vad vi någonsin kommer att kunna ha. Ingen klarar sig längre ensam och vi måste hitta de bästa samarbetspartnerna ute i världen som passar våra egna värderingar. Det är också viktigt att skapa nätverk och att utöva mångsidig påverkan i samhället.”

”Vi måste också hitta nya lösningar för de nya utmaningar som ansluter sig till livslångt lärande och utnyttja de lärstigar som den nya tekniken möjliggör för att behålla vår konkurrenskraft. Även hållbar utveckling utgör en utmaning som måste mötas på allvar. Också på detta område har Aalto-universitetet mycket att ge.”

Otnäs har ett unikt kunskapskluster

Mikko Kosonen var medlem i universitetets styrelse när den år 2016 beslutade att universitetets alla kärnfunktioner skulle flyttas till Otnäs. Nu har beslutet i fråga verkställts i och med att både Högskolan för konst, design och arkitektur och Handelshögskolan har sin verksamhet i Otnäs. 

”Detta fantastiska och unika campus är definitivt vår styrka. Det att alla våra högskolor har placerats på samma ställe medför äkta tvärvetenskaplighet. Det ekosystem som finns i Otnäs inbegriper grundforskning, tillämpad forskning, konst och företag. Det är ett kluster av sakkunniga, där man tillsammans tar fram lösningar för de svåra problem som finns i världen”, säger Kosonen.

Styrelseordföranden uppmuntrar initiativförmåga. ”Det lönar sig att söka nya typer av lösningar, att vara modig och att utmana den situation som råder. Det är det enda sättet att hänga med i den globala konkurrensen.” 

 

 

Mikko Kosonen
  • Född 1957
  • Ekonomie magister 1982, ekonomie doktor 1991 (internationell affärsverksamhet)
  • Arbetade för Nokia åren 1984–2007: olika ledningsuppgifter, bl.a. koncernens strategi- och informationsförvaltningsdirektör
  • Överombudsman vid Sitra sedan 2008
  • Medlem i Aalto-universitetets styrelse 2016, ordförande från och med 2019
  • Fritidsintressen: svettig idrott ensam i naturen samt kultur och läsning. Det senaste han läste var Elena Ferrantes Neapelkvartett.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Sleeping Pod
Campus Publicerat:

Sovkapslar till campuset – föreslå en plats!

På studenternas önskemål kommer under våren–sommaren 2023 att placeras ut sovkapslar på campuset.
AllWell 2022 Center
Studier, Universitetet Publicerat:

AllWell? - Den årliga enkäten om välbefinnande i studierna genomförs 15.2–1.3.2023

Genom den årliga AllWell?-enkäten om välbefinnande i studierna samlar vi in information om de studerandes upplevelser gällande undervisning, välbefinnande och studieförmåga samt kamratstöd. I år är enkäten öppen 15.2–1.3.2023. Enkäten skickas per e-post till alla andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.
Aalto BIZ Homecoming Day 2023, Pekka Mattila vetää keskustelua
Studier, Universitetet Publicerat:

Handelshögskolan erbjuder ett stort antal program och inriktningsalternativ, berättar Pekka Mattila, professor i marknadsföring

”Med de verktyg som vi kan erbjuda kan man avancera till sådana roller i vilka det på riktigt finns en möjlighet att påverka.”
Väre building in Otaniemi campus
Campus, Studier Publicerat:

Sovkapslar vann i omröstningen

Segraren i 2022 års omröstning i den inkluderande budgeten blev klar i slutet av november. Vila och tupplurar blev årets vinnande tema.