Nyheter

Anvisningar om god vetenskaplig praxis uppdaterats

Forskningsetiska delegationen (TENK) publicerade sina uppdaterade anvisningar om god vetenskaplig praxis i mars 2023.

Aalto Universitetet har förbundit sig att följa God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland 2023 -anvisning (GVP 2023-anvisningen). Aalto-universitetet har förbundit sig till den tidigare versionen av samma anvisning, utfärdad 2012, och tillämpar den i enlighet med övergångsbestämmelser.

Med hjälp av GVP-anvisningarna strävar man efter att främja god vetenskaplig praxis och förebygga kränkningar av den. I anvisningen beskrivs också processen där misstankar om vetenskapligt fusk utreds.

Anvisningen ska följas inom varje område av den vetenskapliga verksamheten och inom varje vetenskapsområdet. Varje person som arbetar inom Aalto Universitetet och som agerar i dess namn och/eller är affilierade till organisationen, såsom forskare, studenter, stipendieforskare och docenter, är skyldig att följa anvisningarna. Universitetet erbjuder information, utbildning och stöd om god vetenskaplig praxis. Att följa god vetenskaplig praxis är en del av universitetets etiska principer. Läs mer: 

Universitetets kommitté för akademiska ärenden (Academic Affairs Committee) ska besluta om nödvändiga ändringar av Aalto-universitetets etiska regler för studier och handläggning av förseelser mot reglerna i slutet av år. Läs mer:

Aalto-yliopisto vastaa omassa yhteisössään tapahtuneista mahdollista hyvän tieteellisen käytännön loukkausten selvittämisestä uudistetun ohjeen mukaisesti.

Aalto-universitetet ansvarar för att utreda eventuella kränkningar av god vetenskaplig praxis i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna. Läs mer:

De viktigaste reformerna i anvisning 

De viktigaste reformerna i GVP-anvisning är följande: 

  • GVP-processens längd och tiden för begäran om utlåtande av TENK har förkortats,
  • befattningsbeskrivning för stödpersonerna för forskningsetik har lagts till, 
  • klassificeringen av verksamhet som strider mot god vetenskaplig praxis har harmoniserats med internationell praxis, 
  • identifieringen av GVP-kränkningar har kopplats till en bedömning av allvarlighetsgraden, 
  • den europeiska rekommendationen om skydd för parterna i undersökningen av GVP-kränkningar har beaktats, 
  • forskarnas skyldighet att redogöra för relevanta bindningar har ökats,
  • högskolorna har fått ansvaret för behandlingen av misstankar om kränkningar av lärdomsprov på pro gradu-nivå och 
  • god vetenskaplig praxis har på engelska översatts till research integrity

Link til anvisning: God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland 2023 (tenk.fi)

Processen för hangläggning av mistankar om kränkning av god vetenskaplig praxis vid Aalto-universitetet
Processen för handläggning av mistankar om kränkning av god vetenskaplig praxis vid Aalto-universitetet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Emma Nordback vasemmalla ja Niina Nurmi oikealla. Kuva: Oona Hilli, Aalto-yliopistoU
Pressmeddelanden Publicerat:

Ny studie: Individer i välmående team kan vara nära utbrändhet medan dysfunktionella team kan bestå av välmående individer

Det är mer sannolikt att både teamet och individerna mår bra om man reflekterar och delar med sig av sina problem inom teamet, och om det finns goda relationer mellan alla medlemmar. Långt ifrån alla team lyckas hitta rätt balans visar ny forskning.
Photo from the K-floor of the Harald Herlin Learning Centre, students working at desks.
Campus, Forskning och konst, Studier Publicerat:

Renovering i Harald Herlin-lärcentrets K-våning

I Lärcentrets K-våning påbörjas den 5.2.2024 en renovering.
Kuva Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen K.-kerroksen seinän pyöreistä istuinaukoista. Opiskelijoita istumassa ja kävelemässä.
Forskning och konst, Studier Publicerat:

Aalto Thesis Database kan nu användas även utanför lärcentret

Tillgången till elektroniska lärdomsprov förbättras för studerande och personalen vid Aalto-universitetet.
talvinen kuva Otarannasta kaisloineen
Forskning och konst, Studier Publicerat:

Den årliga uppföljningen för doktorander är öppen fram till 10.1.2024

Hur framskrider dina doktorandstudier och din forskning? Uppdatera oss om din situation genom att svara på enkäten.