Uutiset

Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus (HTK-ohje) on uudistunut

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antama Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus (HTK-ohje) on uudistunut. Päivitystyö on toteutettu yhteistyössä tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön ja sen loukkausepäilyjen selvittämistä koskevaa, uusittua ohjetta 28.8.2023 alkaen. Kansallisen ohjeen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa on antanut Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Aalto-yliopisto on ollut sitoutunut saman ohjeen edeltävään, vuonna 2012 annettuun versioon ja soveltaa sitä siirtymäohjeiden mukaisesti. Uusittu ohje antaa tietoa hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta toiminnasta tutkimuksessa ja tutkimusorganisaatiossa. Lisäksi ohje sisältää menettelyohjeet hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen tutkimisesta.

Tutkijoita uusi ohjeistus sitoo välittömästi. Ohjeeseen sitoutuminen velvoittaa yliopistoa noudattamaan sitä kaikessa tutkimustoiminnassa ja kaikilla tieteenaloilla. Sitoutuminen tarkoittaa siten, että jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen (tutkijat, opiskelijat, muu henkilöstö) tulee tuntea hyvän tieteellisen käytännön vaatimukset ja noudattaa niitä. Yliopisto tarjoaa hyvästä tieteellisestä käytännöstä tietoa, koulutusta ja tukea. Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen on osa yliopiston eettisiä periaatteita. Lisätietoja: 

Opiskelijoita koskevat uudet ohjeet vahvistetaan vuoden loppuun mennessä Akateemisten asiain komiteassa. Lisätietoja opiskelijoiden ohjeistuksesta:

Aalto-yliopisto vastaa omassa yhteisössään tapahtuneista mahdollisista hyvän tieteellisen käytännön loukkausten selvittämisestä uudistetun ohjeen mukaisesti. Lisätietoja:

Ohjeen keskeiset uudistukset

Päivitystyössä on selkiytetty kansallisen ohjeistuksen yhteneväisyyttä eurooppalaisen käytännön kanssa. 

Keskeisimmät päivitettyyn ohjeeseen tehdyt muutokset ovat:

  • HTK-prosessin kestoa ja TENKin lausunnon pyytämisaikaa on lyhennetty,
  • tutkimusetiikan tukihenkilöiden toimenkuva on lisätty,
  • hyvän tieteellisen käytännön vastaisen toiminnan luokittelua on yhtenäistetty kansainvälisen käytännön kanssa,
  • HTK-loukkausten tunnistamiseen on liitetty vakavuusasteen arviointi,
  • eurooppalainen suositus HTK-loukkaustutkinnan osapuolten suojelusta on otettu huomioon,
  • tutkijoiden merkityksellisten sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus on lisätty,
  • pro gradu -tasoisiin opinnäytteisiin kohdistuneiden loukkausepäilyjen käsittely on vastuutettu korkeakouluille ja
  • hyvä tieteellinen käytäntö on käännetty englanniksi research integrity.

Linkki pdf-tiedostoon. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (tenk.fi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Harald Herlin Learning Center
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Oppimiskeskuksessa pilotoidaan 19.8.2024 alkaen uusia aukioloaikoja

Opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuudet käyttää tiloja ja kokoelmia laajentuvat.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
A logo. Photo: Mikko Raskinen
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Kolme uutta professoria Sähkötekniikan korkeakouluun

Apulaisprofessorit Gopika Premsankar ja Johannes Arend sekä associate professori Marko Kosunen nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.
Puustoa kerrostaloalueella.
Mediatiedotteet Julkaistu: