Uutiset

Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus (HTK-ohje) on uudistunut

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antama Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus (HTK-ohje) on uudistunut. Päivitystyö on toteutettu yhteistyössä tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön ja sen loukkausepäilyjen selvittämistä koskevaa, uusittua ohjetta 28.8.2023 alkaen. Kansallisen ohjeen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa on antanut Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Aalto-yliopisto on ollut sitoutunut saman ohjeen edeltävään, vuonna 2012 annettuun versioon ja soveltaa sitä siirtymäohjeiden mukaisesti. Uusittu ohje antaa tietoa hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta toiminnasta tutkimuksessa ja tutkimusorganisaatiossa. Lisäksi ohje sisältää menettelyohjeet hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen tutkimisesta.

Tutkijoita uusi ohjeistus sitoo välittömästi. Ohjeeseen sitoutuminen velvoittaa yliopistoa noudattamaan sitä kaikessa tutkimustoiminnassa ja kaikilla tieteenaloilla. Sitoutuminen tarkoittaa siten, että jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen (tutkijat, opiskelijat, muu henkilöstö) tulee tuntea hyvän tieteellisen käytännön vaatimukset ja noudattaa niitä. Yliopisto tarjoaa hyvästä tieteellisestä käytännöstä tietoa, koulutusta ja tukea. Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen on osa yliopiston eettisiä periaatteita. Lisätietoja: 

Opiskelijoita koskevat uudet ohjeet vahvistetaan vuoden loppuun mennessä Akateemisten asiain komiteassa. Lisätietoja opiskelijoiden ohjeistuksesta:

Aalto-yliopisto vastaa omassa yhteisössään tapahtuneista mahdollisista hyvän tieteellisen käytännön loukkausten selvittämisestä uudistetun ohjeen mukaisesti. Lisätietoja:

Ohjeen keskeiset uudistukset

Päivitystyössä on selkiytetty kansallisen ohjeistuksen yhteneväisyyttä eurooppalaisen käytännön kanssa. 

Keskeisimmät päivitettyyn ohjeeseen tehdyt muutokset ovat:

  • HTK-prosessin kestoa ja TENKin lausunnon pyytämisaikaa on lyhennetty,
  • tutkimusetiikan tukihenkilöiden toimenkuva on lisätty,
  • hyvän tieteellisen käytännön vastaisen toiminnan luokittelua on yhtenäistetty kansainvälisen käytännön kanssa,
  • HTK-loukkausten tunnistamiseen on liitetty vakavuusasteen arviointi,
  • eurooppalainen suositus HTK-loukkaustutkinnan osapuolten suojelusta on otettu huomioon,
  • tutkijoiden merkityksellisten sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus on lisätty,
  • pro gradu -tasoisiin opinnäytteisiin kohdistuneiden loukkausepäilyjen käsittely on vastuutettu korkeakouluille ja
  • hyvä tieteellinen käytäntö on käännetty englanniksi research integrity.

Linkki pdf-tiedostoon. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (tenk.fi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Lara Ejtehadian, Patrick Rinke, and Ilari Lähteenmäki sitting with coffee mugs and smiling to the camera.
Palkinnot ja tunnustukset, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto-yliopiston avoimen tieteen palkinnon 2023 voittaja – Aalto Materials Digitalization Platform (AMAD)

Haastattelimme Aallon ensimmäisen avoimen tieteen palkinnon voittajia AMAD-tiimistä.
People at the campus
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

CESAER Task Force Openness of Science and Technology vierailee Aallossa

Aalto-yliopisto järjestää CESAER Task Force Openness of Science and Technologyn tapaamisen 16.–17.4.2024.
Kesäinen Otaniemen rantanäkymä, jossa Aalto-yliopiston logo ja tapahtuman nimi sekä VTT:n ja Avoimen tieteen logot.
Kampus, Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivät 2024 järjestetään Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopisto järjestää Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivät 2024 yhdessä Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa.
Jukka Pekola, kuva: Riitta Supperi, Suomen Kulttuurirahasto
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Jukka Pekolalle Suomen Kulttuurirahaston palkinto – ”kvantti kiinnostaa tiede- tai scifi-maailmaa laajemmin”

Professori Jukka Pekola saa Suomen Kulttuurirahaston palkinnon kvanttiteknologiatutkimuksen pitkäaikaisesta edistämisestä ja osallistumisesta ihmiskunnan haasteiden ratkaisemiseen.