Nyheter

Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet beviljas finansiering av Finlands Akademi för banbrytande och mångvetenskaplig forskning om människors och djurs välmående i arbetet

Astrid Huopalainen, biträdande professor vid Aalto-universitetet, Linda Tallberg, biträdande professor vid Hanken och Anna Hielm-Björkman, docent vid Helsingfors universitet, har beviljats 840 000 euro i akademiprojektfinansiering av Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle.
A dog and two researchers. Photo: Aalto University/Mikko Raskinen
Bild: Aalto-universitetet / Mikko Raskinen

Forskningsprojektet PAWWS – People and Animal Wellbeing at Work and in Society kombinerar insikter från det nya forskningsfältet Animal Organization Studies, veterinärmedicin och social- och hälsovetenskaper för att skapa innovativ kunskap om människors och djurs välmående i arbete och vårt samhälle. 

Genom kvalitativa och kvantitativa metoder studerar forskarna service-, corona-, smärt-, terapi- och cancerhundar i arbete. Projektet PAWWS bidrar till att skapa integrerad empirisk kunskap om ‘flerartsvälmående’ på arbetsplatsen. Forskarna utvecklar också praktiska verktyg som främjar hundens välmående i arbete, såsom certifikat, DogWork-logon och arbetskontrakt för hundar. Projektet PAWWS bidrar vetenskapligt till Animal Organization Studies, veterinärmedicin och hälsovetenskaper. Projektet främjar konkret djurs intressen i vårt samhälle, i samhällsdebatten och i våra organisationer.

Finlands Akademis akademiprojektbidrag främjar forskningens genomslag och förnyelse. Forskningsrådet för kultur och samhälle lägger i sina finansieringsbeslut särskild vikt vid forskningsplanens höga vetenskapliga kvalitet, samt vid projekt som kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag och vetenskaplig förnyelse.

Mer information:

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Studier Publicerat:

Öva koncentration med MyCourses självstudiekurs

Med självstudiematerialet lär du dig hur du kan tränä din koncentration och skapa en miljö som stöder fokusering när man studerar. Materialet finns på finska och engelska.
Picture of the themes of this course
Studier Publicerat:

Mind & Study: skaffa kunskaper för välmående på en nätkurs med 3sp

Studiepsykologerna i Aalto har kombinerat sina kunskaper och erfarenheter och skapat en nätkurs som hanterar mångsidiga teman inom välmående.
Photo from the K-floor of the Harald Herlin Learning Centre, students working at desks.
Campus, Forskning och konst, Studier Publicerat:

Renovering i Harald Herlin-lärcentrets K-våning

I Lärcentrets K-våning påbörjas den 5.2.2024 en renovering.
Kuva Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen K.-kerroksen seinän pyöreistä istuinaukoista. Opiskelijoita istumassa ja kävelemässä.
Forskning och konst, Studier Publicerat:

Aalto Thesis Database kan nu användas även utanför lärcentret

Tillgången till elektroniska lärdomsprov förbättras för studerande och personalen vid Aalto-universitetet.