Nyheter

Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet beviljas finansiering av Finlands Akademi för banbrytande och mångvetenskaplig forskning om människors och djurs välmående i arbetet

Astrid Huopalainen, biträdande professor vid Aalto-universitetet, Linda Tallberg, biträdande professor vid Hanken och Anna Hielm-Björkman, docent vid Helsingfors universitet, har beviljats 840 000 euro i akademiprojektfinansiering av Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle.
A dog and two researchers. Photo: Aalto University/Mikko Raskinen
Bild: Aalto-universitetet / Mikko Raskinen

Forskningsprojektet PAWWS – People and Animal Wellbeing at Work and in Society kombinerar insikter från det nya forskningsfältet Animal Organization Studies, veterinärmedicin och social- och hälsovetenskaper för att skapa innovativ kunskap om människors och djurs välmående i arbete och vårt samhälle. 

Genom kvalitativa och kvantitativa metoder studerar forskarna service-, corona-, smärt-, terapi- och cancerhundar i arbete. Projektet PAWWS bidrar till att skapa integrerad empirisk kunskap om ‘flerartsvälmående’ på arbetsplatsen. Forskarna utvecklar också praktiska verktyg som främjar hundens välmående i arbete, såsom certifikat, DogWork-logon och arbetskontrakt för hundar. Projektet PAWWS bidrar vetenskapligt till Animal Organization Studies, veterinärmedicin och hälsovetenskaper. Projektet främjar konkret djurs intressen i vårt samhälle, i samhällsdebatten och i våra organisationer.

Finlands Akademis akademiprojektbidrag främjar forskningens genomslag och förnyelse. Forskningsrådet för kultur och samhälle lägger i sina finansieringsbeslut särskild vikt vid forskningsplanens höga vetenskapliga kvalitet, samt vid projekt som kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag och vetenskaplig förnyelse.

Mer information:

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

kuva break prosta eri laitteilla
Campus, Universitetet Publicerat:

Break Pro pausgymnastikprogram lägger till rörelse i vardagen - nya videor i urvalet nu!

Den uppdaterade (2024) versionen har en hel del nya funktioner och intervallträningsvideor - så det är värt att ladda ner den nya versionen för ditt välbefinnande!
Two students watching measurements from a computer
Studier Publicerat:

Programmet Health Technology Engineering ger färdigheter att utveckla innovativa tekniska lösningar på hälsorelaterade problem

Det nya magisterprogrammet kombinerar tekniskt kunnande och praktisk förståelse för hälsofrågor.
AllWell SQ
Universitetet Publicerat:

AllWell?-enkäten för år 2024 besvarades av 36 % av målgruppen

Enkäten skickades till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.
Emma Nordback vasemmalla ja Niina Nurmi oikealla. Kuva: Oona Hilli, Aalto-yliopistoU
Pressmeddelanden Publicerat:

Ny studie: Individer i välmående team kan vara nära utbrändhet medan dysfunktionella team kan bestå av välmående individer

Det är mer sannolikt att både teamet och individerna mår bra om man reflekterar och delar med sig av sina problem inom teamet, och om det finns goda relationer mellan alla medlemmar. Långt ifrån alla team lyckas hitta rätt balans visar ny forskning.