Nyheter

Aalto-satelliternas uppskjutning närmar sig

Aalto-2 står redan klar på uppskjutningsplatsen. Inom de närmaste veckorna flyttas troligen Aalto-1 till uppskjutningsplatsen.
Aalto-1 (t.h. i bilden) och Aalto-2 tillsammans i Otnäs i väntan på avresa. Bild: Antti Kestilä / Aalto-universitetet.

Satelliten Aalto-2, som planerats och byggts av studerande i Otnäs, är färdig och väntar på uppskjutningen. Uppskjutningen sker i Cape Canaveral, USA, med rymdfraktfarkosten Cygnus. Bärraketen Atlas V lyfter den 20 mars och för upp farkosten till den internationella rymdstationen ISS, vars omloppsbana går runt jorden. Där kommer astronauterna senare att frigöra satelliten på dess omloppsbana.

Aalto-2 är en del av det internationella projektet QB50. Projektets syfte är att för första gången skapa en detaljerad modell av termosfären, ett lager mellan jordens atmosfär och rymden. I projektet deltar 50 satelliter som byggts på olika håll i världen. Eftersom Aalto-2 är en del av en större helhet registreras den i Belgien, för att förenkla tillståndsbehandlingarna, liksom övriga satelliter som ingår i projektet .

”Bärraketens färd till rymdstationen tar ungefär tre dygn. Inom några månader efter att bärraketen anlänt  sänds satelliten ut i rymden från stationen. Eftersom utsändningen av satelliterna sker vid sidan av det övriga arbetet på stationen, bestäms det exakta datum då Aalto-2 sänds ut först senare,", berättar projektets ledare, professor Jaan Praks.

När de första studerande utexaminerades som diplomingenjörer från Aalto-1-projektet började satelliten Aalto-2 började byggas som en del av ett projekt för forskarstuderande 2012.

"Aalto-2 bär med sig nyttolasten multi-Needle Langmuir Probe (mNLP). Nyttolasten har utvecklats vid universitet i Oslo och mäter egenskaperna hos plasma. Det viktigaste målet för vårt team är att visa att den satellitplattform som planerats och byggts vid Aalto-universitetet fungerar i rymdens krävande förhållanden", säger doktoranden Tuomas Tikka, en av grundarna till Reaktor Space Lab.
 

Markstationen förbereds för mottagning av data

En markstation i Otnäs tar emot den data som satelliten Aalto-2 sänder.

" I projektet används flera markstationer eftersom Otnäs bara får kontakt med satelliten tidvis då omloppsbanan för Aalto-2 ligger nära ekvatorialplanet", berättar Tikka.

Samma markstation förbereds också för kommunikation med satelliten Aalto-1, som förväntas bli uppskjuten inom några månader, och dess bana kommer att gå rakt över Finland. Aalto-universitetet undertecknade redan våren 2015 det första satellituppskjutningsavtalet i Finlands historia. Därefter har tidsschemat för uppskjutningen av satellitens bärraket Falcon 9, som ägs av bolaget SpaceX, fördröjts flera gånger av olika orsaker.

"Särskilt osäker är situationen för mindre projekt, såsom det komplicerade SHERPA-projektet för gemensam uppskjutning, som fortfarande inte fått en fast plats i tidsschemat för uppskjutningar. Vi har därför fortsatt att förhandla med vår uppskjutningsförmedlare Innovative Solutions in Space för att hitta alternativa uppskjutare. Nu hittade vi till sist en lösning, och uppskjutningen av Aalto-1 sker förhoppningsvis med den indiska bärraketen PSLV redan om några månader. Det kan därför hända att Aalto-1 hinner placeras på sin omloppsbana innan satelliten Aalto-2 sänds ut" förklarar Praks.

Aalto-1 väntar på transport i Innovative Solutions Space:s renrum och kommer inom en månad att sändas från Nederländerna till Indien. Uppskjutningen sker från rymdcentret Satish Dhawan på ön Sriharikota i delstaten Andhra Pradesh väster om Indiens sydspets.

Nanosatellitprogrammet vid Aalto har satt fart på rymdbranschen i Finland

På sex år har det utbildats ett hundratal nya experter inom rymdområdet genom projekten Aalto-1 som påbörjades 2010 och Aalto-2 som inleddes två år senare. Som resultat av detta ökar antalet startup-företag i rymdbranschen.

”Finland tar steget in i rymdåldern på många sätt. Vi kan redan tala om Aaltos studentdrivna rymdprogram där det finns utrymme för kreativitet och idéer. Även den Europeiska rymdorganisationen ESA har uppmärksammat rymdteknikens uppsving i Finland och etablerar en BIC-inkubator som drar nytta av kompetensen inom rymdforskning och sätter fart på innovationerna", säger Praks.

Information om satellitprojektet (spacecraft.aalto.fi)
Information om uppskjutningen av satelliten Aalto-1 (aalto1.fi)

Tilläggsinformation:
Jaan Praks
professor, projektledare
Aalto-universitetet
[email protected]
tfn 050 420 5847

Tuomas Tikka
CEO, Reaktor Space Lab
Aalto-2 doktorand
[email protected]
tfn 050 436 9119

Nyheten redigerats den 15 mars 2017: Cygnus bärraketens uppskjutning har förflyttats till den 22 mars enligt uppgifter som kom in från Florida. Det ursprungliga datumet var den 20 mars. Bärraketens uppskjutning sker tidigt på morgonen finsk tid.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Rehtori Ilkka Niemelä pitää lukuvuoden avajaispuhetta verkon välityksellä.
Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Rektor Ilkka Niemelä: "Det medfarna ekonomin behöver inte byggas upp igen, utan omstruktureras utgående från principerna för hållbar utveckling"

Vid inskriptionen talade även vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko och ordförande för Aalto-universitetets studentkår Olli Kesseli. Inskriptionen skedde virtuellt.
valoanturi
Pressmeddelanden, Vetenskap & konst Publicerat:

En sensor för svart ljus som utvecklats vid Aalto nådde för första gången i världen en verkningsgrad över 100 %

Verkningsgraden var så hög att forskarna först inte trodde sina ögon. Det rekordartade resultatet fick därför verifieras av Tysklands nationella metrologiinstitut PTB som utför de noggrannaste mätningarna i Europa. ElFys Oy som är en avknoppning från Aalto levererar redan rekordsensorerna till processindustrin.
Learning Centre graphics
Pressmeddelanden Publicerat:

Lärcentrets webbaddress ändras

Lärcentrets webbplats övergår den 3.6. 2020 till att återfinnas under aalto.fi-webbplats.
Otaniemi's old shopping centre from air
Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Alvar Aaltos designade köpcenter i Otnäs totalrenoveras

Köpcentrets renovering på Aalto-universitetets campus i Otnäs påbörjades i mars 2020.