Lärcentret

Tillgängliga kursböcker

Lärcentret erbjuder tillgänglig kurslitteratur för de studerande i samarbete med Tillgänglighetsbiblioteket Celia.

Tillgängliga kursböcker för studerande med lässvårigheter

Celia är ett kunskapscentrum för tillgänglig litteratur som producerar och förmedlar litteratur i samarbete med bibliotek. Personer med lässvårigheter kan använda Celias talbokstjänst.

Lärcentret erbjuder studerande med lässvårigheter tillgänglig kurslitteratur genom att registrera dem som kunder hos Celia. Genom att registrera sig får kunderna utöver kursböckerna tillgång till övriga talbokssamlingar vid Celia.

Om kursboken i fråga inte finns i Celias samlingar eller någon annanstans i tillgängligt format kan ett anskaffningsförslag om boken i fråga lämnas in till Celia genom nätblanketten. Produktionen tar ungefär tre månader och böckerna görs i första hand genom maskinuppläsning.

Den studerande ska vara kund vid Celia och studera vid en finländsk högskola antingen som närvarande eller vid öppna universitetet för att kunna göra anskaffningsförslag till Celia.

Mer information och registrering för nya kunder

Anja Lehtokari

Anja Lehtokari

Tietoasiantuntija

Se även

Celia logo

Celia (celia.fi) (extern länk)

Ett nationellt kunskapscenter för tillgänglig litteratur. Registrera dig om användare av talböcker på ditt högskolebibliotek.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: