Platser

Harald Herlin-lärcentret

Harald Herlin-lärcentret, som ritats av Elissa & Alvar Aalto, betjänar studerande, personal och utomstående kunder. Dynamiska utrymmen stöder ämnesöverskridande inlärning, forskning och arbete.
Photo of the Harald Herlin Learning Centre
Foto: Aalto-universitetet / Tarja Paalanen

Lärcentret

Välkommen! Vi erbjuder utmärkta biblioteks- och sakkunnigtjänster samt utrymmen för att studera och arbeta.

Öppetider på Lärcentrets sidorna
Photo from the K-floor of the Harald Herlin Learning Centre, students working at desks.

Lärcentret entrétjänster, tel. 0504722546
[email protected]

Lärcentret entrétjänster på natt, tel. 0504415185

Information om bygnaden

1. våningen, förutom huvudlobbyn, och K-våningen är öppen för Aalto-universitetets studenter och personal varje dag från 7-24, oavsett allmänna öppettider.

Otnäs biblioteksbyggnad är renoverad och öppnades hösten 2016 som det mångsidiga och moderna Harald Herlin-lärcentret. De dynamiska lokalerna stöder en ny form av mångvetenskapligt lärande, forskning och arbete. 

Byggnaden har vackra drag typiska för Elissa & Alvar Aaltos design, till exempel dess solfjäderslika form och den mästerliga användningen av indirekt ljus.  Harald Herlin-lärcentret och Kandidatcentret utgör en av de viktigaste byggnadshelheterna i Alvar Aaltos (1898–1976) arkitektkarriär. 

Fastighetens parkeringsplats har 2 laddningsstationer för elbilar. Fotografering är tillåtet i lokalerna.

Boka en guidad gruppvisning

I byggnaden finns:

Byggnadens historia 

Elissa & Alvar Aalto ritade byggnaden som huvudbibliotek för Tekniska högskolan åren 1964–1968. Byggnadsarbetet började 1968, och byggnaden stod färdig 1969. Biblioteksverksamheten började i januari 1970. 

2010 fick biblioteket det nya namnet Otnäs campusbibliotek och blev en del av Aalto-universitetet och Aalto-universitetets bibliotek, som hade grundats samma år. 

2015–2016 renoverades hela byggnaden. Renoveringsplanen utarbetades av Arkkitehdit NRT. Renoveringen genomfördes med respekt för originalbyggnaden, i samarbete med Museiverket och Alvar Aalto-stiftelsen.  

När renoveringen blev klar 2016 fick byggnaden namnet Harald Herlin-lärcentret. Namnet är en hyllning till Bror Harald Herlin (1874–1941), en finländsk ingenjör, företagare och industriman. Namnbytet gjordes i samband med att Aalto-universitetets bibliotek i sin helhet blev Aalto-universitetets lärcenter

Harald Herlin-lärcentret vann Finlandia-priset i arkitektur 2.10.2017. 

Tillägsinformation:

Alvar Aaltos karriär och arkitekturen på Otnäs campus 

Alvar Aalto (wikipedia.org)

Alvar Aalto -säätiö (alvaraalto.fi) 

Campuskartor, adresser och hur du tar dig till Otnäs
Kontaktuppgifter: Harald Herlin-lärcentret

Hyr en lokal på Aalto-universitetets campus för ditt evenemang

Aalto-universitetet erbjuder mångsidiga lokaler av hög kvalitet för diverse evenemang. Vi har fler än 100 lokaler tillgängliga på campusen i Otnäs.

Hitta en lokal
Dipoli events
School of business students sitting in front of the campus and laughing

Campus

Universitetets campus i Otnäs är den innovativa Aalto-gemenskapens hem. Bekanta dig med campuset virtuellt på adressen virtualtour.aalto.fi.

Students with bicycles in Otaniemi

Aalto University Campus & Real Estate - ACRE

Aalto University Campus & Real Estate - ACRE upprätthåller, utvecklar och hyr ut Aalto- universitetets lokaler i Otnäs och Töölö. Vi skapar även nya koncept och delade utrymmen för externa parter, vilket formar Otnäs till ett unikt samarbetscentrum och världens mest inspirerande campus.

Campus
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: