Institutionen för datateknik

Utbildning

Institutionen för datateknik erbjuder studier på kandidat- och magisterstudier samt doktorandprogram.
Department of Computer Science photo Matti Ahlgren

Varför datateknik?

Apulaisprofessori Arno Solin
Vetenskap & konst Publicerat:

”Jag blev intresserad av maskininlärning redan innan jag kände till begreppet”

Under sommaren beviljade Finlands Akademi finansiering för den yngre forskargenerationen – bland dem Arno Solin som har ett stort intresse för maskininlärning, där man kan bekanta sig med både teori och problem ur det vardagliga livet.
Kun tietotekniikan laitoksen uusi apulaisprofessori Elisa Mekler teki väitöskirjaansa, pelillistämisen tutkiminen psykologisesta, teoreettisesta näkökulmasta motivaatioteorioita hyödyntäen oli uutta. "Sitä ei yksinkertaisesti tehty aikaisemmin", Mekler sanoo.
Utnämningar, Vetenskap & konst Publicerat:

Biträdande professor Elisa Mekler: Spelande kan hjälpa till med att klara sig ur svåra livssituationer och öka välmåendet

Biträdande professor Elisa Mekler har märkt att datorspel kan hjälpa människor att klara sig ur svåra livssituationer. Det innebär en ny utmaning för spelutvecklare.

Kandidat- och magisterstudier

Några studieprogram i relaterade till datateknik.

Aalto University / Students standing in a staircase / Photography Aino Huocio

Datateknik, teknologi kandidat och diplomingenjör

Som diplomingenjör i datateknik får du vara med om att bygga upp världsomvälvande teknik som förändrar människans vardag.

Utbildningsutbud
Aalto University / Students in a teamworking space in the Computer Science building / Photography Unto Rautio

Informationsnätverk, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vad vill du bli som stor? Denna fråga kan vara omöjlig för någon som är intresserad av lite allt möjligt. Att vara intresserad av mycket kan ändå ses som en rikedom – inför arbetslivets brytningstid och vår tids stora utmaningar har förmågan att lösa komplexa problem, ett vittomfattande tänkande samt kreativitet blivit en del av arbetslivets viktigaste färdigheter.

Utbildningsutbud
Aalto University / students in a class room / photography Aino Huovio

Data Science, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Data Science ger dig grunden för att bli en expert på högsta nivå i det moderna kunskapssamhället. Du får den kompetens som krävs för att lösa verkliga problem med hjälp av metoder för utformning av algoritmer, maskininlärning, artificiell intelligens, statistisk inferens, operationsanalys och optimering.

Utbildningsutbud
Three Aalto University students working in a acoustics laboratory

Acoustics and Audio Technology - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

The major in Acoustics and Audio Technology equips students with a fundamental understanding of human hearing, audio perception, and physics of sound. The skills they acquire enable, for example, reducing noise pollution, planning harmonic environments and designing coherent sound experiences.

Utbildningsutbud
Aalto University / students working togeher / photography Aino Huovio

Computer Science - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Computer Science bygger på framstående forskning inom datavetenskap vid Aalto-universitetet, vars institution för datateknik upprepade gånger har rankats bland de tio bästa i Europa. Programmet ger en djupgående förståelse för design och analys av avancerad programvara och datateknik.

Utbildningsutbud
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Communications Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Our world is digitally revolutionised, highlighting the increasing importance of internet technologies, wireless communication and communications ecosystems. The Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Communications Engineering covers both theoretical fundamentals and the hottest hands-on applications of communications technology, including topics like 5G, IoT, machine learning, and cybersecurity. The study option consists of a hard technological core surrounded by human-centred behavioural economics and sciences.

Utbildningsutbud
Aalto University / Climbing wall / Photography Mikko Raskinen

Game Design and Development - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Game Design and Development is a multidisciplinary major that tightly integrates students from different backgrounds. Students create and analyze games, experiment with new technologies and design approaches, and meet like-minded talent with whom to build the future of games and interactive experiences.

Utbildningsutbud
Aalto university / students at computer / photo by Unto Rautio

Human-Computer Interaction - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Hur kommer artificiell intelligens att förändra vårt sätt att använda datorer? Vad kommer att ersätta musen och tangentbordet i framtiden? Vad gör ett datorsystem tillförlitligt eller intressant för människor? Hur kan vi skapa interaktion som engagerar och motiverar användarna? Huvudämnet Human-Computer Interaction (HCI) utbildar framtidens experter som har förmågan att studera, förnya och förbättra informationstekniken till gagn för människorna.

Utbildningsutbud
Macadamia

Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence behandlar några av århundradets största utmaningar. Oavsett om det handlar om att hitta nya lösningar för att tackla klimatförändringarna eller att bättre förstå vad som orsakar en epidemi har detta område en viktig roll att spela.

Utbildningsutbud
Aalto University / hands working on a laptop / phography Aino Huovio

Security and Cloud Computing - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Security and Cloud Computing ger de studerande en bred förståelse för den senaste och framtida tekniken för säkra mobila och molnbaserade datortjänster. De studerande får både praktiska tekniska färdigheter och teoretiska insikter i säker systemteknik, utveckling av distribuerade applikationer, nätverks- och tjänstearkitektur samt molnbaserade och mobila plattformar.

Utbildningsutbud
SSE aalto

Software and Service Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Programvaru- och tjänsteutveckling lägger grunden för det moderna samhället och ekonomin. Programmet Master’s programme in Computer, Communication and Information Sciences – Software and Service Engineering ger de studerande några av de mest efterfrågade färdigheterna på arbetsmarknaden inom en rad olika branscher.

Utbildningsutbud
Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

Life Science Technologies - Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Master's Programme in Life Science Technologies utbildar en ny generation av ingenjörer, forskare och entreprenörer som är engagerade i att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Utbildningsutbud
Aalto EIT Services

EIT Digital MasterSchool (extern länk)

Tomorrow's digital innovators and entrepreneurs

SECCLO (Erasmus Mundus)

Security and Cloud Computing (SECCLO, Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

Världen blir alltmer digital. Hänger du med i dess säkerhets- och integritetsbehov? SECCLO är ett gemensamt magisterprogram inom datavetenskap, mer specifikt informationssäkerhet och molnbaserade datortjänster. Programmet ingår i Erasmus Mundus. I programmet kombineras praktiska tekniska färdigheter med en starkt forskningsbaserad undervisningsplan. Tonvikten ligger på att kombinera säkerhetskunskap med praktisk FoU-kompetens inom ett specifikt tekniskt område, närmare bestämt molnbaserade datortjänster.

Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet

Doktorandprogrammet i teknikvetenskap

I det mångvetenskapliga doktorandprogrammet i teknikvetenskap förenas konst, teknik och företagsekonomi på ett unikt sätt. Målet med doktorandprogrammet är att utbilda doktorer inom de olika forskningsområdena vid Högskolan för teknikvetenskaper i enlighet med de internationella kvalitetskraven. I det fyraåriga doktorandprogrammet kan du välja mellan följande forskningsområden: fysik, matematik, medicinsk teknik, datateknik och produktionsekonomi.

HICT

The Helsinki Doctoral Education Network in Information and Communications Technology (HICT) is a collaborative doctoral education network hosted jointly by Aalto University and the University of Helsinki, the two leading universities within this area in Finland. The network serves as a collaboration platform for doctoral education combining all the relevant subfields of computer science and information technology at Aalto University and the University of Helsinki.

HICT

Helsinki Doctoral Education Network in Information and Communications Technology HICT (extern länk)

Gemensamma doktorandnätverk inom informationsteknologi i Aalto-universitetet och Helsingfors universitet.

Utbildningsutbud

Hitta ditt program! Bekanta dig med vårt utbildningutbud läs mer.

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Two people laughing and dancing at Aalto University's graduation party. Photo: Jaakko Kahilaniemi / Aalto University

Ansökningsservice

Aalto-universitetet har flera antagningar. På den här sidan kan du hitta anvisningar för att ansöka till kandidat-, magister- och doktorandprogram.

Instructions on how to apply

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper.

Aalto University, photo Mikko Raskinen
PML Research Group in Department of Computer Science

Institutionen för datateknik

Institutionen för datateknik bedriver forskning och utbildning i världsklass inom modern datavetenskap för att främja framtida forskning och teknik och vårt framtida samhälle. Arbetet kombinerar grundforskning med innovativa tillämpningar.

Artistic depiction of a bright light in space / made by Ray Scipak

Högskolan för teknikvetenskaper

Vi är en banbrytande forsknings- och utbildningsenhet som är engagerade i en hög standard av internationell förträfflighet. Vi utökar forskningsgränserna med beslutsamhet genom att skapa ny kunskap och en djupare förståelse. Vi matchar högteknologiska avancemang inom forskning och teknik med samhällsbehov, vilket resulterar i långtgående inverkan som möjliggörs med nya kombinationer av kärnvetenskaper. Vi utbildar ansvarstagande och mångsidiga experter till att bli framtidens ledare och visionärer.

Kolme ihmistä kävelee vierekkäin alas portaita.

FITech-nätverksuniversitetet

Studera kurser gratis vid finska tekniska universitet. Kurserna passar för både vuxna vid sidan av jobbet och för examensstuderanden.

Studera vid Aalto
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat