Institutionen för datateknik

Utbildning

Institutionen för datateknik erbjuder studier på kandidat- och magisterstudier samt doktorandprogram.
Department of Computer Science photo Matti Ahlgren

Loading table of contents

Kandidatutbildning

Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Som diplomingenjör i datateknik får du vara med om att bygga upp världsomvälvande teknik som förändrar människans vardag.

Aalto University / Students standing in a staircase / Photography Aino Huocio

Teknisk psykologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Ansökningsalternativet för teknisk psykologi erbjuder en i Finland helt unik studiehelhet. De studerande får möjlighet att i sina studier kombinera psykologi, naturvetenskaper och teknik under ledning av internationellt erkända toppforskare. Utexaminerade får jobba med intressanta utmaningar, exempelvis hur design av teknologiska innovationer kan göras ännu mer människonära och inkluderande.

Teknillinen psykologia

Informationsnätverk, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vad vill du bli som stor? Denna fråga kan vara omöjlig för någon som är intresserad av lite allt möjligt. Att vara intresserad av mycket kan ändå ses som en rikedom – inför arbetslivets brytningstid och vår tids stora utmaningar har förmågan att lösa komplexa problem, ett vittomfattande tänkande samt kreativitet blivit en del av arbetslivets viktigaste färdigheter.

Aalto University / Students in a teamworking space in the Computer Science building / Photography Unto Rautio

Kandidatutbildning på engelska

Data Science, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Data Science ger dig grunden för att bli en expert på högsta nivå i det moderna kunskapssamhället. Du får den kompetens som krävs för att lösa verkliga problem med hjälp av metoder för utformning av algoritmer, maskininlärning, artificiell intelligens, statistisk inferens, operationsanalys och optimering.

Aalto University / students in a class room / photography Aino Huovio
Ansökan till kandidatutbildningar

Magisterutbildning

CCIS magisterutbildning:

Computer Science - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Computer Science bygger på framstående forskning inom datavetenskap vid Aalto-universitetet, vars institution för datateknik upprepade gånger har rankats bland de tio bästa i Europa. Programmet ger en djupgående förståelse för design och analys av avancerad programvara och datateknik.

Aalto University / students working togeher / photography Aino Huovio

Game Design and Development - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Game Design and Development is a multidisciplinary major that tightly integrates students from different backgrounds. Students create and analyze games, experiment with new technologies and design approaches, and meet like-minded talent with whom to build the future of games and interactive experiences.

Aalto University / Climbing wall / Photography Mikko Raskinen

Human-Computer Interaction - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Hur kommer artificiell intelligens att förändra vårt sätt att använda datorer? Vad kommer att ersätta musen och tangentbordet i framtiden? Vad gör ett datorsystem tillförlitligt eller intressant för människor? Hur kan vi skapa interaktion som engagerar och motiverar användarna? Huvudämnet Human-Computer Interaction (HCI) utbildar framtidens experter som har förmågan att studera, förnya och förbättra informationstekniken till gagn för människorna.

Aalto university / students at computer / photo by Unto Rautio

Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence behandlar några av århundradets största utmaningar. Oavsett om det handlar om att hitta nya lösningar för att tackla klimatförändringarna eller att bättre förstå vad som orsakar en epidemi har detta område en viktig roll att spela.

Macadamia

Security and Cloud Computing - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Security and Cloud Computing ger de studerande en bred förståelse för den senaste och framtida tekniken för säkra mobila och molnbaserade datortjänster. De studerande får både praktiska tekniska färdigheter och teoretiska insikter i säker systemteknik, utveckling av distribuerade applikationer, nätverks- och tjänstearkitektur samt molnbaserade och mobila plattformar.

Aalto University / hands working on a laptop / phography Aino Huovio

Software and Service Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Programvaru- och tjänsteutveckling lägger grunden för det moderna samhället och ekonomin. Programmet Master’s programme in Computer, Communication and Information Sciences – Software and Service Engineering ger de studerande några av de mest efterfrågade färdigheterna på arbetsmarknaden inom en rad olika branscher.

SSE aalto

EIT Digital Master School

Data Science - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Data Science är ett unikt tvåårigt akademiskt program där studerande studerar datavetenskap, innovation och entreprenörskap vid två olika ledande universitet i Europa.

Cabels and EIT logo

Human-Computer Interaction and Design - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Human-Computer Interaction and Design (HCID) är ett tvärvetenskapligt program där vår användarcentrerade design sätter användarna i centrum för designprocessen. Genom att kombinera mänskliga aspekter med tekniska och affärsmässiga aspekter skapar vi nya produkter och tjänster med stor användbarhet och användarupplevelse.

Robot, cables and EIT logo

Erasmus Mundus

Security and Cloud Computing (SECCLO, Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

Världen blir alltmer digital. Hänger du med i dess säkerhets- och integritetsbehov? SECCLO är ett gemensamt magisterprogram inom datavetenskap, mer specifikt informationssäkerhet och molnbaserade datortjänster. Programmet ingår i Erasmus Mundus. I programmet kombineras praktiska tekniska färdigheter med en starkt forskningsbaserad undervisningsplan. Tonvikten ligger på att kombinera säkerhetskunskap med praktisk FoU-kompetens inom ett specifikt tekniskt område, närmare bestämt molnbaserade datortjänster.

SECCLO (Erasmus Mundus)
Ansökan till magisterutbildning

Doktorandprogram

Doktorander vid Aalto-universitetet kan avlägga ekonomie, konst- och teknologie doktorsexamen. Intagningarna organiseras individuellt av varje doktorandprogram. Beräknad tid för doktorsprogrammet är fyra år. Till doktorandstudier i teknikvetenskaper kan du söka året runt (med undantag av juli).

Innan du lämnar in ansökan ska du kontakta ansvarsprofessorn för det forskningsområde som du är intresserad av och komma överens om handledningen. Den sökande ska försäkra sig om att det egna forskningsintresset sammanfaller med ansvarsprofessorns och en eventuell forskningsgrupps intressen.

De mest talangfulla doktoranderna kan få finansiering från institutionen eller finansiera sina doktorandstudier med hjälp av projektfinansiering eller stipendier. Finansieringen diskuteras alltid i första hand med ansvarsprofessorn.

Lediga arbetsplatser för doktoranderna vid Aalto-universitetet (på engelska) eller vid HICT.

Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected]

Student guide illustration, doctoral programmes

Aalto Doctoral Programme in Science

This site is the student study guide for the Aalto Doctoral Programme in Science.

Programmes
OtaNano

Så här söker du till ett doktorandprogram

Doktorander vid Aalto-universitetet kan avlägga ekonomie, konst- och teknologie doktorsexamen. Intagningarna organiseras individuellt av varje doktorandprogram. Beräknad tid för doktorsprogrammet är fyra år.

Doctoral education
HICT

Helsinki Doctoral Education Network in Information and Communications Technology HICT (extern länk)

Gemensamma doktorandnätverk inom informationsteknologi i Aalto-universitetet och Helsingfors universitet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat