Forskning och konst

Konst vid Aalto-universitetet

Aalto-universitetet främjar synlighet och påverkan av konst och kreativitet både i samhället och på vårt eget campus. Aalto-universitetet använder en procent av byggnadskostnaderna för att finansiera konst.
Insight by Grönlund and Nisunen, a work of art in the Aalto University Väre building

Som första universitet i Finland fullföljer Aalto-universitetet procentprincipen genom att förbinda sig att använda en procent av sina byggnadskostnader för att finansiera konst. Den första praktiska tillämpningen av principen är den offentliga konstsamlingen Radical Nature, som ställs ut i huvudbyggnaden Dipoli. I den nya Väre-byggnaden, som slutfördes 2018 för Högskolan för konst, design och arkitektur finns både specialbeställd konst och verk som skapats av studenterna. Alla konstnärer är tidigare studenter på Aalto-universitetet och representerar olika konstgrenar.

Aalto-universitetet är en av få organisationer som har en strategi för offentlig konst och en vision som sammanlänkar universitetets strategi med offentlig konst. Genom sin vision för offentlig konst vill Aalto-universitetet understryka universitetets betydelse för och roll i samhället. Syftet med offentlig konst över hela Aalto-universitetet är att skapa en livlig miljö där man kan uppleva världen ur olika perspektiv. Samtida offentlig konst väcker ofta kritiska frågor om det förflutna, nutiden och framtiden. Vi uppmuntrar alla att njuta av konsten och låta den vidga deras tänkande och fantasi.

Konstsamlingen Global Equality

Processen för att välja ut konstverken till Global Equality gick ut på delning, samskapande och anskaffning. Vi arrangerade två separata konsttävlingar: den öppna tävlingen Wall-Art för alla studenter på Aalto-universitetet och en konsttävling där deltagarna bjöds in. Vinnaren i konsttävlingen för studenter, Kreutzstrasse av Gloria Lauterbach, har installerats på ytterväggen nära Väre och kan ses från flera fönster. Från konsttävlingen med inbjudna deltagare beställdes två konstverk till Väres klusterområden: Insight av konstnärsduon Tommi Grönlund and Petteri Nisunen och Lumen av Kirsi Kaulanen.

Konstsamlingen Radical Nature

Aalto-universitetets offentliga konstsamling Radical Nature spänner över flera olika konstgrenar och består av konstverk som presenterar en rad olika tekniker och material. Den visas i huvudbyggnaden Dipoli. Konstnärerna bakom verken är tidigare studenter vid Aalto-universitetet och representerar olika konstinriktningar.

Centralt placerade finns platsspecifika konstverk av skulptören Hans-Christian Berg, glaskonstnären Renata Jakowleff och designern Inni Pärnänen, som alla arbetar med ljus, mönster och en stark materiell känsla inom temat Radical Nature. Vidare finns en fotosamling från Aalto-universitetets galleriprogram på Helsingforskolan och andra framstående fotografer och tidigare studenter, liksom keramik- och glaskonst.

Samlingar av offentlig konst vid Aalto-universitetet

Syftet med offentlig konst över hela Aalto-universitetet är att skapa en livlig miljö där man kan uppleva världen ur olika perspektiv och anamma fantasi, intuition och utforskning.

Läs mer
Renata Jakowleff «Blue» 2017, 190 x 160 x 40 cm, glass and steel, assembled Photo: Mikko Raskinen

Aaltos gallerier och utställningsplatser

Hur kan vi skapa utrymme för oväntade sätt att se på världen? Gallerier och utställningsplatser är kollektivt skapade utrymmen där kunskap och substans möter vision och passion.

Läs mer
Aalto betaspace, an exhibition venue for students at the School of Arts, Design and Architecture / photo by Julia Weckman.

Programmet Artist-in-Residence

Aalto-universitetets AiR-program följer praxis vid de bästa internationella universiteten och är det första i sitt slag i den nordiska länderna.

Läs mer
Ariel Bustamante conversation room

Read more about art at Aalto

Hans-Christian Berg's artwork is made specifically for the Dipoli building, says Outi Turpeinen. Photo: Jaakko Kahilaniemi.

The radical percent

Percent art will bring wellbeing, travellers and new ideas to the campus, says Art Coordinator Outi Turpeinen.

News
Kreutzstrasse by Gloria Lauterbach. Image: Mikko Raskinen / Aalto University

Den offentliga konstsamlingen i Aalto-universitetets Väre-byggnad offentliggjordes

Huvudtemat för helheten är världsomfattande jämlikhet.

Nyheter
Aalto-yliopisto Väre suojamuuri voittaja wall art winner Kreutzstrasse Kuva: Gloria Lauterbach

Skyddsmuren på campus omvandlas till ett konstverk

Konstverket som vann konsttävlingen för studerande är djärvt och mångfasetterat.

Nyheter
© Jella Bertell

Juuso Tervo wins 2018 Manuel Barkan Memorial Award for art education

Aalto alumnus and postdoctoral researcher recognized for excellence in art education research

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: