För alumner

Aalto-universitetets mentorskapsprogram

Alumn - är du redo för en öppen växelverkan samt att dela dina erfarenheter och kunskap? Utveckla dina sparrningskunskaper och utnyttja ditt kunnande på det bästa möjliga sättet? Bekanta dig med Aalto-universitetets nya studerandegeneration och tvärdisciplinära mentornätverk? Få nya synvinklar och kännedom om främmande kulturer?

Programmet förutsätter en jämbördig och ömsesidig relation mellan mentor och adept. Alumn och studerande - läs mer om mentorskapsprogrammet nedan!
Aalto-yliopisto / Unto Rautio
Mentee develop yourself

Det har varit angenämt att bekanta sig med en yngre individs tankevärld och värdegrund.

Mentor
Mentoring discussion photo Unto Rautio

Det är ytterst viktigt att spendera tid med studerande och att förstå nya trender.

Mentor
Dataskyddsmeddelanden
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: