Alumneille

Aalto-yliopiston alumnien ja opiskelijoiden mentorointiohjelma

Alumni, oletko valmis avoimeen vuorovaikutukseen, jakamaan kokemustasi, tietoja ja taitojasi ja kehittämään sparraustaitojasi? Tutustumaan Aalto-yliopiston uuteen opiskelijasukupolveen ja poikkitieteelliseen mentoriverkostoon? Saamaan uusia näkökulmia ja tuntemusta vieraista kulttuureista?

Opiskelija, kaipaatko apua uravaihtoehtojen pohdinnassa ja omien vahvuuksiesi löytämisessä? Haluaisitko keskustelutukea ja kokemuksen tuomaa näkemyksellisyyttä vanhemmalta asiantuntijalta? Tilaisuutta pureutua omiin urahaaveisiisi ja itsesi kehittämiseen?
Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Mentorointiohjelman sisältö

Aalto-yliopiston Mentorointiohjelmassa opiskelijat pääsevät tekemisiin jo työelämässä toimivien alumnien kanssa työelämävalmennuksen ja itsensäkehittämisen merkeissä. Kyse on molemminpuolisesta hyödystä ja yhdessä tekemisestä. Ohjelma tuo vuosittain yhteen kolmesataa suomalaista ja ulkomaalaista opiskelijaa ja alumnia niin Suomessa kuin ulkomailla. Kyseessä onkin ainutlaatuinen yhdistelmä alakohtaisuutta, poikkitieteellisyyttä, kansainvälisyyttä ja eri sukupolvien edustajia.

Mentorointiohjelman keskiössä ovat mentoroitavan eli aktorin ja mentorin kahdenkeskiset tapaamiset noin kerran kuussa. Mentorointivuosi alkaa syyskuussa kaikille mentorointipareille yhteisellä aloitustilaisuudella, jossa osallistujille kerrotaan mentoroinnin tarkoituksesta ja tavoitteista. Mentorointiparit saavat myös ohjelmaa varten laaditun mentorointioppaan tuekseen. Ohjelma päättyy yhteistilaisuuteen maaliskuussa. Mentoreille ja aktoreille tarjotaan vertaistukea omissa rooleissaan erillisissä tilaisuuksissa. Mentorit ja aktorit ovat myös tervetulleita järjestämään keskustelutilaisuuksia ja organisaatiovierailuja ohjelman aikana. Tilaisuudet järjestetään pääosin englanniksi. Ohjelman aikana suosittelemme mentoreita ja aktoreita liittymään ohjelman someryhmiin tiedonjaon ja keskinäisen verkostoitumisen edistämiseksi.

Luottamuksellinen suhde

Mentorointi perustuu tavoitteelliseen ja pitkäaikaiseen keskustelusuhteeseen, jonka kulmakiviä ovat molemminpuolinen avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Siinä missä työpaikan sisäisen mentoroinnin tarkoituksena voidaan nähdä tiedonsiirto ja perehdytys työpaikan toimintakulttuuriin, opiskelijamentoroinnissa on kyse opiskelijan uraan ja opintoihin ja toisaalta elämänhallintaan liittyvien toiveiden ja haaveiden avoimesta käsittelystä yhdessä kokeneemman mentorin kanssa.

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä sekä toisen kokemuksista oppimista. Prosessin onnistuminen vaatii aktiivisuutta ja sitoutumista sekä aktorilta että mentorilta. Aktorin roolina on pitää huoli, että mentorointiprosessi etenee tavoitteellisesti säännöllisillä tapaamisilla. Parhaimmillaan mentorointi on kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde, josta hyötyvät niin aktori kuin mentori.

Etämentorointi

Pääosa mentoroinnista on aikaisemmin tapahtunut ns. lähimentorointitapaamisissa aktorin ja mentorin välillä. Etämentoroinnin rooli tulee jatkossa kasvamaan osin koronavirustilanteen, osin työntekokulttuurin muutoksen takia. Ohjelmassa on myös mukana muualla Suomessa ja ulkomailla asuvia mentoreita ja vaihdossa olevia opiskelijoita, jolloin lähitapaamiset eivät ole mahdollisia. Mikäli koronatilanne jatkuu syksyllä, mentorointitapaamiset tullaan käymään osapuolten niin päättäessä verkkoalustojen, sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Tähän olisi hyvä varautua jo ohjelmaan haettaessa. Mikäli epidemia on ohi syyskuussa ja mentorointipari asuu samalla paikkakunnalla, on suositeltavaa tavata vähintään kerran kasvokkain. Luottamuksen rakentaminen ja sanattoman viestinnän välittäminen on helpompaa lähimentoroinnissa kuin etäyhteyksien päästä. Yhteisistä tapaamisista vähintäänkin aloitustilaisuus syyskuussa tullaan taltioimaan.

Mentee develop yourself

On ollut mukava tutustua nuoremman ihmisen ajatusmaailmaan ja arvoihin.

Mentori

Aktoriksi?

Opiskelija, lue lisää aktorin roolista ja aktoriksi ilmoittautumisesta täältä.

Mentoriksi?

Keskeistä mentoriksi ryhtymisessä on halu jakaa kokemustaan ja osaamistaan opiskelijalle, olla läsnä ja kuunnella. Haemme mentoriksi pääosin Aalto-yliopiston alumneja, jotka ovat suorittaneet tutkinnon Aalto-yliopistossa tai sen edeltäjäkorkeakoulussa tai Aalto EE:ssä.  Koska mentorin tulisi olla senioriasemassa aktoriin nähden, mentorilla olisi hyvä olla vähintään viiden vuoden työkokemus valmistumisensa jälkeen. Toivomme mukaan pääosin työelämässä vielä vaikuttavia alumneja.

Mentoroitavat eli aktorit ovat Aalto-yliopiston suomalaisia ja kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, jotka ovat opinnoissaan maisterivaiheessa ja jotka ovat hakeneet mentorointiohjelmaan omien tarpeittensa ja tavoitteidensa pohjalta. Kansainvälisen opiskelijan mentoriksi voivat hakea suomalaiset kuin kansainväliset alumnit, jotka haluavat tutustua vieraan kulttuurin edustajaan ja tutustuttaa mentoroitavan suomalaiseen työelämään. Aalto-yliopiston Mentorointiohjelmaan osallistuvat opiskelijat eivät saa osallistumisestaan opintopisteitä.

Pääosa mentoroinnista on aikaisemmissa ohjelmissa tapahtunut kasvokkain mentorin ja aktorin välillä, mutta koronavirustilanteen takia etämentoroinnin rooli tulee kasvamaan myös samalla paikkakunnalla asuvien mentorointiparien välillä. Huomioitavaa on, että osa ohjelmaan hakevista opiskelijoista saattaa myös vaihdossa osan mentorointivuotta, mikäli koronavirustilanne sallii. Toivotamme siis tervetulleiksi sekä pääkaupunkiseudulle, muualla Suomessa että ulkomailla asuvat mentoriehdokkaat.

Mentorointiohjelma tarjoaa alumnille

 • mentorointi-, coaching ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
 • luontevien yhteyksien syntyä alan opiskelijoihin
 • väylän vaikuttaa Aalto-yliopistossa
 • ammattillisen verkoston kehittymistä ja laajenemista
 • uusia näkökulmia ja mahdollisuuden oman osaamisen ja kokemuksen jäsentelyyn ja peilaamiseen
 • mahdollisuuden tutustua vieraan kulttuurin edustajaan

Huomioithan, että emme voi valitettavasti maksaa mentorointitapaamisiin liittyviä mahdollisia matkakuluja.

Odotamme mentoreilta

 • keskimäärin kerran kuukaudessa kahdenkeskistä aikaa aktorin kanssa
 • tavoitteiden asettamista ja käytännön asioista sopimista aktorin kanssa
 • tukea opiskelijan työelämävalmiuksien kehittymiseen mentorina
 • vastaamista mentorointia koskeviin tiedusteluihin sekä palautteen antamista
 • ongelmatilanteissa yhteydenottoa ohjelman vetäjään: [email protected]

Mentorilta ei odoteta

 • työpaikan tai harjoittelupaikan tarjoamista aktorille
 • vastauksia kaikkiin aktorin kysymyksiin
 • kaikkien omien kontaktien jakamista aktorin kanssa
Mentoring discussion photo Unto Rautio

Opiskelijoiden kanssa ajan viettäminen ja nykytrendien ymmärtäminen on erityisen tärkeää.

Mentori

Mentoriehdokkaaksi ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika syksyn 2020 mentorointiohjelmaan on 1.4.-10.5.

Mentori- ja aktoriehdokkaaksi ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake (linkin löydät täältä hakuaikana) ja liittämällä mukaan CV. Lisätiedot hausta ja linkin hakulomakkeesen löydät tältä sivulta 1.4. alkaen.

Yhteystiedot

[email protected]

Kaisa Hölttä                                          
Asiantuntija, mentorointi & alumnisuhteet
Kumppanuudet ja yritysyhteistyö
Aalto-yliopisto                 
[email protected]                               
050 301 1608

Tietosuojailmoitukset
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu