Doctoral education

Så här söker du till ett doktorandprogram

Doktorander vid Aalto-universitetet kan avlägga ekonomie, konst- och teknologie doktorsexamen. Intagningarna organiseras individuellt av varje doktorandprogram. Beräknad tid för doktorsprogrammet är fyra år.

Loading table of contents

Antagning till doktorandprogrammet

Högskolorna antar doktorander 1–4 gånger per år. Antagningen till doktorandprogrammet baseras på intagningskriterier som meddelats i förväg på programmets webbsidor. De som antas får rätten att studera för en doktorsexamen inom det område som företräds av högskolan (ekonomi, konst, arkitektur eller teknologi).

Instruktioner och datum för ansökan

Instruktioner och datum för ansökan finns på doktorandprogrammens webbplatser. Kontakta Doktorandutbildningstjänster om du har mera frågor om ansökan.

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Den målsatta studietiden är fyra år.

Aalto ARTS

Doktorandprogrammet i teknikvetenskap

I det mångvetenskapliga doktorandprogrammet i teknikvetenskap förenas konst, teknik och företagsekonomi på ett unikt sätt. Målet med doktorandprogrammet är att utbilda doktorer inom de olika forskningsområdena vid Högskolan för teknikvetenskaper i enlighet med de internationella kvalitetskraven. I det fyraåriga doktorandprogrammet kan du välja mellan följande forskningsområden: fysik, matematik, medicinsk teknik, datateknik och produktionsekonomi.

Picture of Aalto University

Doktorandprogrammet i ingenjörsvetenskaper

Doktorandprogrammet består av åtta forskningsområden som innefattar planläggning och trafikteknik, fastighetsekonomi, geoinformatik, byggteknik, vatten- och miljöteknik, maskinteknik, energiteknik och teknologifostran. Doktorsutbildningen sker vid högskolans samtliga institutioner: institutionen för maskinteknik, institutionen för byggnadsteknik och institutionen för byggd miljö.

Aalto ENG

Doktorandprogrammet i kemiteknik

Doktorandprogrammet i kemiteknik består av 6 forskningsområden. Institutionen för bioprodukter och bioteknik, institutionen för kemi och materialvetenskap och institutionen för kemiteknik och metallurgi ansvarar tillsammans för programmet.

Doctoral students in the lab

Aalto Doctoral Programme in Business, Economics and Finance

Aalto Doctoral Programme in Business, Economics and Finance is a four-year, English-language doctoral programme with three specialization areas: Business, Economics and Finance.

Four students studying together. Three of them have their computer and one is having papers in front of them.

Doktorandprogrammet i elektroteknik

Det mångvetenskapliga doktorandprogrammet i elektroteknik erbjuder de utexaminerade möjligheter att arbeta inom flera forskningsområden, från traditionell elektroteknik och energi till välfärdsteknologi, nanovetenskaper och kommunikationsteknik.

Aalto ELEC

Allmän behörighet och antagningskriterier

De allmänna behörighetskriterierna för en doktorandutbildning anges i finsk lag (37 § i universitetslagen, 558/2009) och omfattar alla finländska universitet.

För att vara behörig för doktorandutbildning måste studenten:

  • ha en relevant magisterexamen från ett universitet
  • ha en relevant magisterexamen från en yrkeshögskola, eller
  • ha lämplig utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Oftast har en godkänd magisterexamen avlagts i enlighet med principerna i Bolognaprocessen (3+2 år). En examen som avlagts utomlands i ett land som inte följer Bolognaprocessen måste omfatta minst 4 års studier och en magisteravhandling.

Den examen som utgör basen för doktorandstudierna ska ge studenten tillräckliga kunskaper och färdigheter för  doktorandstudier i det valda programmet. Universitetet kan kräva att en antagen student fullföljer nödvändiga extra studier för att uppfylla detta krav.

Studenten ska också uppfylla de fastställda kraven på språkfärdigheter som behövs för doktorandutbildningen.

Allmänna urvalskriterier

De centrala kriterierna för att bedöma potentiella doktorander omfattar den sökandes akademiska arbete och potential för doktorandstudier, forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet samt den sökandes förutsättningar att slutföra studierna inom den målsatta studietiden.

Den tidigare examens lämplighet som grund för doktorsexamen liksom forskningsplanens lämplighet för programmets forskningsprofil tas också med i bedömningen. Tillgången på handledare för avhandlingen är av stor vikt vid valet av doktorander.

Finland Fellowships for doctoral students

Aalto University awards Finland Fellowships to doctoral students as part of a national scholarship programme funded by the Ministry of Education and Culture. The programme runs from 2022 to 2024.

Finland Fellowship is awarded to those applicants from Africa, Central or South America who rank best according to academic criteria in the admissions process at Aalto. Applicants for Finland Fellowships must be citizens of a country in Africa, Central America or South America. Applicants with dual citizenship in Finland and one of the target nations may receive a Finland Fellowship only if their domicile is not Finland.

The amount of the fellowship per person is €2800/month for 7.5 months in addition to a €2000 arrival grant for moving expenses. Aalto scheme covers altogether 16 doctoral students (ARTS 2 students, BIZ 1 student, CHEM 2 students, ELEC 3 students, ENG 3 students and SCI 5 students). Finland Fellowships are paid in accordance with Aalto University Human Resources processes to Finnish bank accounts. Students who are absent for reasons permissible by law during the first year, who are prevented from beginning studies in Finland due to force majeure circumstances, or who already have funding for the next two years, may postpone their Finland Fellowship for a maximum of two academic years.

Students apply for Finland Fellowships when applying for doctoral studies at Aalto. Finland Fellowships are awarded only by application. Decisions on Finland Fellowships are made only for those students who have applied for them. The decisions on Finland Fellowship awards are made once per calendar year in December for that year’s applicants. Each school’s doctoral programme committee presents to its dean a list of nominees to receive the Finland Fellowship. The dean decides on the recipients of the fellowship.

By signing the employment contract, students confirm their acceptance of a Finland Fellowship with its monthly pay and its arrival grant. Students may also choose to decline a Finland Fellowship. This situation may arise for students who have funding from an external sponsor, for example. In such cases, the student declares to Doctoral Education Services in writing that he/she is declining the Finland Fellowship.

Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö. Fler än 250 doktorer utexamineras varje år.

Läs mer
Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.

Kontakta oss

Kontakta Doktorandutbildningstjänster om du har mera frågor om ansökan.

TechPromootio2014_hattu

Doktorandutbildningstjänster

Doktorandutbildningstjänsterna stöder Aalto-universitetets doktorander, forskarutbildningsrådens verksamhet samt doktorandprogrammens ledare och professorer.

Tjänster
Tohtorinhatut promootiopäivänä

Doktorer utexaminerade från Aalto-universitetet i arbetslivet

Aalto-universitetets karriärtjänster följer karriärutvecklingen och placeringen i arbetslivet hos utexaminerade doktorer.

Samarbete
Promootiohatut pöydällä

Företag behöver doktorer – från kärnkompetenser till helhetshantering

Doktorandstudier är en väg till självutveckling och praktisk problemlösande forskning. Med doktorer får företag multidisciplinära experter som inte är rädda för att ta på sig stora utmaningar.

Nyheter
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat