Institutionen för ledarskapsstudier

Organisation och ledarskap

Organisation och ledarskap omfattar en bred grupp av forskare. Forskning och undervisning i disciplinen grundar sig på de komplexiteter som ställs på ledningen som en följd av pluralistiska krav ställda av flertalet intressenter.
Two stacks of business books

Forskning och undervisning fokuserar främst på tre områden:

  • strategi, kognition och ledarskap, diskursanalys och institutionell miljö för organisationer
  • hållbart ledarskap och förvaltning, företagsansvar och företagsetik
  • ledarskap och utveckling av personalresurser, hänsynstagande av genus- och mångfaldsfrågor i organisationer

Intresset bland våra gruppmedlemmar sträcker sig även till innovationer i företag och samhället i stort, forskning av akademisk verksamhet, ledarskapsutbildning och ledarskapsfilosofi. 

Aalto Global Impact Research New Global Photo: Roope Kiviranta

Stark samhällelig inverkan

Vår disciplin har alltid utmärkt sig genom stark samhällelig inverkan. Bland annat har våra forskningsprojekt i hållbarhetsförvaltning erbjudit data för företag och beslutsfattare inom områden för:

  • övergång mot miljömässigt hållbar energianvändning i samhället
  • inkluderande företagsamhet med lindrande effekt för fattigdom i växande ekonomier
  • hållbarhetsinnovationer i stort

Vi strävar efter samhällelig inverkan i våra kärnområden genom innovativa forskningsprojekt som tangerar företag. Vår fakultet är också aktivt involverad med att erbjuda skräddarsydd fortbildning, i professionella branschspecifika sammanslutningar samt vid finansierande aktörer. 

Denna disciplin är värd för Aalto Global Impact (AGI), som främjar och tillhandahåller Aalto Universitetets forskning och undervisning för global hållbar utveckling.

Läs mer om vår forskning gällande hållbarhet i företagskontext här.

Kontaktuppgifter

Kauppakorkeakoulu, jonka edustalla istuu neljä opiskelijaa. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Handelshögskolan

Ekonomplatsen 1

Platser

Administration

Prefekt: Olli-Pekka Kauppila
Sekreterare: Tiia Melander

Recent publications

The power implications of the shift to customer reviews: A field perspective on jobbing platforms operating in France

Anne Sophie Barbe, Jean-Pascal Gond, Caroline Hussler 2023 Organization Studies

Less and more: Conceptualising degrowth transformations

Hubert Buch-Hansen, Iana Nesterova 2023 Ecological Economics

What to do about "The Human" in Organization Studies? : Thinkingsayingdoing with the Anthropocene, pandemics, and thereafters

Marta B. Calás, Linda Smircich, Michela Cozza, Silvia Gherardi, Saija Katila, Ari Kuismin, Pauliina Jääskeläinen, Pikka-Maaria Laine, Susan Meriläinen, Joonas Vola, Janet Sayers, Alice Wickström, Anu Valtonen, Tarja Salmela, Alison Pullen 2023 A Research Agenda for Organization Studies, Feminisms and New Materialisms

Data-induced Rationality and Unitary Spaces in Interfirm Collaboration

Katharina Cepa, Henri Schildt 2023 Organization Science

What to teach when we teach digital strategy? An exploration of the nascent field

Katharina Cepa, Henri Schildt 2023 Long Range Planning

Ecologies of Memories

Diego M. Coraiola, William M. Foster, Sébastien Mena, Hamid Foroughi, Jukka Rintamäki 2023 Academy of Management Annals

Media Review: A Routine Dynamics Perspective on the ‘Black Summer’ Bushfires

Anja Danner-Schröder, Kathrin Sele 2023 Organization Studies

Unpacking the circular economy: A problematizing review

Tulin Dzhengiz, Elizabeth M. Miller, Jukka Pekka Ovaska, Samuli Patala 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS

(Un)Sustainable transitions towards fast and ultra-fast fashion

Tulin Dzhengiz, Teresa Haukkala, Olli Sahimaa 2023 Fashion and Textiles
Mer information om vår forskning finns på Aaltos forskningsportal.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: