Institutionen för ledarskapsstudier

Organisation och ledarskap

Organisation och ledarskap omfattar en bred grupp av forskare. Forskning och undervisning i disciplinen grundar sig på de komplexiteter som ställs på ledningen som en följd av pluralistiska krav ställda av flertalet intressenter.
Two stacks of business books

Forskning och undervisning fokuserar främst på tre områden:

  • strategi, kognition och ledarskap, diskursanalys och institutionell miljö för organisationer
  • hållbart ledarskap och förvaltning, företagsansvar och företagsetik
  • ledarskap och utveckling av personalresurser, hänsynstagande av genus- och mångfaldsfrågor i organisationer

Intresset bland våra gruppmedlemmar sträcker sig även till innovationer i företag och samhället i stort, forskning av akademisk verksamhet, ledarskapsutbildning och ledarskapsfilosofi. 

Aalto Global Impact Research New Global Photo: Roope Kiviranta

Stark samhällelig inverkan

Vår disciplin har alltid utmärkt sig genom stark samhällelig inverkan. Bland annat har våra forskningsprojekt i hållbarhetsförvaltning erbjudit data för företag och beslutsfattare inom områden för:

  • övergång mot miljömässigt hållbar energianvändning i samhället
  • inkluderande företagsamhet med lindrande effekt för fattigdom i växande ekonomier
  • hållbarhetsinnovationer i stort

Vi strävar efter samhällelig inverkan i våra kärnområden genom innovativa forskningsprojekt som tangerar företag. Vår fakultet är också aktivt involverad med att erbjuda skräddarsydd fortbildning, i professionella branschspecifika sammanslutningar samt vid finansierande aktörer. 

Denna disciplin är värd för Aalto Global Impact (AGI), som främjar och tillhandahåller Aalto Universitetets forskning och undervisning för global hållbar utveckling.

Läs mer om vår forskning gällande hållbarhet i företagskontext här.

Kontaktuppgifter

Kauppakorkeakoulu, jonka edustalla istuu neljä opiskelijaa. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Handelshögskolan

Ekonomplatsen 1

Platser

Administration

Prefekt: Olli-Pekka Kauppila
Sekreterare: Tiia Melander

Recent publications

Elevating Business Models to the Ecosystem Level: Evidence from Web3 and Beyond

Annika Bengts, Ville Eloranta, Esko Hakanen, Taija Turunen, Valeska Tullney 2024

MNE–civil society interactions: a systematic review and research agenda

Kayleigh Bruijn, Panikos Georgallis, João Albino-Pimentel, Arno Kourula, Hildy Teegen 2024 Journal of International Business Studies

Deep transformations : A theory of degrowth

Hubert Buch-Hansen, Max Koch, Iana Nesterova 2024

Western and non-western leadership styles and employee wellbeing : a case of a high-power distance context

Mats Ehrnrooth, Alexei Koveshnikov, Evgeniya Balabanova, Heidi Wechtler 2024 Frontiers in Psychology

The Accelerating Disconnection of Work from Time and Place: New Questions for HR

Johannes Gartner, Kristiina Mäkelä, Jennie Sumelius, Hertta Vuorenmaa 2024 Research Handbook on Human Resource Management and Disruptive Technologies

Connecting Art, Maintenance, and Motherhood: How Ukeles’s Maintenance Art Shapes Understandings of Maintenance

Nil Gulari, Anna Dziuba, Astrid Huopalainen 2024 Gender, Work and Organization

Rigour vs. Reality: Contextualizing Qualitative Research in the Low-Income Settings in Emerging Markets

Minna Halme, Rebecca Piekkari, Stelvia Matos, Marleen Wierenga, Jeremy Hall 2024 British Journal of Management

Entrepreneurial Responsibility : A Conceptual Framework to Understand Ethical Dualism Throughout the Entrepreneurial Process

Gustav Hägg, Vera Haataja, Agnieszka Kurczewska, Alexander McKelvie 2024 Entrepreneurship: Theory and Practice
Mer information om vår forskning finns på Aaltos forskningsportal.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: