Institutionen för ledarskapsstudier

Organisation och ledarskap

Organisation och ledarskap omfattar en bred grupp av forskare. Forskning och undervisning i disciplinen grundar sig på de komplexiteter som ställs på ledningen som en följd av pluralistiska krav ställda av flertalet intressenter.
Two stacks of business books

Forskning och undervisning fokuserar främst på tre områden:

 • strategi, kognition och ledarskap, diskursanalys och institutionell miljö för organisationer
 • hållbart ledarskap och förvaltning, företagsansvar och företagsetik
 • ledarskap och utveckling av personalresurser, hänsynstagande av genus- och mångfaldsfrågor i organisationer

Intresset bland våra gruppmedlemmar sträcker sig även till innovationer i företag och samhället i stort, forskning av akademisk verksamhet, ledarskapsutbildning och ledarskapsfilosofi. 

  Aalto Global Impact Research New Global Photo: Roope Kiviranta

  Stark samhällelig inverkan

  Vår disciplin har alltid utmärkt sig genom stark samhällelig inverkan. Bland annat har våra forskningsprojekt i hållbarhetsförvaltning erbjudit data för företag och beslutsfattare inom områden för:

  • övergång mot miljömässigt hållbar energianvändning i samhället
  • inkluderande företagsamhet med lindrande effekt för fattigdom i växande ekonomier
  • hållbarhetsinnovationer i stort

  Vi strävar efter samhällelig inverkan i våra kärnområden genom innovativa forskningsprojekt som tangerar företag. Vår fakultet är också aktivt involverad med att erbjuda skräddarsydd fortbildning, i professionella branschspecifika sammanslutningar samt vid finansierande aktörer. 

  Denna disciplin är värd för Aalto Global Impact (AGI), som främjar och tillhandahåller Aalto Universitetets forskning och undervisning för global hållbar utveckling.

  Läs mer om vår forskning gällande hållbarhet i företagskontext här.

   

  Lär känna vår verksamhet

  Vi strävar efter förträfflig forskning och utbildning.

  Three business students are talking in a staircase, a person walks past

  People in the Unit of Organization and Management

  Meet our professors, researchers, doctoral students and staff

  Department of Management Studies
  Close-up of two students making notes to research articles that they are reading.

  Research in the unit of Organization and Management

  Organization and Management faculty conduct high quality and practically relevant research in the areas of strategy work, sustainability management, business ethics, organizational behavior and human resource management.

  Department of Management Studies
  Organization & Management

  Learner-centered and interactive teaching

  Our teaching at the discipline of Organization and Management is learner-centered, interactive, and informed by rigorous and current academic research.

  Department of Management Studies

  Kontaktuppgifter

  Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu julkisivu Ekonominaukio helmikuu 2019 Kuva: Mikko Raskinen

  Handelshögskolan

  Ekonomplatsen 1
  Mån-tor 7.45-21.00, fre 7.45-20.00

  Platser

  Administration

  Prefekt: Olli-Pekka Kauppila
  Sekreterare: Hanna Koli och Emmi Toivio

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
  Dela
  URL kopierat