Institutionen för ledarskapsstudier

Organisation och ledarskap

Organisation och ledarskap omfattar en bred grupp av forskare. Forskning och undervisning i disciplinen grundar sig på de komplexiteter som ställs på ledningen som en följd av pluralistiska krav ställda av flertalet intressenter.
Two stacks of business books

Forskning och undervisning fokuserar främst på tre områden:

  • strategi, kognition och ledarskap, diskursanalys och institutionell miljö för organisationer
  • hållbart ledarskap och förvaltning, företagsansvar och företagsetik
  • ledarskap och utveckling av personalresurser, hänsynstagande av genus- och mångfaldsfrågor i organisationer

Intresset bland våra gruppmedlemmar sträcker sig även till innovationer i företag och samhället i stort, forskning av akademisk verksamhet, ledarskapsutbildning och ledarskapsfilosofi. 

Aalto Global Impact Research New Global Photo: Roope Kiviranta

Stark samhällelig inverkan

Vår disciplin har alltid utmärkt sig genom stark samhällelig inverkan. Bland annat har våra forskningsprojekt i hållbarhetsförvaltning erbjudit data för företag och beslutsfattare inom områden för:

  • övergång mot miljömässigt hållbar energianvändning i samhället
  • inkluderande företagsamhet med lindrande effekt för fattigdom i växande ekonomier
  • hållbarhetsinnovationer i stort

Vi strävar efter samhällelig inverkan i våra kärnområden genom innovativa forskningsprojekt som tangerar företag. Vår fakultet är också aktivt involverad med att erbjuda skräddarsydd fortbildning, i professionella branschspecifika sammanslutningar samt vid finansierande aktörer. 

Denna disciplin är värd för Aalto Global Impact (AGI), som främjar och tillhandahåller Aalto Universitetets forskning och undervisning för global hållbar utveckling.

Läs mer om vår forskning gällande hållbarhet i företagskontext här.

 

Kontaktuppgifter

Kauppakorkeakoulu, jonka edustalla istuu neljä opiskelijaa. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Handelshögskolan

Ekonomplatsen 1

Platser

Administration

Prefekt: Olli-Pekka Kauppila
Sekreterare: Tiia Melander

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat