Ansökningsservice

Finland-stipendier (Finland Scholarship och Finland Fellowship)

Finland-stipendier beviljade av Aalto-universitetet är en del av det nationella stipendieprogrammet som är finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Finland-stipendieprogrammet pågår från 2022 till 2024.
Aalto University students doing group work, sitting at a table with their laptops and notebooks / photo by Aalto University, Aino Huovio

Finland Scholarship för magisterstuderande

Sökande som inte är medborgare i ett EU-/EES-land och är skyldiga att betala läsårsavgifter vid Aalto-universitetet kan ansöka om Finland Scholarship-stipendiet samtidigt som de söker till ett magisterprogram med samma ansökningsformulär. Stipendierna är meritbaserade och beviljas på konkurrensmässiga grunder i samband med den akademiska bedömningen inom ramen för antagningen till respektive ansökningsalternativ.

Om du överväger magisterstudier vid Aalto-universitetet kan du läsa mer om Finland Scholarship på webbsidan om läsårsavgifter och stipendier

Finland Fellowship för doktorander

Finland Fellowship-finansiering beviljas sökande från Afrika, Mellanamerika och Sydamerika som rangordnas högst i enlighet med bedömningskriterierna i antagningsprocessen vid Aalto-universitetet. Ansökan om Finland Fellowship-finansiering görs i samband med ansökan till doktorandutbildningen.

Om du överväger doktorandstudier vid Aalto-universitetet kan du läsa mer om Finland Fellowship på webbsidan om ansökan till doktorandutbildning (på engelska).

Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Tjänster
Instructions on how to apply

Ansökningsservice

Aalto-universitetet har flera antagningar. På den här sidan kan du hitta anvisningar för att ansöka till kandidat-, magister- och doktorandprogram.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: