Ansökningsservice

Finland-stipendier (Finland Scholarship och Finland Fellowship)

Finland-stipendier beviljade av Aalto-universitetet är en del av det nationella stipendieprogrammet som är finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Finland-stipendieprogrammet pågår från 2022 till 2024.
Aalto University students doing group work, sitting at a table with their laptops and notebooks / photo by Aalto University, Aino Huovio

Finland Scholarship för magisterstuderande

Sökande som inte är medborgare i ett EU-/EES-land och är skyldiga att betala läsårsavgifter vid Aalto-universitetet kan ansöka om Finland Scholarship-stipendiet samtidigt som de söker till ett magisterprogram med samma ansökningsformulär. Stipendierna är meritbaserade och beviljas på konkurrensmässiga grunder i samband med den akademiska bedömningen inom ramen för antagningen till respektive ansökningsalternativ.

Om du överväger magisterstudier vid Aalto-universitetet kan du läsa mer om Finland Scholarship på webbsidan om läsårsavgifter och stipendier

Finland Fellowship för doktorander

Finland Fellowship-finansiering beviljas sökande från Afrika, Mellanamerika och Sydamerika som rangordnas högst i enlighet med bedömningskriterierna i antagningsprocessen vid Aalto-universitetet. Ansökan om Finland Fellowship-finansiering görs i samband med ansökan till doktorandutbildningen.

Om du överväger doktorandstudier vid Aalto-universitetet kan du läsa mer om Finland Fellowship på webbsidan om ansökan till doktorandutbildning (på engelska).

Joaquín de la Barra Toloza standing in front of a blackboard

Finland Fellowship provided seven months of funding for Joaquín during his Ph.D studies

Finland Fellowship covered seven months’ salary for Joaquín when he moved from Chile to pursue his Ph.D studies at Aalto University.

Doctoral education
Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Tjänster
Aalto University students. Photo by Unto Rautio.

Ansökningsservice

Aalto-universitetet har flera antagningar. På den här sidan kan du hitta anvisningar för att ansöka till kandidat-, magister- och doktorandprogram.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: