Forskning och konst

Så här söker du till ett doktorandprogram

Doktorander vid Aalto-universitetet kan avlägga ekonomie, konst- och teknologie doktorsexamen. Beräknad tid för doktorsprogrammet är fyra år. Intagningarna organiseras individuellt av varje doktorandprogram.
OtaNano

Antagning till doktorandprogrammet

Högskolorna antar doktorander 1–4 gånger per år. Antagningen till doktorandprogrammet baseras på intagningskriterier som meddelats i förväg på programmets webbsidor. De som antas får rätten att studera för en doktorsexamen inom det område som företräds av högskolan (ekonomi, konst, arkitektur eller teknologi).

Allmän behörighet och antagningskriterier

De allmänna behörighetskriterierna för en doktorandutbildning anges i finsk lag (37 § i universitetslagen, 558/2009) och omfattar alla finländska universitet.

För att vara behörig för doktorandutbildning måste studenten:

  • ha en relevant magisterexamen från ett universitet
  • ha en relevant magisterexamen från en yrkeshögskola, eller
  • ha lämplig utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Oftast har en godkänd magisterexamen avlagts i enlighet med principerna i Bolognaprocessen (3+2 år). En examen som avlagts utomlands i ett land som inte följer Bolognaprocessen måste omfatta minst 4 års studier och en magisteravhandling.

Den examen som utgör basen för doktorandstudierna ska ge studenten tillräckliga kunskaper och färdigheter för  doktorandstudier i det valda programmet. Universitetet kan kräva att en antagen student fullföljer nödvändiga extra studier för att uppfylla detta krav.

Studenten ska också uppfylla de fastställda kraven på språkfärdigheter som behövs för doktorandutbildningen.

Allmänna urvalskriterier

De centrala kriterierna för att bedöma potentiella doktorander omfattar den sökandes akademiska arbete och potential för doktorandstudier, forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet samt den sökandes förutsättningar att slutföra studierna inom den målsatta studietiden.

Den tidigare examens lämplighet som grund för doktorsexamen liksom forskningsplanens lämplighet för programmets forskningsprofil tas också med i bedömningen. Tillgången på handledare för avhandlingen är av stor vikt vid valet av doktorander.

Instruktioner och datum för ansökan

Instruktioner och datum för ansökan finns på doktorandprogrammens webbplatser

Aalto Doctoral Programme in Arts, Design and Architecture

The Aalto University School of Arts, Design and Architecture offers an international doctoral programme for those seeking careers in art, design, film, media or architecture. A special feature of the programme is that the thesis can include art or design productions. The Department of Art, the Department of Architecture, the Department of Design, the Department of Film, Television and Scenography and the Department of Media offer doctoral studies for a Doctor of Arts (Art and Design) and a Doctor of Science (Architecture) degrees.

Aalto ARTS

Aalto Doctoral Programme in Science

The Doctoral Programme in Science is a multidisciplinary programme with a unique combination of science, technology and business. The research done is committed to high standards of international excellence and the aim is to educate doctoral candidates in different research fields to tackle increasingly complex societal challenges in areas such as energy, environment, health and well-being. The doctoral programme offers a four-year doctoral programme in physics, mathematics, biomedical engineering, computer science or industrial engineering and management.

Picture of Aalto University

Aalto Doctoral Programme in Engineering

The Doctoral Programme in Engineering consists of eight research fields including spatial planning and transportation engineering; real estate economics; geoinformatics; civil engineering, water and environmental engineering; technology education; mechanical engineering; and energy technology. Doctoral studies are available at all the departments of the School of Engineering: the Department of Mechanical Engineering, the Department of Civil Engineering, and the Department of Built Environment.

Aalto ENG

Aalto Doctoral Programme in Chemical Engineering

The Aalto Doctoral Programme in Chemical Engineering comprises seven research fields that focus on: forest products technologies; chemical engineering; industrial biotechnology; materials science and nanotechnology; metals and minerals processing; and energy technology. The Departments of Bioproducts and Biosystems (Bio2), Chemistry and Material Science, and Chemical and Metallurgical Engineering are jointly responsible for the programme.

Aalto CHEM

Aalto Doctoral Programme in Business, Economics and Finance

The Aalto University School of Business offers a four-year doctoral programme in English. The degree offered is Doctor of Science in Economics and Business Administration and doctoral studies can be completed in the following departments: Department of Accounting & Business Law; Department of Finance; Department of Management Studies, Department of Economics; Department or Marketing.

Aalto BIZ

Aalto Doctoral Programme in Electrical Engineering

The Doctoral Programme in Electrical Engineering comprises 24 research fields. The Programme is a joint effort of the Departments of Electronics and Nanoengineering (ELE), Signal Processing and Acoustics (SPA), Electrical Engineering and Automation (EEA), and Communications and Networking (TLV), as well as the Metsähovi Radio Observatory and Micronova - the Research Centre for Micro- and Nanotechnology. The completion of a doctoral degree equals four years of full-time studies.

Aalto ELEC

Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö. Fler än 250 doktorer utexamineras varje år.

Read more
Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat