Yhteistyö

Täydentävät projektit

Unite-yliopistot pyrkivät täydentävillä projekteilla nopeuttamaan yhteisohjelmien sekä osallistavan opiskelijaiikkuvuuden toteuttamista.

Osallistavaa eurooppalaista opiskelijaliikkuvuutta suunnitellaan IDEM-hankkeessa 

IDEM-projekti pyrkii kehittämään konkreettisia ratkaisuja mahdollisimman monelle opiskelijalle osallistua Uniten välisiin vaihto- ja liikkuvuusohjelmiin. IDEM-projektin lyhenne tulee sanoista - Inclusion, Diversity, Equity in Mobility eli osallisuus, monimuotoisuus ja tasa-arvo liikkuvuudessa.  

Monet opiskelijat, kuten vammaiset, pakolaistaustaiset tai ensimmäisen sukupolven opiskelijat, ovat edelleen aliedustettuina perinteisissä fyysisen liikkuvuuden ohjelmissa, kuten Erasmus+:ssa. Harkitessaan opiskeluja ulkomailla he kohtaavat usein rakenteellisia rajoitteita, jotka vaikeuttavat vaihdon toteutumista, ja siksi monet näistä opiskelijoista eivät edes harkitse liikkuvuusohjelmiin osallistumista.

Projektia koordinoi TU Darmstadt yhteistyössä INP-UGA Grenoblen, Aalto-yliopiston, Barcelona Tech:n ja ULisbonin kanssa. Hanke yksinkertaistaa nykyisten vaihtojärjestelmien byrokratiaa ja tekee niistä ketterämpiä ja suuntautuneempia lyhyt- ja pitkäaikaiseen vaihtoon ja liikkuvuuteen sekä osittain fyysisenä, osittain virtuaalisena toteutettaviin vaihtoehtoihin.   

Yliopistojen henkilökunnalle suunnitellaan koulutusta työkaluista, joiden avulla kaikkien yllä olevien opiskelijaryhmien tarpeet voidaan huomioida, jotta kaikille voidaan mahdollistaa yhdenvertainen ja saavutettava vaihto-opiskelu ja liikkuvuus.   

Yhteyshenkilö Anna Mäkilä 

”Joint Programmes: Embedding Virtual Exchange” -hanke edistää virtuaalisen opiskelijavaihdon sisällyttämistä kansainvälisiin yhteisohjelmiin.

JPROV-hankkeen tavoitteena on luoda puitteet sellaisten innovatiivisten ja tehokkaiden yhteisohjelmien kehittämiselle, joihin sisältyy verkko-oppimista. Hanke tarjoaa toimivia ratkaisuja virtuaalisten opiskelijavaihtojen toteuttamiseen ja luo tapoja jakaa parhaita käytäntöjä multimedia- ja virtuaaliyhteisöjen kautta, mikä edistää osaamisen vaihtoa, yhteiskehittämistä ja koulutusta.

Hanke jatkuu 28.2.2023 asti. Hankkeen nimenomaisena tavoitteena on sisällyttää kansainvälisiin yhteisohjelmiin ensimmäistä kertaa verkko-oppimista johdonmukaisella ja järjestelmällisellä tavalla ja luoda sitä varten selkeitä ohjeita ja malleja. Hankkeen aikana ja jälkeen luotavien kansainvälisten yhteisohjelmien on tarkoitus helpottaa sellaisten opiskelijaryhmien osallistumista yhteisohjelmiin, joille se on aiemmin ollut mahdotonta esimerkiksi taloudellisista, sosiaalisista, maantieteellisistä tai fyysisistä syistä.

Hankkeessa luodaan rakenteita ja teknisiä ratkaisuja kansainvälisten yhteisohjelmien luomiseen. Samalla hankkeessa huomioidaan ohjelmien pedagoginen sisältö ja lähestymistavat. Se siis johtaa uudenlaisten, innovatiivisten opetussuunnitelmien ja opetusmenetelmien luomiseen. Hankkeen osana kehitetään myös koulutusta prosessiin osallistuvalle hallinnolliselle, tekniselle ja akateemiselle henkilökunnalle.

Yhteyshenkilö Laura Sivula

Verkko-opetuksen työkalupakki

Tämä tietovarasto sisältää yhteisten verkkokurssien luomiseen liittyviä elementtejä, kuten teknologiatyökalupakin sekä hyviä verkko-opetuskäytäntöjä. Voit myös lähettää ja jakaa omia ideoitasi ja parhaita käytäntöjäsi. Materiaalit ovat englanninkielisiä. 

Tutustu työkalupakkiin

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: