Yhteistyö

Tietoa Unitesta

Unite! - University Network for Innovation, Technology and Engineering on seitsemän eurooppalaisen yliopiston verkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa merkittävästi opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta sekä edistää eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, osallisuutta ja kilpailukykyä.

Euroopan komission vuonna 2019 esittämä Eurooppalaiset yliopistot -aloite on suunniteltu vahvistamaan merkittävästi opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta sekä edistämään eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, osallisuutta ja kilpailukykyä. 17 yliopistoliittoumaa sai vuonna 2019 rahoituksen Erasmus+ -ohjelmasta kolmen vuoden pilottijaksolle ja Unite! on yksi niistä. Unite! saa rahoitusta myös H2020-ohjelmasta "Tiede yhteiskunnan kanssa ja puolesta", jonka avulla luomme yhteisen, pitkän aikavälin tutkimus- ja innovaatiostrategian (T&I).

Mitä Unite! tekee?

Unite! luo uuden mallin eurooppalaiseen yliopistokoulutukseen kehittämällä ainutlaatuisia yhteisohjelmia, joissa monitieteiset, monikieliset ja monikulttuuriset elementit yhdistetään yhteisiksi opetussuunnitelmiksi ja joustaviksi opintopoluiksi. Jatkossa tavoitteena on myös luoda opintopolkuja, joilla opiskelijat voivat yhdistää eri Euroopan maissa suorittamansa yhteistutkintoon tai eurooppalaiseen tutkintoon johtavat opinnot. Vahva painopiste on joustavampien, lyhytaikaisten liikkuvuuksien sekä virtuaalisten ja hybridimallien kehittämisessä opiskelijavaihtoon. Opetuksen ja oppimisen erinomaisuus on perusta, jolle Unite! rakentaa kaiken toimintansa aina tutkintoopiskelijoista, ei-perinteisiin opiskelijoihin ja elinikäisiin oppijoihin. Vastataksemme suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin keskitämme koulutustoimintamme erityisesti energiaan, teollisuuden murrokseen, tekoälyyn ja yrittäjyyteen. Teemme yhteistyötä paikallisen teollisuuden ja yrittäjäekosysteemien kanssa. Katso täältä tarkemmat kuvaukset työryhmistä.

UNITE.H2020-hankkeen tavoitteena on luoda seitsemälle yliopistolle yhteinen tutkimus- ja innovaatioympäristö (T&I), jolla on yhteinen strategia, yhteiset infrastruktuurit ja yhteinen innovaatioekosysteemi, jota tukevat teknologiasiirtoyksiköt. Suunnittelemme myös uutta avoimen tieteen ja innovaation hallintomallia ja politiikkaa tieteellisen tiedon yhteisluomiseen ja jakamiseen. Esteiden vähentäminen ja uusien integroitujen strategioiden luominen henkilöstöresurssien motivaation, tasa-arvon, urakehityksen ja palkitsemisen vahvistamiseksi ovat meille tärkeitä. Otamme yhteiskunnalliset organisaatiot mukaan allianssin tutkimus- ja innovaatiotoimintaan keskittyen erityisesti yhteiskunnan suuriin haasteisiin. Katso tarkemmat kuvaukset työpaketeista täältä.

Täydentävät projektit

Unite-yliopistot pyrkivät täydentävillä projekteilla nopeuttamaan yhteisohjelmien sekä osallistavan opiskelijaiikkuvuuden toteuttamista.

Lue lisää
Unite! logo

Yhteystiedot

Yli 50 aaltolaista tekee töitä Unite-verkostossa. Aalto-yliopistoa Unite! verkoston hallintoneuvostossa edustavat rehtori Ilkka Niemelä ja opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala. Petri Suomala on myös Unite! -verkoston johtava laillinen edustaja Aalto-yliopistossa.

Aallossa Unite-toimintoja johtaa Minna-Kaarina Forssén. Erasmus+ -projektipäällikkö on Anneli Vartio ja H2020-projektipäällikkö on Rubén Vicente Sáez. Viestinnästä vastaa Suvi Lavinto. 

Unite! esittelee strategisen tiekarttansa kohti avointa tiedettä

Tiekartta sisältää tavoitteita, suosituksia ja toimia, joilla allianssin yliopistot voivat edistää avointa tiedettä ja avoimia innovaatioita Euroopassa.

Read more
Environmental Engineering new flow channel in Otaniemi, with students and teaching staff
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu