Yhteistyö

Yhteiskunnalle

Uniten tavoitteena on tehdä tutkimus- ja innovaatioympäristöstään saavutettavissa oleva ja osallistava. Unite! pyrkii lisäämään kansalaisten ja yhteiskunnallisten organisaatioiden tietoisuutta siitä, miten kestävän kehityksen tavoitteet vaikuttavat ja parantavat meidän kaikkien elämää sekä lisäämään niihin liittyviin tutkimus- ja innovaatioaloitteisiin osallistumista.

Unite! käynnistää kolme pilottihanketta yhteiskunnallisen osallistamisen edistämiseksi

Unite! pyrkii osallistamaan nuoria tieteen tekemiseen, toteuttamaan tieteellisiä kansalaishankkeita ja yhteisiä living lab -aloitteita.

Lue lisää Uniten englanninkieliseltä sivulta
Image from remote site: www.unite-university.eu

Unite! tukee ukranalaisia yliopistoja vihreässä siirtymässä

Unite! on kutsunut seitsemän ukranalaista yliopistoa yhteistyöhön vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Hanketta johtaa Wroclawin tiede- ja teknologiayliopisto.

Lue lisää Uniten englanninkieliseltä sivulta
Image from remote site: www.unite-university.eu

Tutkimustiedon hallintaa ja avointa tiedettä käsittelevä maksuton webinaari-koulutussarja 

Tavoitteenamme on lisätä avoimen tieteen osaamista kumppaniyliopistoissa ja laajemmin yhteiskunnassa. Aalto-yliopiston tutkimusdatan hallinnan verkosto ja data-agentit järjestävät kaikille avoimen, maksuttoman webinaarisarjan tutkimusdatan hallinnasta ja avoimesta tieteestä ja kutsuvat Unite-yliopistojen tutkijoita, opiskelijoita ja palveluhenkilöstöä ja kaikkia asiasta kiinnostuneita osallistumaan. Aallon data-agentit ovat joukko tutkimusorientoituneita Aallon työntekijöitä, jotka tukevat tutkijoita ja opiskelijoita tutkimusaineistojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Kuluneena lukuvuonna koulutussarjaan ilmoittautui jo yli 2800 henkilöä. Webinaarien aiheita ovat mm. tutkimusdatan oikeudelliset näkökohdat, tieteen toistettavuus, vastuullinen tutkimustoiminta ja akateemisen julkaisemisen nykytrendit. 

Alta löydät videon, jolla Antti Rousi kertoo aiheesta lisää. Video on englanninkielinen. 

European Researchers' Night 2022

Älykkäät kaupungit kansalaisten toimesta ja kansalaisia varten

Eurooppalaisten tutkijoiden yönä 30. syyskuuta 2022 Unite! järjesti avoimen webinaarin "Älykkäät kaupungit kansalaisten toimesta ja heitä varten". Tutkijamme kuudesta eri Euroopan maasta kertoivat siirtymisestä kestäviin ja ilmastoneutraaleihin kaupunkeihin vuoteen 2030 mennessä.

Kaikki EU:n jäsenvaltiot ja 12 liittolaismaata on valittu mukaan kunnianhimoiseen tavoitteeseen kehittää ilmastokaupunkisopimukset, jotka sisältävät ilmastoneutraaliutta koskevan kokonaissuunnitelman kaikilla aloilla, kuten energia, rakennukset, jätehuolto ja liikenne, sekä niihin liittyvät investointisuunnitelmat. Kaikkiaan 100 kaupunkia on valittu mukaan tähän siirtymävaiheeseen. Prosessiin osallistuvat kansalaiset, tutkimusorganisaatiot ja yksityinen sektori.

Tilaisuuden ohjelma löytyy täältä

Katso webinaarin tallenne (englanninkielinen)  

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu