Yhteistyö

Ammattikorkeakoulut ja Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston ja ammattikorkeakoulujen laaja ja uutta luova yhteistoiminta edelläkävijäverkostoissa vahvistaa koulutuksemme laatua ja Suomen vetovoimaisuutta.​ Korkeakoulut profiloituvat, selkeyttävät ja tiivistävät yhteistyötä ja työnjakoa niin keskenään kuin tutkimuslaitosten kanssa koulutuksessa, tutkimuksessa, tukipalveluissa, rakenteissa ja infrastruktuureissa.
Aalto University Summer School brand photos / Information Technology Program students opiskelija opiskelijoita
Kuva: Petri Anttila

Aalto-yliopistolla on strateginen yhteistyösopimus Metropolia Ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa. Yhteistyö ja sen painopisteet perustuvat yliopiston strategiaan.  

Tavoitteenamme on suunnitelmallisesti ​avata opintoja yhteiseksi tarjonnaksi. Tuotamme ​ ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistä ja yhdistettyä opintotarjontaa. Opiskelijan on myös mahdollista ​koota opintopolku yhdistäen ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoja. lue lisää

Lisäksi selkeytämme Aallon maisteri- ja tohtoriohjelmien hakukohteiden käytäntöjä ammattikorkeakouluista valmistuville, hyödynnämme erityisinfroja yli korkeakeakoulurajojen​ sekä kehitämme tieteidenvälisiä tutkimushankkeita yhteistyöaloilla.

Esimerkkejä yhteistyöhankkeista ja -kokonaisuuksista

 • Kielibuusti-hanke Aalto-yliopiston, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyönä.
 • Urban tech Helsinki –hautomo yhdessä Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. 
 • Kampusinkubaattorit-ohjelmassa Helsingin kaupungin kanssa tavoitteena on synnyttää 100 uutta yritystä vuodessa seitsemän korkeakoulun voimin.
 • Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä - Metropolia, Aalto-yliopisto ja StadinAO kokoavat rakennetun ympäristön alalle kansainvälisesti korkealuokkaista oppilaitos- ja tutkimusverkostoa.
 • Food System City -ohjelmaa toteuttaa yhdessä Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja VTT.
 • Aalto-yliopisto, XAMK ja Savonlinnan kaupunki tekevät yhteistyötä tavoitteenaan biotalousinnovaatioiden kehittäminen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvistamiseksi perustettiin Aalto-yliopiston alainen biotuotetekniikan professuuri. 
 • Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden viisivuotinen työelämäprofessuuri Kotkassa rahoitetaan lahjoitusvaroin. Sopimuksen mukaisesti työelämäprofessori kohdentaa puolet työajastaan yhteistyöhön Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Kymenlaakson alueen yritysten kanssa. Työelämäprofessori toteuttaa ja kehittää kyberturvallisuuden opetusta Xamkissa ja on säännöllisesti läsnä ammattikorkeakoulun Kotkan kampuksella. 
 • HAMK Design Factory osana Design Factory -verkostoa (https://dfgn.org/) on monialainen tuote- ja palvelusuunnittelu- ja oppimisalusta, joka yhdistää opiskelijoita, opettajia, tutkijoita ja teollisuutta.
 • Jatkossa ristiinopiskelemalla on mahdollisuus suorittaa toisen korkeakoulun opintoja. Ristiinopiskelu antaa korkeakouluopiskelijalle mahdollisuuden suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa näiden erillisellä sopimuksella vahvistetuilla kursseilla, joiden listaus päivitetään vuosittain. 

Aiempia uutisia yhteistyöstä

Urban Tech Helsinki

Helsingin kaupunki, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Metropolia etsivät yhdessä kestäviä kaupunkiratkaisuja

Kaupunki ja kolme korkeakoulua tekevät ensimmäistä kertaa hautomoyhteistyötä.

Uutiset

Aalto-yliopisto ja Metropolia solmivat strategisen yhteistyösopimuksen

Erityisesti tekniikan alan yhteistyöllä tavoitellaan elinvoimaa ja läpimurtoja Suomeen.

Uutiset
Wood chips photo by Eeva Suorlahti

Aalto-yliopisto, Savonlinnan kaupunki ja Xamk tiivistävät yhteistyötään

Tavoitteena uusien biotalousinnovaatioiden vauhdittaminen.

Uutiset

Xamk ja Aalto-yliopisto käynnistävät biotuotetekniikan koulutukseen liittyvän yhteistyön

Opiskelijoiden jatko-opintomahdollisuudet paranevat, kun yhteistyö käynnistyy. Savonlinnan kaupunki tukee sekä biotuotetekniikan että uuden puurakentamisen koulutuksen opiskelijoita stipendein. Molemmat koulutukset ovat mukana kevään yhteishaussa.

Uutiset

HAMK ja Aalto-yliopisto strategiseen yhteistyöhön

Yhteistyötä tehdään pedagogiikan, opintojen ja innovaatiotoiminnan alueilla.

Uutiset
Student Guide illustration, news items

Ristiinopiskelun toiminnallisuuksien rajattu käyttöönotto alkaa Aallossa

Aalto-yliopisto aloittaa Sisun ristiinopiskelun rajatun käyttöönoton kolmen opetusyhteistyöverkoston 3. periodin tiettyjen kurssien osalta.

Uutiset
Visual of Urban Tech Helsinki

Urban Tech Helsinki: Startupit ratkaisemassa kaupunkien kestävyyshaasteita

Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin innovatiivinen menestystarina, joka pyrkii parempaan kestävyyden tulevaisuuteen yhdessä startupyritystemme kanssa. Urban Tech Helsinki on puhtaiden ja kestävien ratkaisujen hautomo.

Tapahtumat

Lisätietoa:

 Sanna-Katri Rautava

Sanna-Katri Rautava

Erityisasiantuntija
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: