Tohtorinkoulutus

Aalto-yliopiston väitöskirjapalkinnot

Aalto-yliopisto palkitsee vuosittain ansiokkaimmat väitöskirjat Aalto-yliopiston väitöskirjapalkinnolla.
Aalto University rewards the most meritorious doctoral thesis by the annual Aalto University Doctoral Thesis Awards. Palkintojen jaon peruskriteerit ovat akateeminen laatu, vaikuttavuus ja uutuusarvo.

Korkeakoulut myöntävät Aalto-yliopiston väitöskirjapalkintoja seuraavien periaatteiden mukaan:

 • Jokainen koulu palkitsee ansiokkaimmat 10% koulussa hyväksytyistä väitöskirjoista.
 • Palkintoja myönnetään joka vuosi kalenterivuosittain.
 • Yksittäisen palkinnon suuruus on 3000 euroa.
 • Palkintojen jaon peruskriteerit ovat akateeminen laatu, vaikuttavuus ja uutuusarvo.
 • Palkinnon saajat valitaan niiden tohtoriopiskelijoiden/valmistuneiden tohtorien joukosta, joiden väitöskirja on hyväksytty palkinnonjakovuotta edeltävän kalenterivuoden aikana.
 • Palkintopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon esitarkastajien ja vastaväittäjien antamat lausunnot.
 • Päätöksen tekee korkeakoulun dekaani korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvoston esityksestä.
 • Palkintojen saajille annetaan Aalto-yliopiston yhteinen väitöskirjapalkinnon kunniakirja.
 • Korkeakoulut jakavat palkinnot juhlatilaisuudessa.

Aalto-yliopiston väitöskirjapalkintojen jakoperiaatteet ovat voimassa 1.1.2022 – 31.12.2025 ja koskevat vuosina 2021- 2024 hyväksyttyjä väitöskirjoja. Tämän kauden periaatteita arvioidaan ja mikäli palkitsemista pidetään tarkoituksenmukaisena, päätetään palkitsemisen jatkamisesta

Tavoitteena on kannustaa tohtoriopiskelijoita hyvän tulokseen ja palkita Aalto-yliopiston koulujen tohtoriopiskelijoita yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Näiden palkintojen lisäksi koulut voivat palkita
tohtoriopiskelijoitaan myös muulla tavoin koulun tavoitteiden ja strategian mukaisesti.

Palkintojen saajat

Väitöskirjapalkinnot 2023

(vuonna 2022 julkaistuille väitöskirjoille)

Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu

DA Hella Hernberg: Architects as ‘Mediators’: Socio-political roles in mediating the ‘temporary use’ of vacant spaces, Thesis at aaltodoc.aalto.fi
DA Ilan Manouach: Estranging Comics – Towards a novel comics praxeology, Thesis at aaltodoc.aalto.fi 

Kauppakorkeakoulu

Doctoral thesis awards at the School of Business will be awarded in the autumn 2023.

Kemiantekniikan korkeakoulu

D.Sc. (Tech.) Janne Naapuri: Biocatalytic and chemoenzymatic synthesis of O-heterocycles from allenols, Thesis at aaltodoc.aalto.fi
D.Sc. (Tech.) Katariina Solin: Nanocellulose Interactions with Protein and Water in Advanced Sensing Systems, Thesis at aaltodoc.aalto.fi
D.Sc. (Tech.) Anna Vanderbruggen
Lithium-ion batteries recycling with froth flotation – A study on characterization and liberation strategies, Thesis at aaltodoc.aalto.fi

Sähkötekniikan korkeakoulu

D.Sc. (Tech) Juha Heinonen: High-sensitivity photodiodes using black silicon and induced junction, Thesis at aaltodoc.aalto.fi
D.Sc. (Tech) Jens Lundell: Towards Robust 6-DoF Multi-Finger Grasping in Clutter with Explicit Scene Understanding, Thesis at aaltodoc.aalto.fi
D.Sc. (Tech) Grigorii Ptitcyn: On Electromagnetics of Time-Modulated Structures, Thesis at aaltodoc.aalto.fi
D.Sc. (Tech) Elias Raninen: Contributions to the Theory and Estimation of High-dimensional Covariance Matrices, Thesis at aaltodoc.aalto.fi

Insinööritieteiden korkeakoulu

D.Sc. (Tech) Matias Heino: Susceptibility of global crop production to climate variability and change, Thesis at aaltodoc.aalto.fi
D.Sc. (Tech) Kaisa Jaalama: 3D geovisualizations in human-centered quality assessments of urban and green spaces — from point clouds to nonabsolute spaces, Thesis at aaltodoc.aalto.fi
D.Sc. (Tech) Antti Surma-aho: The role of empathy in design practice - Theoretical development and empirical exploration of an integrated model, Thesis at aaltodoc.aalto.fi 
D.Sc. (Tech) Xiaolei Yuan: Optimization of row-and-rack level airflow management in data centers, Thesis at aaltodoc.aalto.fi

Perustieteiden korkeakoulu

Bayan Karimi, Department of Applied Physics

Antonis Matakos, Department of Computer Science

Topi Paananen, Department of Computer Science

Joosef Valli, Department of Industrial Engineering and Management

Julian Weigt, Department of Mathematics and Systems Analysis

Hanna Halme, Department of Neuroscience and Biomedical Engineering

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu