Tohtorinkoulutus

Aalto-yliopiston väitöskirjapalkinnot

Aalto-yliopisto palkitsee vuosittain ansiokkaimmat väitöskirjat Aalto-yliopiston väitöskirjapalkinnolla. Palkintojen jaon peruskriteerit ovat akateeminen laatu, vaikuttavuus ja uutuusarvo.

Korkeakoulut myöntävät Aalto-yliopiston väitöskirjapalkintoja seuraavien periaatteiden mukaan:

 • Jokainen koulu palkitsee ansiokkaimmat 10% koulussa hyväksytyistä väitöskirjoista.
 • Palkintoja myönnetään joka vuosi kalenterivuosittain.
 • Yksittäisen palkinnon suuruus on 3000 euroa. (Insinööritieteiden korkeakoulussa 1000 euroa.)
 • Palkintojen jaon peruskriteerit ovat akateeminen laatu, vaikuttavuus ja uutuusarvo.
 • Palkinnon saajat valitaan niiden tohtoriopiskelijoiden/valmistuneiden tohtorien joukosta, joiden väitöskirja on hyväksytty palkinnonjakovuotta edeltävän kalenterivuoden aikana.
 • Palkintopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon esitarkastajien ja vastaväittäjien antamat lausunnot.
 • Päätöksen tekee korkeakoulun dekaani korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvoston esityksestä.
 • Palkintojen saajille annetaan Aalto-yliopiston yhteinen väitöskirjapalkinnon kunniakirja.
 • Korkeakoulut jakavat palkinnot juhlatilaisuudessa.

Aalto-yliopiston väitöskirjapalkintojen jakoperiaatteet ovat voimassa 1.1.2022 – 31.12.2025 ja koskevat vuosina 2021- 2024 hyväksyttyjä väitöskirjoja. Tämän kauden periaatteita arvioidaan ja mikäli palkitsemista pidetään tarkoituksenmukaisena, päätetään palkitsemisen jatkamisesta

Tavoitteena on kannustaa tohtoriopiskelijoita hyvän tulokseen ja palkita Aalto-yliopiston koulujen tohtoriopiskelijoita yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Näiden palkintojen lisäksi koulut voivat palkita
tohtoriopiskelijoitaan myös muulla tavoin koulun tavoitteiden ja strategian mukaisesti.

Palkintojen saajat

Väitöskirjapalkinnot 2024

(vuonna 2023 julkaistuille väitöskirjoille)

Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu

Rebecca Close, taiteen ja median laitos: Post-internet queer reproductive work and the fixed capital of fertility – The interface, the network and the viral as themes and modes of artistic response, vastuuprofessori ja ohjaaja Mira Kallio-Tavin

Kaisu Savola, muotoilun laitos: Disrespectful thoughts about design’ – Social, political and environmental values in Finnish design, 1960–1980, vastuuprofessori Guy Julier ja ohjaaja Pekka Korvenmaa

Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulun väitöskirjapalkinnot jaetaan syksyllä 2024.

Kemiantekniikan korkeakoulu

Muhammad Awais, Biotuotteiden ja biotekniikan laitos: Hyperspectral Imaging and Chemometrics to Investigate the Chemical Wood Modification, vastuuprofessori Lauri Rautkari ja ohjaajat Dr. Michael Altgen, Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Prof. Mikko Mäkelä, VTT ja TkT Tiina Belt, LUKE.

Karl Alexander Henn, Biotuotteiden ja biotekniikan laitos: Scalable Surface Chemistry for Lignin Modification - Creating Value for a Forest-Based Society, vastuuprofessori ja ohjaaja professori Monika Österberg.

Sofia Julin, Biotuotteiden ja biotekniikan laitos: DNA Origami as a Tool for Assembling Functional Biohybrid Nanomaterials, vastuuprofessori ja ohjaaja professori Mauri Kostiainen ja ohjaaja apulaisprofessori Veikko Linko, University of Tartu.

Sähkötekniikan korkeakoulu

Henri Hentilä, Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitos. Secret Key Generation for Secure Wireless Internet of Things. Vastuuprofessori ja ohjaaja Visa Koivunen.

Lassi Hällström, Elektroniikan ja nanotekniikan laitos. Computer simulations for designing green energy solutions. Vastuuprofessori ja ohjaaja Ilkka Tittonen.

Henrik Kahanpää, Elektroniikan ja nanotekniikan laitos. On atmospheric pressure measurements and dust devils on planet Mars. Vastuuprofessori ja ohjaaja Esa Kallio.

Elli Leppänen, Sähkötekniikan ja automaation laitos. Exploring the complex and diverse world of carbon electrochemistry: Unraveling the interplay between structure-property relationships. Vastuuprofessori ja ohjaaja Tomi Laurila.

Alec Wright, Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitos. Neural Modelling of Audio Effects. Vastuuprofessori ja ohjaaja Vesa Välimäki.

Insinööritieteiden korkeakoulu

Juho Uzkurt Kaljunen, Rakennetun ympäristön laitos. Waste nutrients harvested: Design and evaluation of nitrogen and phosporus recovery processes utilizing membrane contactor and absorption techniques, vastuuprofessori Anna Mikola

Joonas Lehtovaara, Rakennustekniikan laitos. Takt production and decentralized decision-making: improving construction production flow with novel planning & control approaches, vastuuprofessori Olli Seppänen

Zhenkun Li, Rakennustekniikan laitos. Bridge health condition assessment using instrumented moving vechiles, vastuuprofessori  Weiwei Lin

Milad Omidi, Konetekniikan laitos. Material Properties of Planar Lattices, vastuuprofessori  Luc St-Pierre

Malith Prasanna Rupasingha Arachchige,  Konetekniikan laitos: Combined experimental and numerical study on ice block breakage, vastuuprofessori  Arttu Polojärvi

Perustieteiden korkeakoulu

Kukka-Emilia Huhtinen, teknillisen fysiikan laitos: Superconductivity and normal state properties in flat bands, vastuuprofessori ja ohjaaja: professori Päivi Törmä

Lassi Meronen, tietotekniikan laitos: Uncertainty Quantification in Deep Learning, vastuuprofessori ja ohjaaja: apulaisprofessori Arno Solin

Juho Roponen, matematiikan ja systeemianalyysin laitos: Computational models for adversarial risk analysis and probabilistic scenario planning, vastuuprofessori ja ohjaaja: professori Ahti Salo

Sebastian Szyller, tietotekniikan laitos: Ownership and Confidentiality in Machine Learning, vastuuprofessori: dosentti N. Asokan ja ohjaaja: Research Fellow, Dr. Samuel Marchal, WithSecure

Viliam Vaňo, teknillisen fysiikan laitos: Designing quantum matter in two dimensions, vastuuprofessori ja ohjaaja: professori Peter Liljeroth

Sorrachai Yingchareonthawornchai, tietotekniikan laitos: Vertex Connectivity via Local Computation: Breaking Quadratic Time, Poly-logarithmic Max-flows, and Derandomization, vastuuprofessori: apulaisprofessori Parinya Chalermsook ja ohjaaja: professori Danupon Nanongkai, Max Planck Institute for Informatics and Saarland University, Saksa

Koos Zevenhoven, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos: Unconventional MRI scanner technology and intelligent dynamics, vastuuprofessori: professori Lauri Parkkonen ja ohjaaja: professori (emer.) Risto Ilmoniemi, 

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: