Uutiset

UniPID ja TENK julkaisivat eettisen ohjeistuksen globaalin etelän kanssa solmittavista akateemisista kumppanuuksista

Kun akateemiset kumppanuudet globaalin etelän kanssa kasvattavat suosiotaan, kysymykset resurssien jakautumisesta, valtadynamiikasta ja siitä, kenen ääntä kuullaan ja arvostetaan, nousevat esiin läpileikkaavasti eri tieteenaloilla. Jotta mahdollista eriarvoisuutta tai haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä, on tunnistettava globaalin pohjoisen ja etelän väliset erot ja tehtävä yhteistyötä oikeudenmukaisuuden, vastavuoroisuuden ja vastuullisuuden periaatteiden pohjalta.
UniPID and TENK Release Ethical Guidelines for Global South Academic Partnerships
AgriSCALE-hanke, International Design Business Management (IDBM) -ohjelman sekä Sambian ja Egertonin yliopistojen opiskelijoita ja mentoreita Lusakassa Sambiassa 2023 Lähde: Yose Photography

Tähän tarpeeseen vastaamiseksi Aalto-yliopisto teki aloitteen työryhmästä kansallisen ohjeistuksen laatimiseksi yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPIDin (UniPID) puitteissa. Yhteistyössä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ja hankkeelle nimitetyn kansainvälisen ohjausryhmän kanssa UniPID on kuluneen kahden vuoden aikana laatinut 25.10.2023 julkaistun ohjeistuksen koskien globaalin etelän kanssa solmittavia akateemisia kumppanuuksia. “Ethical Guidelines for Responsible Academic Partnerships with the Global South” täydentää TENKin olemassa olevia eettisiä ohjeistuksia ja käytäntöjä. Se on tarkoitettu kaikkien suomalaisten tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen käyttöön.

”Yliopistot ovat viime vuosina osoittautuneet keskeisiksi toimijoiksi globaalin pohjoisen ja globaalin etelän välisessä yhteistyössä. Ekologiset ja geopoliittiset kriisit ja maiden välisessä dynamiikassa tapahtuvat muutokset luovat entistä suuremman tarpeen tuoda akateemisten yhteisöjen käyttöön tietoa ja työkaluja tähän työhön”, sanoo UniPIDin työryhmän puheenjohtajana toiminut Riina Subra Aalto-yliopistosta. 

”Olemme havainneet samankaltaisia haasteita ja tuen tarpeita yliopistoilla kautta linjan, niin humanistisilla kuin teknisilläkin aloilla. Uusi ohjeistus onkin suunnattu kaikille akateemisille ja hallinnollisille yksiköille tutkimus- opetus- tai muuhun yhteistyöhön. Sitä on tarkoitus käyttää rinnakkain TENKin muiden eettisten ohjeiden kanssa ja tarjota viitekehys ja työkaluja vastuullisemmille ja tasa-arvoisemmille tutkimus- ja yhteistyötavoille. Tämän rinnalla on tavoitteena tuoda esiin ala- tai teemakohtaisia käytännön esimerkkejä ja keskustelua, koulutuksia ja työkaluja myös jatkossa ”, Subra jatkaa. Lue lisää täältä.

Uusi ohjeistus antaa suuntaviivoja tutkijoille, jotka aikovat tehdä tutkimusta globaalissa etelässä. Jos tutkimuksesi kohdistuu ihmisiin, se saattaa vaatia eettisen ennakkoarvioinnin. Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan sekä TENKin hyvän tieteellisen käytännön ohjeita että ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita. 

Lisätietoa aiheista löydät täältä: 

Lue Ethical Guidelines for Responsible Academic Partnerships with the Global South - ohje vastuullisesta akateemisesta yhteistyöstä (englanniksi) täältä.

Tutkimusetiikka: Tutkimuseettinen toimikunta | Aalto-yliopisto

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa (tenk.fi) (2019/2020)

Hyvä tieteellinen käytäntö: Hyvien tieteellisten käytäntöjen edistäminen | Aalto-yliopisto

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (2023)

Lisätietoja:

Suomalaiset yliopistot ovat sitoutuneet TENKin ohjeistukseen (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa). Siinä ei kuitenkaan oteta tarkemmin kantaa tutkimus- ja akateemiseen yhteistyöhön globaalissa etelässä. Ethical Guidelines for Responsible Academic Partnerships with the Global South -ohjeistuksen pääasiallinen tarkoitus on tarjota käsitteellinen viitekehys ja käytännön työkaluja vastuullisempaan ja tasa-arvoisempaan tutkimukseen ja yhteistyöhön globaalin etelän kanssa. 

Täydentävän ohjeistuksen tarkoitus on lisätä tietoa globaalin etelän kontekstissa mahdollisesti eteen tulevista eettisistä kysymyksistä ja auttaa niihin liittyvien riskien hallinnassa. Tämä ei koske ainoastaan tutkimusta, vaan siitä voi olla hyötyä monenlaisessa akateemisessa yhteistyössä.

Ohjeistus on jaettu viiteen osaan ja siihen kuuluu eettisiin kysymyksiin liittyvien tärkeimpien käsitteiden käsittely, suositukset ja lähteitä toteuttamisen helpottamiseksi. Lopussa annetaan lisätietoa muista ohjeista ja työkaluista, joista voi olla käytännön apua. Ohjeistus täydentää TENKin hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusta, erityisesti sen kohtaa 3.2, Uudet suositukset eivät ole kaikenkattavia tai tiukasti tulkittavia ohjeita, vaan niitä voidaan räätälöidä monenlaisiin tarpeisiin kaikissa akateemisen kumppanuuden konteksteissa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Skanskan kehitysjohtaja Jan Elfving esiintyy Rakennustekniikan päivässä 2024
Yhteistyö Julkaistu:

Rakennustekniikka kutsuu yrityksiä mukaan tulevaisuuden kehitystyöhön

Jo keväiseksi perinteeksi muodostunut rakennustekniikan laitoksen järjestämä sidosryhmätapahtuma Rakennustekniikan päivä pidettiin 25.4.2024 Dipolissa Otaniemessä.
Professor Riikka Puurunen, Professor Patrick Rinke and IT Application Owner Lara Ejtehadian holding sunflowers and diplomas
Palkinnot ja tunnustukset, Kampus, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aallon avoimen tieteen palkintojuhla toi aaltolaisia yhteen keskustelemaan avoimesta tieteestä

Viime viikolla kokoonnuimme A Gridiin juhlimaan Aallon avoimen tieteen palkinnon 2023 saajia ja keskustelemaan avoimesta tieteestä aaltolaisten kanssa.
Three female students studying
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Hae siemenrahoitusta Aallon, KU Leuvenin ja Helsingin yliopiston yhteisille tutkimusprojekteille

Aalto-yliopisto, KU Leuven (Belgia) ja Helsingin yliopisto avaavat tutkimusyhteistyön käynnistämistä tukevan siemenrahoitushaun. Rahoitushaku on käynnissä 10. syyskuuta 2024 asti.
Kestävä digitaalinen arki Turussa, banneri: Minna Vigren.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Aikamatka vuoteen 2050 – kestävän digitaalisen arjen teemaviikko levittäytyy Turkuun toukokuun lopussa

Kestävä digitaalinen arki -teemaviikolla 25.5.–2.6. Turussa pohditaan, minkälaista kestävä digitaalinen arki on, miten sitä voisi edistää ja kuvitellaan myös, miltä tulevaisuuden kestävä digitaalinen arki näyttäisi.