Palvelut

Kirjaamo

Kirjaamo vastaa yliopistossa syntyvien ja sinne saapuvien virallisten asiakirjojen rekisteröinnistä sähköiseen asianhallintajärjestelmään (SAHA), sekä saapuvien asiakirjojen jakelusta ja arkistoinnista.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) edellyttää vireille tulevien asioiden kirjaamista asianhallintajärjestelmään, sekä analogisena saapuvien asiakirjojen muuttamista digitaaliseen muotoon.

Tiedonhallintalain mukaan "Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä viranomaisen käsittelyssä olevista ja olleista asioista asiarekisteriä, johon rekisteröidään asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja koskevat tiedot. Viranomaisen on rekisteröitävä viipymättä sille saapunut tai sen laatima asiakirja asiarekisteriin. Sen lisäksi, mitä 26 §:ssä säädetään, asiakirjan rekisteröinnistä on käytävä ilmi asiakirjan saapumisajankohta."

"Tiedonhallintayksikön on huolehdittava siitä, että asiarekisterin tai sen osan julkisista merkinnöistä on mahdollista tuottaa tiedot tiedonsaantia koskevien pyyntöjen yksilöimiseksi."

Asiakirjat kirjataan asiamuotoisesti: käsittelyprosessille avataan asianhallintajärjestelmään uusi asia ja asia saa yksilöivän tunnuksen (diaarinumero). Kaikki saman käsittelyprosessin asiakirjat kirjataan samalle diaarinumerolle.

Aalto-yliopiston diaarinumero eli asia-avaus muodostuu juoksevasta numerosta, asiaryhmän tunnuksesta ja vireilletulovuodesta.

Aalto-yliopiston tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS) on listattu kirjattavat asiat tehtäväryhmittäin. Lisätietoja saa kirjaamosta.

Diaarinumeron pyytäminen kirjaamosta

Diaarinumero pyydetään kirjaamosta sähköpostilla asian valmisteluvaiheessa. Sähköpostissa mainitaan asian keskeiset tiedot: asian sisältö (esim. asiakirjan otsikko ja tarvittaessa lisätietoa sisällöstä), käsittelevä korkeakoulu (tai yksikkö) ja asian valmistelija. Jos mahdollista, sähköpostiin voi liittää luonnoksen asiakirjasta, jolle diaarinumeroa pyydetään.

Korkeakouluille avataan vuosittaisia diaarinumeroita joidenkin tehtäväryhmien osalta. Nämä diaarinumerot toimitetaan vuosittain korkeakouluihin ko. palveluiden esimiehille.

Kirjattujen asiakirjojen arkistointi

Sähköisen päätöslomakkeen kautta valmistellut asiakirjat päätyvät asianhallintajärjestelmä SAHA:aan automaattisesti. Muutoin valmistellut asiakirjat toimitetaan kirjaamoon sähköpostilla. Toistaiseksi paperisina säilytettävät asiakirjat (mm. sopimukset) toimitetaan kirjaamoon arkistoitaviksi (PL 11000).

Yhteystiedot

Sähköposti: [email protected]

Käyntiosoite: Otakaari 1 B, Espoo

Postitusosoite: Aalto-yliopisto, Kirjaamo, PL 11000, 00076 AALTO

Aalto-ylopiston arkiston kuva- ja esineaineistoihin kuuluva negatiivi

Aalto-yliopiston arkisto

Arkisto vastaa yliopiston asiakirjojen ja toiminnan tuloksena syntyvien audiovisuaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksestä, digitoinnista, tutkijoiden tietopalvelusta ja arkistokäytäntöjen ohjeistuksesta. Sivuiltamme löytyy tiedot arkiston kokoelmista, palveluista ja toiminnasta.

Tätä palvelua tarjoaa:

Arkisto- ja kirjaamopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu