Arkisto

Arkisto

Arkisto vastaa pysyvästi tai pitkään säilytettävien asiakirjojen ja opetuksen, tutkimuksen ja toiminnan tuloksena syntyvien kuva- ja esineaineistojen pitkäaikaissäilytyksestä, digitoinnista, tietopalvelusta ja arkistokäytäntöjen ohjeistuksesta.

Aalto-yliopiston arkisto on kaikille tutkijoille avoin arkisto. Arkistopalvelujen tehtävänä on yliopiston asiakirjallisen perinnön säilyttäminen ja siihen pohjautuvan tutkimuksen edistäminen. Otaniemessä sijaitsevasta arkiston toimipisteestä löydät Aalto-yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) ja näiden edeltäjien kokoelmat, sekä lukuisia koulujen toimialaan liittyviä yksityisarkistoja.

Ota yhteyttä: [email protected]

Aalto-ylopiston arkiston kuva- ja esineaineistoihin kuuluva negatiivi

Arkistoaineistot

Aalto-yliopisto perustettiin vuonna 2010, jolloin Teknillinen korkeakoulu, Kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät. Samalla korkeakoulujen ja niiden edeltäjien arkistot yhdistyivät.

Lue lisää
Postikortti

Tutustu toimintaan ja palveluihin

Ateneum maskerad

Arkiston digitoidut kokoelmat

Aalto-yliopiston sekä sitä edeltäneiden korkeakoulujen toimintaan liittyviä kuva-aineistoja, kuten toimintaa dokumentoivia valokuvia, oppilastöitä ja opinnäytteitä digitoidaan ja luetteloidaan Aalto-Finnaan.

Arkisto
Visual communication design koulutusohjelman vierailu

Koulutus- ja näyttelytoiminta

Arkiston aineistoa voi käyttää opetusmateriaalina yliopiston opetuksessa, aineistoa käytetään myös näyttelytoiminnassa sekä erilaisissa julkaisuissa.

Arkisto
VRC Oppimiskeskuksessa

Visual Resources Centre

Visual Resources Centre on Harald Herlin -oppimiskeskuksessa toimiva kuva- ja media-aineistojen tuottamiseen ja visuaalisten aineistojen käyttöön keskittyvä palvelu. VRC-palvelussa voi tutustua myös sopimuksesta arkistoaineistoihin.

Arkisto

Tutustu kokoelmiin

Aalto-yliopiston museokokoelma, fysiikan laboratorio, säätövastus

Aalto-yliopiston museokokoelma

Opetuksessa käytettyjä laitteita fysiikan, paperi- ja selluloosatekniikan, geologian ja geofysiikan laboratorioista sekä rakennusopin, maanmittaus- ja koneinsinööriosaston mittauslaitteita ja tutkimusvälineitä.

Arkisto
Arkkitehtuurin mittauspiirustus: Ainola

Arkkitehtuurin mittauspiirustukset

Arkkitehtuurin opetuksessa on ollut yli sadan vuoden ajan perinteenä laatia mittauspiirustuksia. Tuhansia piirustuksia käsittävä kokoelma muodostaa arvokkaan arkiston arkkitehtuurin historian tutkijoille.

Arkisto
Keramiikan harjoitustyö

Keramiikan oppilastyöt

Keramiikan ja lasitaiteen kokoelma sisältää opintoihin liittyviä harjoitustöitä, lopputöitä sekä lasitekokeita muodostaen pedagogisen arkiston, joka havainnoi opetuksen kehitysvaiheita, opetusvälineitä ja tekniikoita.

Arkisto
Deskiksen harjoitustyö

Deskriptiivinen geometria ja perspektiivioppi

Deskriptiivisen geometrian, eli “deskiksen” kurssin harjoitustöitä ja kilpailutöitä, kuten fotogrammetrisia konstruktioita ja rekonstruktioita sekä erilaisia perspektiiviopin harjoituksia.

Arkisto
Vaatetussuunnittelun oppilastyö. Seitsonen, Merja (1990) Helsinki Stadion

Muoti ja tekstiilitaide

Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen laitoksella kilpailu- ja harjoitustöinä valmistettuja pukuja sekä tekstiilitaiteen ja teollisen tekstiilisuunnittelun harjoitustöitä.

Arkisto
Otaniemi ilmakuvassa

Valokuvakokoelmat

Yliopiston ja sitä edeltäneiden taustakorkeakoulujen toimintaa, tiloja ja henkilöitä dokumentoiva karttuva historiallinen valokuvakokoelma on saatavilla digitoituna.

Arkisto
Erikoiskokoelmat

Painetut erikoiskokoelmat

Arkiston kokoelmaan kuuluu arvokas kokoelma yliopiston vanhinta opetuksessa käytettyä painettua aineistoa ja rariteetteja erityisesti arkkitehtuurin ja taiteen aloilta.

Arkisto
Yki Nummen arkisto

Yksityisarkistot: Yki Nummi

Yki Nummen yksityisarkistoon kuuluvia asiakirjoja, luonnos- ja suunnittelupiirustuksia. Nummi on opiskellut Taideteollisen oppilaitoksen koristemaalausosastolla ja valmistunut 1950.

Arkisto
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu