Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Turnitin - apu taitavaan kirjoittamiseen ja plagioinnin ehkäisyyn

Turnitin - apu taitavaan kirjoittamiseen ja plagioinnin ehkäisyyn

Turnitin on apu tieteellisen kirjoittamistaidon harjoitteluun. Se on käytännössä palautuslaatikko, jossa palautuksen teksteistä syntyy alkuperäisyysraportti ja opettaja tai ohjaaja voi antaa työstä sisällöllistä palautetta Turnitin-työkaluilla.

Mihin Turnitinia tarvitaan?

Yliopistossa harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista opintojen aikana, erityisesti opinnäytteissä, mutta myös kurssien tehtävissä.

Tieteellisessä kirjoittamisessa yhdistyy useita taitoja, kuten aiemmin tutkitun tiedon etsiminen ja lukeminen, ajatteleminen ja sen myötä syntyvän ymmärryksen muotoileminen kirjoitukseksi. Lukijan pitäisi pystyä seuraamaan, mitä olet ymmärtänyt ja mitä lähteitä olet käyttänyt. Tarvittaessa lukijan pitäisi voida käydä katsomassa ja varmistamassa alkuperäisten lähteiden sisältö.

Tieteellisen kirjoittamistavan ideana viitteineen ja lähdetietoineen on osoittaa, että et keksi samaa pyörää uudelleen, vaan näytät, mikä on oma aikaansaannoksesi suhteessa aiemmin tiedettyyn.

Vaatimuksena on, että kirjoitat aina omin sanoin ja annat kunnian niille, joiden kirjoituksia olet hyödyntänyt. Tämä on paitsi taito, myös eettinen periaate. Sama eettinen periaate pätee myös työelämässä. Periaatteen rikkominen tarkoittaa esimerkiksi toisen työn luvatonta lainaamista eli plagiointia.  Plagiointia ei sallita arvosteltavissa töissä oli kyse kurssityöstä tai opinnäytetyöstä, joten käytännöllisempää on harjoitella taitoja ja tarkistaa ennalta, että oma kirjoitus noudattaa hyviä tieteellisen kirjoittamisen eettisiä periaatteita. Tähän Turnitin tulee avuksi.

Aalto-yliopiston opiskelun eettisissä säännöissä linjataan, miten Turnitinia tulisi käyttää, jotta se auttaisi opiskelijoita tarkoituksenmukaisella tavalla: tavoitteena on ennaltaehkäistä plagiointia, ei saada siitä kiinni. Säännöissä myöskin kerrotaan, miten menetellään, jos opiskelija on tästä huolimatta rikkonut tieteellisen kirjoittamisen eettisiä periaatteita.

Plagointi ja Turnitinin käyttäjien velvollisuudet ja oikeudet

Missä ja miten Turnitinia käytetään?

Turnitin on käytettävissä MyCoursesissa. Kun opettaja pyytää palauttamaan kurssitehtävän tai opinnäyteluonnoksen Turnitin-logolla  varustettuun palautuslaatikkoon käytät Turnitinia. Palautuksesta syntyy automaattisesti Turnitin-alkuperäisyysraportti, jossa tekstejä on vertailtu digitaalisiin aineistoihin ja löytyneet yhtäläisyydet on merkitty väreillä. Raportin yhtäläisyysprosentti ei yksinään tarkoita mitään, vaan yhtäläisyydet tulee tulkita aina tieteellisen kirjoittamisen näkökulmasta.

Opettaja voi antaa sisällöllistä palautetta työstäsi Turnitinin palautetyökaluilla ja lopullisesta, arvosteltavasta versiosta myös arvosanan.

Aalto-yliopiston eettisissä säännöissä suositellaan, että opettaja järjestää opiskelijoille Turnitin-palautuksen harjoittelumahdollisuuden luonnoksille ennen työn viimeisen version palautusta.

Jos opettaja ei ole järjestänyt Turnitin-tyyppistä palautuslaatikkoa, mutta haluat tehdä työllesi alkuperäisyystarkastuksen ennen palauttamista, se onnistuu MyCoursesin työtilassa  (mycourses.aalto.fi). (Mycoursesissa hae ”independent Turnitin originality check”).

Turnitin-ohjeet

Katso tarkemmat ohjeet opiskelijoille (wiki.aalto.fi), jossa kerrotaan Turnitin-palautuslaatikon käytöstä, yhtäläisyysraportin tulkitsemisesta, kuinka voi katsoa opettajan antama palaute sekä annetaan vinkkejä tieteellisestä kirjoittamisestä.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: