Koulutustarjonta

Digital Systems and Design, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Digital Systems and Design -pääaine kouluttaa erilaisten digitaalisten järjestelmien asiantuntijoita. Pääaine antaa valmiudet tekniseen suunnittelutyöhön ja projektien suunnitteluun ja niiden hallintaan sekä sulautettujen järjestelmien, säätöteorian ja signaalinkäsittelyn työkalujen käyttöön.
Aalto University / students in the corridor / photography Aino Huovio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

3.1.2024 – 17.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €12000/v (kandidaattiopinnot) + €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelmaan, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Koulutuksen kuvaus

Pääaineessa opiskellaan poikkitieteisiä aiheita sähkötekniikasta ja automaatiosta tietotekniikkaan, viestintätieteeseen, informaatiotutkimukseen ja elektroniikkaan. Opinnoissa perehdyt syvällisesti erilaisiin tekniikoihin, joita käytetään matematiikassa, signaalien ja järjestelmien mallintamisessa ja analysoinnissa sekä elektroniikassa.

Kehität erinomaiset järjestelmien mallinnus- ja analysointitaidot ja saat vakaan perustan työskennellä tietokoneverkkojen monipuolisella alalla. Lisäksi saat työkokemusta räätälöityjen yrityshankkeiden ja yrittäjyyskoulutuksen kautta.

Opinnoissasi syvennät vankkaa matemaattista osaamistasi, monipuolisia ohjelmointitaitojasi, tavoitteellisia ongelmanratkaisutaitojasi, teknisiä suunnittelutaitojasi sekä kykyäsi suunnitella ja hallinnoida projekteja tehokkaasti.

Digital Systems and Design -pääaineen opinnoissa

  • opit alan asiantuntijoilta kehittyvästä tietotekniikasta, joka määrittää niin teollisuuden kuin yhteiskunnankin tulevaisuuden suuntaa, tai
  • hankit nykyaikaisen elektroniikkateollisuuden edellyttämää erikoisosaamista.

Opintojen aikana opit:

  • analysoimaan, suunnittelemaan ja optimoimaan kompleksisia järjestelmiä
  • huippuluokan teknisiä suunnittelutaitoja, joilla kehität uudenlaisia teknisiä ratkaisuja
  • johtamistaitoja, joita alan johtavissa paikoissa edellytetään
  • käytännön ohjelmointitaitoja useilla merkittävillä ohjelmointikielillä
  • projekti- ja tiimityökokemusta yritykselle tehdyn tai muuten alaan liittyvän projektin kautta.

Opetuskieli

Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology -kandidaattiohjelman ja Digital Systems and Design -pääaineen opetuskieli on englanti. Koko kandidaattiohjelma, eli kaikki opintojaksot ja tentit, suoritetaan englanniksi. Riittävästi suomea osaavien opiskelijoiden on mahdollista suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva 20–25 opintopisteen laajuinen sivuaine suomeksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä kandidaattiohjelmissa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu ohjelman perusopinnoista (65 op matematiikan, ohjelmoinnin ja tuotantotalouden opintoja ja pakollisia kieliopintoja, Aalto-opinnot ja orientaatio), Digital Systems and Design -pääaineopinnoista (65 op, joihin sisältyvät kandidaatintyö ja seminaari), sivuaineopinnoista (20–25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (25–30 op).

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Ohjelmassa yhdistetään suurten digitaalisten järjestelmien – kuten (itseohjautuvien) autojen, lentokoneiden, alusten ja satelliittien – suunnitteluun ja kehittämiseen tarvittava monitieteinen teoriatieto ja käytännön kokemus. Opinnoissa keskitytään etenkin yllä mainittujen kaltaisten järjestelmien suunnitteluun. Samalla opiskelijat perehtyvät verkostoihin, elektronisiin piireihin, estimointiin ja oppimiseen, systeemien hallintaan ja automaatioon sekä optiseen tiedonsiirtoon.

Ohjelman kulmakivenä on hyvät matemaattiset ja ohjelmoinnin taidot. Näitä syvennetään erilaisilla integroiduilla kursseilla ja työpajoissa, joissa opiskelijat saavat käytännön kokemusta ja johtamistaitoja toteuttaessaan ketteriä ryhmäprojekteja.

Näin opitut taidot ovat työelämän ja urakehityksen kannalta avaintaitoja. Digital Systems and Design -pääaineen opiskelijat harjaantuvat esiintymään ja kirjoittamaan englanniksi, kartuttavat johtamistaitoja ja saavat oman alansa työkokemusta.

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology

Tutustu opiskelijatarinoihin

 Veera Ihalainen sitting on the stairs.

Opinnot avasivat Veera Ihalaiselle ohjelmoinnin maailman

Digital Systems and Design -pääaineen opiskelija on tykännyt erityisesti projektikursseista ja ohjelmoinnista, vaikka hänellä ei ollut aikaisempaa koodaustaustaa.

Uutiset
Johan Sarpoma standing in front of brick wall.

Yliopisto ei ollutkaan pelkkää teoriaa – englanninkielinen kandiohjelma ja opiskelijaelämä imaisivat Johan Sarpoman mukaansa

Ohjelmointi, elektroniikkarakentelu ja kansainvälisyys ovat Johanin mielestä parasta englanninkielisessä Science and Technology - Digital Systems and Design -kandidaattiohjelmassa.

Uutiset

Suuntautumisvaihtoehdot

Kandidaatin tutkinnon pääaine on Digital Systems and Design. Digital Systems and Design -pääaineopiskelijana sinulla on oikeus suorittaa myös maisterivaiheen opinnot Aalto-yliopistossa. Kandidaatin tutkinnosta saat vakaan perustan jatkaa opintoja missä tahansa Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjelmassa. Voit hakea myös Aalto-yliopiston muiden alojen maisteriohjelmiin.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopistossa opiskeluympäristö on erittäin kansainvälinen, ja opintoja suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Sähkötekniikan korkeakoulun opetus- ja tutkimushenkilöstöstä 47 % ja professoreista 24 % on kotoisin muualta kuin Suomesta.

Aalto-yliopisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia omien kansainvälisten valmiuksien kasvattamiseen. Niitä ovat esimerkiksi tutkinnon suorittaminen osittain jossakin Aallon kansainvälisistä kumppaniyliopistoista (vaihto-opinnot), harjoittelu tai kesäkurssi ulkomailla sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tuutorina toimiminen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Digital Systems and Design -pääaineopiskelijana sinulla on oikeus suorittaa myös maisterivaiheen opinnot Aalto-yliopistossa. Kandidaatin tutkinnosta saat vakaan perustan jatkaa opintoja missä tahansa Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjelmassa. Voit hakea myös Aalto-yliopiston muiden alojen maisteriohjelmiin.

Lisätietoa löydät Opiskelijan oppaasta.

Uramahdollisuudet

Ohjelman tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia, jotka pystyvät työskentelemään monilla eri aloilla. Ohjelmasta valmistuneet voivat aloittaa työuransa esimerkiksi digitaalisten järjestelmien asiantuntijoina, insinööreinä tai teknologiayrittäjinä.

Lisäksi ohjelma antaa valmiudet jatkaa syventäviin tekniikan alan, luonnontieteiden ja matematiikan opintoihin. Ohjelmasta valmistuneilla onkin hyvät edellytykset jatkaa diplomi-insinöörin tutkintoon ja luoda uraa tutkimusinsinööreinä, liiketoiminta-analyytikoina, tutkijoina eri teollisuudenaloilla ja monissa muissa tehtävissä.

Tutkimuksen painopisteet

Digital Systems and Design -pääaineen tutkimusalueita ovat tekninen suunnittelu, verkot ja niiden turvallisuus, elektroniset piirit, estimointi, havaitseminen ja oppiminen, systeemin hallinta ja automaatio, sulautetut reaaliaikaiset järjestelmät sekä fotoniikka ja optinen tiedonsiirto.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Osa ohjelman opinnoista toteutetaan yhteistyössä alan yritysten kanssa. Yritysyhteistyön muotoja ovat yritysvierailut, vierailevat luennoitsijat ja harjoittelujakso, jonka aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tutkimus- ja kehityshankkeen alan nykyisten kehitys- ja johtamisprosessien mukaisesti.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Get to know us

Aalto University / Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology students

Tekniikan englanninkieliseen kandidaattiohjelmaan uusia opiskelijoita ympäri maailman – tässä kolme heistä: Dylan, Anna ja Ishaan

Aalto-yliopiston uudessa englanninkielisessä tekniikan kandidaattiohjelmassa aloitti syyskuussa 2018 39 opiskelijaa. Data Science- ja Digital Systems and Design –pääaineiden opiskelijoista noin kolmasosa on suomalaisia ja kaksi kolmasosaa kansainvälisiä opiskelijoita.

Uutiset
Aalto University / Salu Ylirisku / photo: Linda Koskinen

Mitä taiteen tohtori tekee Sähkötekniikan korkeakoulussa?

Taiteen tohtori Salu Ylirisku opettaa tuleville insinööreille muotoiluprosessia ja siihen liittyviä taitoja Sähkötekniikan korkeakoulussa.

Uutiset

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

bsc.tech(at)aalto.fi

Hakijapalvelut

Hakuprosessia koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: