Kauppakorkeakoulu

Omistajuuden lahjoitusprofessuuri

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoululle on perustettu ainutlaatuinen omistajuuden professuuri.
People and public artwork Donors' Wall at the School of Business.
Kauppakorkeakoulun lahjoittajaseinäteos. Kuva: Mikko Raskinen

Lahjoitusvaroin perustettu professuuri liittää omistajuuden kiinteäksi osaksi akateemista tutkimusta ja opetusta, vahvistaa suomalaista omistajaosaamista ja omistajuuden kulttuuria sekä tuottaa laadukasta tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätösten tueksi.

Lahjotusprofessuurin varainhankinta saatiin päätökseen helmikuussa 2022. Professuuria tukivat ennätykselliset yli 100 lahjoittaa, joiden joukossa oli niin yksityishenkiköitä, yrityksiä kuin säätiöitäkin (lista lahjoittajista sivun alaosassa). Omistajuuden professoriksi nimitettiin kauppatieteiden tohtori (KTT), professori Samuli Knüpfer, joka aloitti tehtävässään maaliskuussa 2022.

Kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki kertoo, että omistajuuden professuuri on herättänyt paljon mielenkiintoa aina sen perustamisuutisesta lähtien.

”Olemme saaneet poikkeuksellisen paljon positiivista palautetta omistajuuden professuurista. Saaduista palautteista käy ilmi, että omistajuudesta kaivataan korkealaatuista ja riippumatonta tutkittua tietoa, alan opetuksen kehittämistä sekä lisää yhteiskunnallista keskustelua. Innolla lähdemmekin nyt omalta osaltamme toteuttamaan näitä asioita”, sanoo Korkeamäki.

Suuresta suosiosta johtuen omistajuus on päätetty pitää auki myös uusille lahjoituksille, joilla tuetaan lahjoitusprofessuurin alueella tehtävää omistajuuteen liittyvää opetusta, tutkimusta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Valitse sinulle sopivin lahjoitussumma ja tule mukaan tukemaan omistajuutta!

BIZ main building

Kauppakorkeakoulu - Omistajuus

Valitse summa ja liity lahjoittajaksi.

Lahjoitustapa
Valitse lahjoitussumma
Lahjoitussumma

Olethan mahdollisista vähintään 10 000 euron lahjoituksista yhteydessä Kauppakorkeakoulun ulkoisten suhteiden päällikkö Jonna Söderholmiin ([email protected]). Laadimme niistä aina lahjoittajan kanssa lahjakirjan.

Lue lahjoittajien huomioinnista täällä

Ainutlaatuinen professuuri

Omistajuuden professuurihankkeen isä on omistamisesta kirjan kirjoittanut Tero Luoma, joka yhdessä Ensto Investin omistajiin kuuluvan Lari Raitavuon kanssa kokosi hankkeelle tukijoita.

”Maailmassa ei ole tähän mennessä ollut omistajuuden professuuria ja halusimme, että sellainen perustetaan Suomeen. Professuuri on pysyvä, jälkipolviin ulottuva panostus suomalaiseen omistajaosaamiseen. Kävimme ohjausryhmän kanssa läpi seitsemän suomalaista yliopistoa ja haimme professuurille parasta sijaintipaikkaa. Aalto erottautui kunnianhimollaan, kansainvälisyydellään ja kyvyllään kytkeä professuuri laajasti osaksi muuta opetusta ja tutkimusta”, Tero Luoma kertoo.

Kauppakorkeakoulun dekaanin Timo Korkeamäen mukaan professuurilla on keskeinen rooli omistajuuteen liittyvän akateemisen tutkimustiedon tuottamisessa ja sen jalkauttamisessa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Professuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta ovat korostaneet muun muassa professuuriin lahjoittaneet Algol ja Perheyritysten liitto.

"Olen vakuuttunut siitä, että tutkimus ja opetus edesauttavat hyvän omistajuuden vaalimista ja omistajuuden kulttuurin vahvistamista." toteaa Algol Oyn toimitusjohtaja Alexander Bargum.

”Itsenäisesti tuotetun tutkimustiedon pohjalta voidaan tehdä päätöksiä, joilla parhaalla mahdollisella tavalla vahvistetaan Suomeen sitoutunutta omistajuutta ja houkutellaan maahamme pääomia myös ulkomailta”, sanoo Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen

"Kiitän sydämeni pohjasta kaikkia, jotka ovat osallistuneet varainhankintaponnistukseemme”

Timo Korkeamäki, Kauppakorkeakoulun dekaani

Professuurista sanottua

Professuurin perustaminen sai lämpimän vastaanoton sekä Aalto-yliopiston sisällä että sen ulkopuolella. Alla Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä ja professuuriin lahjoittaneet kertovat ajatuksistaan professuurista. Sitaatit vaihtuvat nuolta klikkaamalla.

  Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä. Kuva Mikko Raskinen

  ”Omistajuudella on suuri merkitys työllisyydelle, investoinneille, vero- ja vientituloille ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Siksi on upeaa, että Suomi sai ensimmäisen alan tutkimukseen ja opetukseen keskittyvän professuurin. Kiitän lämpimästi omistajuuden professuurihankkeen alullepanijoita ja lahjoittajia.”

  Ilkka Niemelä

  rehtori, Aalto-yliopisto

  Arto Mäenmaa

  ”Meistä jokaisen arkielämään on vaikutusta sillä, ketkä omistavat yrityksiä. Yrittäjä-taustaisena ja yhteiskunnan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostuneena säätiönä pidämme omistajuuden yhteiskunnallisen merkityksen laajempaa ymmärrystä erittäin tärkeänä."

  Arto Mäenmaa

  asiamies, Jenny ja Antti Wihurin rahasto

  Petteri Karttunen

  ”Nämä avaukset ovat Suomelle elintärkeitä näinä vaikeina aikoina. Luovat uskoa tulevaan.”

  Petteri Karttunen

  hallituksen puheenjohtaja, Saastamoisen säätiö

  Philip Aminoff

  ”Kansantaloustieteissä on perinteisesti ollut kaksi koulukuntaa. Toisen mielestä on samantekevää kuka yrityksen omistaa, toisen mielestä yksityinen omistajuus on pahasta. Me uskomme vahvasti siihen, että omistajien osaaminen ja toiminta vaikuttavat yhtiön menestymiseen. Toivomme, että professuurin kautta syntyy uutta syväymmärrystä hyvän ja osaavan omistajuuden roolista kansantalouden kasvussa, maamme parhaaksi.”

  Philip Aminoff

  hallituksen puheenjohtaja, Helvar Merca

  Sari Lounasmeri

  ”Suomi on matkalla kohti laajapohjaista omistajayhteiskuntaa, jossa jokainen voi olla pörssiyhtiöiden osakkeenomistaja.  Omistamalla voi vaurastua ja omistamalla voi vaikuttaa.  Omistajuuden professuurin tukeminen kuvastaa suomalaista omistajuutta – jokainen voi lähteä pienellä summalla mukaan, yhdessä me pienet teemme jotain suurta.”

  Sari Lounasmeri

  toimitusjohtaja, Pörssisäätiö

  Tero Luoma

  ”Omistajuudella on merkitystä yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan tasoilla. Koska maailmasta ei löytynyt omistajuuden professuuria, piti sellainen tehdä. Upeaa, että Aalto toteutti tämän. Minulle on kunnia-asia toimia tämän hankkeen perustajana ja ensimmäisenä lahjoittajana. Toivon että professuuri saa laajan lahjoittajajoukon ja lisää eri omistajuuden muotojen yhteistyötä.”

  Tero Luoma

  Omistajuus-työryhmän puheenjohtaja, Osaava omistaja -kirjan kirjoittaja

  Jyri Häkämies

  ”Suomessa yrittäjyyden merkitys ja arvostus on vahvistunut merkittävästi, mutta omistajuuden arvostus ei samassa suhteessa. Omistajien merkitys yritystoiminnan synnyttäjänä ja vahvistajana vaatii toimia ja siksi EK oli mukana lahjoitusprofessuuria perustamassa lahjoittajana. Uskomme, että professuuri generoi omistajuuden ymmärrystä yhteiskunnassa ja johtaa myös päätöksiin, joilla suomalainen omistajuus etenee.”

  Jyri Häkämies

  toimitusjohtaja, EK

  Auli Hänninen

  ”Tarvitsemme tutkittua tietoa voidaksemme edistää vastuullista ja kasvua tuottavaa omistajuutta ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointia. Professuuri tuottaa Suomen poliittisille päätöksentekijöille itsenäisesti tuotettua tutkimusta. Sen pohjalta voidaan tehdä päätöksiä, joilla parhaalla mahdollisella tavalla vahvistetaan Suomeen sitoutunutta omistajuutta ja houkutellaan maahamme pääomia myös ulkomailta.”

  Auli Hänninen

  toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto

  Alexander Bargum

  "Omistajuus on jatkuvan murroksen kohteena, mutta se on tulevaisuudessakin keskeinen kansallinen ja taloudellinen voimavara. Olen vakuuttunut siitä, että tutkimus ja opetus edesauttavat hyvän omistajuuden vaalimista ja omistajuuden kulttuurin vahvistamista."

  Alexander Bargum

  toimitusjohtaja, Algol

  Lari Raitavuo

  ”Nuorena perheyrityksen omistajana haluan itsekin jatkuvasti kehittyä paremmaksi omistajaksi. Tutkimustietoon ja parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin pohjautuva oppi tuo tärkeää osaamista käytäntöön.”

  Lari Raitavuo

  yksi omistajista, hallituksen jäsen, Ensto Invest

  Timo Korkeamäki. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen.

  ”Omistajuuden eri muotojen vaikutuksista yritysten toimintaan ja menestykseen työnantajina, kasvun moottoreina ja veronmaksajina on yllättävän vähän huippuluokan tutkittua tietoa. Professuuri täyttää tätä vajetta ja toimii myös omistajuusteemaan liittyvän tutkimuksen ja opetuksen suunnannäyttäjänä sekä Aallon sisäisissä, kansallisissa, että kansainvälisissä verkostoissa.”

  Timo Korkeamäki

  dekaani, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

  Peter Fredman

  "Toisen polven omistajayrittäjänä teema on erittäin tärkeä ja suuressa roolissa arjessani. Meillä on vielä valtavasti tehtävää omistajuuden saralla, mm. omistajuuden analogian selkeyttämisessä ja siinä miten hyvän omistajuuden vaikuttavuutta voidaan tieteellisesti todeta. Omistajuuden professuuri mahdollistaa merkittävän kehityksen omistamisen ympärillä koko yhteiskunnassa ja pitää muistaa, että aihe koskettaa jokaista kansalaista."

  Peter Fredman

  hallituksen puheenjohtaja, Fredman Group

  Mikko Nieminen

  "Omistajuuden ja siihen tiivisti linkittyvän yrittäjyyden edistäminen ja kehittäminen on tärkeää koko yhteiskuntamme kannalta. Uskomme, että omistajuuden professuuri tukee tutkimuksen ja opetuksen kautta laajasti hyvän omistajuuden kehitystä maassamme."

  Mikko Nieminen

  toimitusjohtaja, PwC Suomi

  Miia Porkkala

  ”Omistajalla on väliä – Omistaja päättää mitä yritys tekee, miten, missä ja kenen kanssa, mitä tavoitellen.
  On hienoa, että tämän professuurin myötä päästään tutkimaan omistajuuden ydintä, rooleja ja vaikuttavuutta eri näkökulmista yrityksissämme ja yhteiskunnassamme. Vasta tutkittu tieto antaa vakaan pohjan päätöksille ja auttaa ymmärtämään haasteita ja mahdollisuuksia, jotka omistajuus eri muodoissaan ja rooleissaan tuo. Uskon että tutkimuksen kautta saamme työkaluja sekä viitekehyksen, joilla saamme nämä mahdollisuudet moninkertaistumaan!”

  Miia Porkkala

  hallituksen puheenjohtaja, Aho Group

  Peter Therman

  ”Suomi tarvitsee kasvua. Sitä voi tukea parhaiten määrätietoisen omistajuuden ja vahvemman omistajakulttuurin luomisen kautta. Yksikin ihminen voi olla luomassa merkittävän vaikutuksen, tämä on meidän käsissämme. Ollaan yhdessä luomassa uutta hyvinvointia ja samalla vahvistetaan Suomen asemaa globaalissa mittakaavassa. Tässä on meille valtava mahdollisuus.”

  Peter Therman

  hallituksen varapuheenjohtaja, Hartwall Capital

  Petri Niemisvirta

  ”Pidän tärkeänä asiana, että Mandatum Life on mukana tukemassa maailman ensimmäistä omistajuuden professuuria. Mandatum Lifella ja sen edeltäjillä on yli satavuotinen historia suomalaisen omistajuuden edistäjänä, ja siksi meille oli luonnollista lähteä lahjoittajaksi mukaan. Ilman omistajuutta meillä ei olisi yrityksiä, ja sitä kautta työpaikkoja ja hyvinvointia.”

  Petri Niemisvirta

  toimitusjohtaja, Mandatum Life

  Samuli Sipilä

  ”Juuri Partnersissa päätös lähteä mukaan tukemaan perustajalahjoittajana Aalto-yliopiston omistajuuden professuuria oli helppo ja yksimielinen. Omistamisesta ja sen merkityksestä yhteiskuntamallimme kantavana voimana puhutaan liian vähän. On mahtavaa ja arvokasta, että professuurin kautta omistamista tehdään näkyväksi ja tutkimukseen panostetaan pitkäjänteisesti. ”

  Samuli Sipilä

  toimitusjohtaja, Juuri Partners

  Jouni Hakala

  ”Omistajuus tuo vastuun omistajalle ja luo hyvinvointia koko yhteiskunnalle. Professuuri vahvistaa yhteiskunnallista keskustelua omistajuudesta ja kehittää alan opetusta aivan uudella tavalla.”

  Jouni Hakala

  asiamies, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT-) säätiö

  Timo Laitinen

  ”Kaleva on vuodesta 1874 turvannut suomalaisten kotitalouksien taloudellista toimeentuloa. Oleellinen osa toimintaa on asiakkaiden turvaamiseksi tarkoitettujen varojen sijoittaminen ammattimaisesti toimiviin, johdettuihin ja omistettuihin yrityksiin. Kalevalle on tärkeää, että niiden toimintaedellytykset ovat tulevaisuudessakin parhaat mahdolliset. Tässä omistajuuden professuurilla Aalto-yliopistossa tulee olemaan oma, tärkeä rooli.”

  Timo Laitinen

  toimitusjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

  Matti ja Aleksi Arpiainen

  ”Suomen monipuolisen omistajuusrakenteen syvempi tutkiminen ja tieteellinen ymmärtäminen on meille perheyrittäjinä tärkeää, jotta se voi yhtenä merkittävänä tekijänä auttaa vahvistamaan ja kehittämään omistajuuskulttuuria ja sen eri muotoja suomalaisen hyvinvoinnin eduksi.”

  Aleksi ja Matti Arpiainen

  toimitusjohtaja ja hallituksen puhenjohtaja, Tampereen Tiivisteteollisuus

  Tero Nummenpää

  “Translink Corporate Finance on omistusjärjestelyihin ja yrityskauppoihin erikoistunut markkinajohtaja keskikokoisissa pohjoismaisissa M&A-transaktioissa. Olemme ylpeitä saadessamme tukea Aalto-yliopiston omistajuuden professuuria, joka tukee suomalaisen omistajuuden ja vaurastumisen kunnianhimoista kehittämistä”

  Tero Nummenpää

  hallituksen puheenjohtaja, Translink Corporate Finance Oy

  Stig Lival-Lindström

  "Omistajuuden professuuri on aiheellinen lisä akateemiseen maailmaan. On tärkeää, että omistajuuden ja yrittäjyyden roolia tehdään näkyvämmäksi sekä tutkimus- ja kehityspiireissä että päättäjien keskuudessa. Ilman yrittäjyyttä, omistajuutta ja innovatiivisuttaa meillä ei ole myöskään hyvinvointia.

  Miten voimme luoda maahamme kasvua ja hyvinvointia? Siihen ei ole oikopolkua, vaan se vaatii ihmisiä, jotka omistautuvat luomaan myyviä innovaatioita ja kilpailukykyisiä tuotteita, joiden kautta vientiä voidaan vahvistaa.

  Tärkeää on vahvistaa yhteiskunnan aloitekykyä ja dynamiikkaa tunnistamalla lahjakkuudet aikaisessa vaiheessa, siis jo opiskelun aikana. Yrittäjyydessä markkinatuntemus, sitoutuminen ja oikea strategia ovat erinomaisen tärkeitä, sillä toteutus ilman strategiaa ei anna oikeaa tulosta, kuten ei myöskään strategia ilman toteutusta. Olen vakuuttunut siitä, että professuuri osaltaan auttaa tekemään yhteiskuntaa tietoisemmaksi omistajuuden merkityksestä."

  Stig Lival-Lindström

  toimitusjohtaja, Oy Lival Ab

  Ermitage Partners logo

  "Omistajuus, asioiden omaksi tai haltuun ottaminen (ownership), on äärettömän olennaista kaikilla elämän osa-alueilla. Korostuneen tärkeää omistaminen on yritystoiminnassa, sillä menestyvät yritykset ovat hyvinvointiyhteiskunnan selkäranka ja edellytys. Omistaja-agenda ja sen läpivieminen on arvonluonnin keskiössä pääomasijoitusalalla, minkä vuoksi Ermitage Partners on luonnollinen kumppani tässä yhteiskunnallisesti tärkeässä hankkeessa. Ermitage Partnersin koko tiimi on nöyrän ylpeä saadessaan perustajalahjoittajana tukea Aalto-yliopiston upeaa aloitetta omistajuuden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Kiitos kaikille hankkeessa mukana oleville meidän kaikkien puolesta!"

  Ermitage Partners

  Jyri Lindén

  "Haluamme kehittyä paremmiksi omistajiksi ja ymmärtää mitä se vaatii. Tutkittu tieto ja uusimmat käytännöt maailmalta ovat parhaita työkaluja kehittymisen tueksi."

  Jyri Lindén

  Co-founder & CEO, Nordic Business Group

  Sydämelliset kiitokset professuurin tukijoille!

  Professuuria ovat tukeneet lahjoituksin lukuisat organisaatiot, säätiöt ja yksityishenkilöt, joita ilman professuurin perustaminen ei olisi ollut mahdollista.

  Iso kiitos sekä perustajalahjoittajille että muille tärkeille tukijoillemme! Olemme yhdessä luoneet jotain uutta ja ainutlaatuista.

  Perustajalahjoittajat

  Aho Group Oy, Algol Oy, Aminoff Philip, Antti Ahlströmin Perilliset Oy, Athensmed Oy, Conficap Oy, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Ensto Invest, Erkki Paasikiven säätiö sr, Ermitage Partners Oy, Fredman Capital Oy, Gerako Oy, Hartwall Capital Oy Ab, Helkama Satu, Helsingin Metalliteollisuuden Piiriyhdistys, Helvar Merca Oy Ab, Isodin Oy, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sr, Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Juuri Partners Oy, Katko Oy, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Kokkolan Halpa-Halli Oy, Lival Oy Ab, Luoma Tero, Maki.vc, Mandatum Henkivakuutusyhtiö, Nordic Business Group Oy, Novametor Oy, Oras Invest Oy, Otava Oy, Paananen Jalo, Perheyritysten liitto, Planmeca Oy, Pontos Oy, PwC, Pörssisäätiö, Saastamoisen säätiö sr, Security Trading Oy, Sinituote Oy, Taaleri, Takanen Jorma J, Tampereen Tiivisteteollisuus Oy, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton (TT-) säätiö, Thominvest Oy, Translink Corporate Finance, Varova Oy, Yksityisyrittäjäin säätiö, Zabludowicz Poju

  Lahjoittajat

  Aalto Tapani, Ali-Vehmas Timo, Bohm Mika, Englund Tomi, Eteläaho Jaakko, Etola Martti, Finn Spring Oy, Heusala Mina, Höijer Soila, Jussila Jaana, Kaukoranta Eero, Kiianmies Aino-Mari, Kitti Anton, Kohonen Ari, Kohonen Kaija, Korkeamäki Timo, Koskenmies Jari Pekka, Kovanen Capital Oy, Kyösti Veijo, Laine Paula, Launiainen John, Leinikka Harri, Linnanvirta Reima, Porkkala Miia, Poutiainen Kustaa, Raitavuo Lari, Rajala Tommi, Rajamäki Timo, Ruuskanen Mikko, Räty Pekka, Sadowski Maciej, Salmela Antti, Salminen Helena, Seedi Oy, Stanton Chase Oy, Suhonen Antti, Suhonen Susanne, Tahvanainen Sami, Tamminen Kirsti, Torppa Pasi, TWP Group Oy, Vähäsöyrinki Mari, Väänänen Jesse

  Lue lisää omistajuudesta

  Omistajuuden professori Samuli Knüpfer. Kuva: Nita Vera

  Omistajuuden professori Samuli Knüpferille FiBAN ry:n Vuoden suojelusenkeli -palkinto

  Palkinnon jakamisella nostetaan esiin toimijoita, jotka ovat työllään edistäneet kasvua hakevien yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa.

  Uutiset
  Kuvituskuva pörssikursseista

  Viisi asiaa, jotka päättäjien pitäisi tietää omistajuudesta Suomessa

  Miten pärjäämme omistajuudessa Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan verrattuna? Maailman ensimmäinen omistajuuden professori Samuli Knüpfer listaa haasteet – ja kertoo, miksi ne on tärkeä saada ratkaistua.

  Uutiset
  Helsingin Metalliteollisuuden Piiriyhdistyksen hallitus Kauppakorkeakoululla

  Helsingin Metalliteollisuuden Piiriyhdistys lakkauttaa toimintansa ja lahjoittaa varansa omistajuuteen

  Perheyrityksiä edustavat hallitusjäsenet toivovat, että toimintaympäristö olisi pienempienkin yritysten omistajille kannustava.

  Uutiset
  Omistajuuden professori Samuli Knüpfer. Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

  Omistajuuden lahjoitusprofessuurilla ennätysmäärä tukijoita

  Aalto-yliopiston omistajuuden professuuria tuki ennätykselliset 100 lahjoittajaa.

  Lahjoita tulevaisuus
  Kaksi hiihtäjää Pyhä-Luostolla. Kuva: Pyhä-Luoston Matkailuyhdistys
  Uutiset
  Omistajuuden professuurin kiitostilaisuuden ryhmäkuva.

  Vahva investointi suomalaisen omistajuuden kehittämiseen

  Suurlahjoittajille järjestetyssä kiitostilaisuudessa kerrattiin ainutlaatuisen professuurihankkeen vaiheita ja juhlistettiin professuurin perustamista.

  Uutiset
  Omistajuuden professori Samuli Knüpfer. Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

  Samuli Knüpfer on nimitetty Kauppakorkeakoulun omistajuuden professoriksi

  Omistajuuden professuuri on perustettu lahjoitusvaroin.

  Uutiset
  Kuvassa näkyy Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu talvella dronella kuvattuna. Kuvan otti Roope Kiviranta Aalto-yliopistosta.

  Aalto-yliopistoon perustetaan ainutlaatuinen omistajuuden professuuri

  Lahjoitusvaroin perustettavan professuurin avulla edistetään laadukasta akateemista tutkimusta ja opetusta sekä kasvatetaan suomalaista omistajaosaamista ja omistajuuden kulttuuria.

  Uutiset

  Ota yhteyttä

  Jonna Söderholm

  Jonna Söderholm

  Head of External Relations, School of Business
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: