Kauppakorkeakoulu

Omistajuuden lahjoitusprofessuuri

Tule mukaan tukemaan Kauppakorkeakoululle perustettavaa täysin uutta omistajuuden professuuria!
People and public artwork Donors' Wall at the School of Business.
Kauppakorkeakoulun lahjoittajaseinäteos. Kuva: Mikko Raskinen

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle perustetaan ainutlaatuinen omistajuuden professuuri. Lahjoitusvaroin perustettava professuuri liittää omistajuuden kiinteäksi osaksi akateemista tutkimusta ja opetusta, vahvistaa suomalaista omistajaosaamista ja omistajuuden kulttuuria sekä tuottaa laadukasta tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätösten tueksi.

Lahjoitusprofessuuria ovat tähän mennessä tukeneet lukuisat säätiöt, yhdistykset ja yritykset kuten Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Ensto Invest, Helvar Merca, Oras Invest, Perheyritysten liitto, Pörssisäätiö, Saastamoisen säätiö ja Yksityisyrittäjäin säätiö. Nyt myös yksityishenkilöillä on mahdollisuus tukea tätä ainutlaatuista professuuria ja sen ympärille rakennettavan osaamiskeskuksen luomista.

Valitse sinulle sopivin lahjoitussumma ja tule mukaan tukemaan professuuria!

People and public artwork Donors' Wall at the School of Business.

Tue Kauppakorkeakoulun omistajuuden professuuria

Valitse summa ja liity lahjoittajaksi

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä lahjoittajasuhteiden asiantuntija Helena Salmiseen ([email protected]). Laadimme niistä aina lahjakirjan lahjoittajan kanssa. 

Professuuriin tehdyt lahjoitukset sijoitetaan tulouttavaan rahastoon: pääoma ja sen tuotto käytetään tiettynä Aalto-yliopiston päättämänä ajanjaksona lahjoituskohteeseen.

Lue lahjoittajien huomioinnista täällä

Tämän tärkeän alan osaamista Suomessa voi nyt edistää niin pienillä kuin suuremmillakin lahjoituksilla.

Timo Korkeamäki, Kauppakorkeakoulun dekaani

Ainutlaatuinen professuuri

Omistajuuden professuurihankkeen isä on omistamisesta kirjan kirjoittanut Tero Luoma, joka yhdessä Ensto Investin omistajiin kuuluvan Lari Raitavuon kanssa on koonnut hankkeelle tukijoita.

”Maailmassa ei ole tähän mennessä ollut omistajuuden professuuria ja halusimme, että sellainen perustetaan Suomeen. Professuuri on pysyvä, jälkipolviin ulottuva panostus suomalaiseen omistajaosaamiseen. Kävimme ohjausryhmän kanssa läpi seitsemän suomalaista yliopistoa ja haimme professuurille parasta sijaintipaikkaa. Aalto erottautui kunnianhimollaan, kansainvälisyydellään ja kyvyllään kytkeä professuuri laajasti osaksi muuta opetusta ja tutkimusta”, Tero Luoma kertoo.

Kauppakorkeakoulun dekaanin Timo Korkeamäen mukaan uudella professuurilla tulee olemaan keskeinen rooli omistajuuteen liittyvän akateemisen tutkimustiedon tuottamisessa ja sen jalkauttamisessa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Professuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta ovat korostaneet myös professuuriin jo lahjoittaneet Algol ja Perheyritysten liitto.

"Olen vakuuttunut siitä, että tutkimus ja opetus edesauttavat hyvän omistajuuden vaalimista ja omistajuuden kulttuurin vahvistamista." toteaa Algol Oyn toimitusjohtaja Alexander Bargum.

”Itsenäisesti tuotetun tutkimustiedon pohjalta voidaan tehdä päätöksiä, joilla parhaalla mahdollisella tavalla vahvistetaan Suomeen sitoutunutta omistajuutta ja houkutellaan maahamme pääomia myös ulkomailta”, sanoo Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen

Professuurista sanottua

Professuurin perustaminen on saanut lämpimän vastaanoton sekä Aalto-yliopiston sisällä että sen ulkopuolella. Alla Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä ja professuuriin jo lahjoittaneet kertovat ajatuksistaan professuurista. Sitaatit vaihtuvat nuolta klikkaamalla.

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä. Kuva Mikko Raskinen

”Omistajuudella on suuri merkitys työllisyydelle, investoinneille, vero- ja vientituloille ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Siksi on upeaa, että Suomi saa ensimmäisen alan tutkimukseen ja opetukseen keskittyvän professuurin. Kiitän lämpimästi omistajuuden professuurihankkeen alullepanijoita ja lahjoittajia.”

Ilkka Niemelä

rehtori, Aalto-yliopisto

Arto Mäenmaa

”Meistä jokaisen arkielämään on vaikutusta sillä, ketkä omistavat yrityksiä. Yrittäjä-taustaisena ja yhteiskunnan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostuneena säätiönä pidämme omistajuuden yhteiskunnallisen merkityksen laajempaa ymmärrystä erittäin tärkeänä."

Arto Mäenmaa

asiamies, Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Petteri Karttunen

”Nämä avaukset ovat Suomelle elintärkeitä näinä vaikeina aikoina. Luovat uskoa tulevaan.”

Petteri Karttunen

hallituksen puheenjohtaja, Saastamoisen säätiö

Philip Aminoff

”Kansantaloustieteissä on perinteisesti ollut kaksi koulukuntaa. Toisen mielestä on samantekevää kuka yrityksen omistaa, toisen mielestä yksityinen omistajuus on pahasta. Me uskomme vahvasti siihen, että omistajien osaaminen ja toiminta vaikuttavat yhtiön menestymiseen. Toivomme, että professuurin kautta syntyy uutta syväymmärrystä hyvän ja osaavan omistajuuden roolista kansantalouden kasvussa, maamme parhaaksi.”

Philip Aminoff

hallituksen puheenjohtaja, Helvar Merca

Sari Lounasmeri

”Suomi on matkalla kohti laajapohjaista omistajayhteiskuntaa, jossa jokainen voi olla pörssiyhtiöiden osakkeenomistaja.  Omistamalla voi vaurastua ja omistamalla voi vaikuttaa.  Omistajuuden professuurin tukeminen kuvastaa suomalaista omistajuutta – jokainen voi lähteä pienellä summalla mukaan, yhdessä me pienet teemme jotain suurta.”

Sari Lounasmeri

toimitusjohtaja, Pörssisäätiö

Tero Luoma

”Omistajuudella on merkitystä yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan tasoilla. Koska maailmasta ei löytynyt omistajuuden professuuria, piti sellainen tehdä. Upeaa, että Aalto toteuttaa tämän. Minulle on kunnia-asia toimia tämän hankkeen perustajana ja ensimmäisenä lahjoittajana. Toivon että professuuri saa laajan lahjoittajajoukon ja lisää eri omistajuuden muotojen yhteistyötä.”

Tero Luoma

Omistajuus-työryhmän puheenjohtaja, Osaava omistaja -kirjan kirjoittaja

Jyri Häkämies

”Suomessa yrittäjyyden merkitys ja arvostus on vahvistunut merkittävästi, mutta omistajuuden arvostus ei samassa suhteessa. Omistajien merkitys yritystoiminnan synnyttäjänä ja vahvistajana vaatii toimia ja siksi EK on mukana lahjoitusprofessuuria perustamassa lahjoittajana. Uskomme, että professuuri generoi omistajuuden ymmärrystä yhteiskunnassa ja johtaa myös päätöksiin, joilla suomalainen omistajuus etenee.”

Jyri Häkämies

toimitusjohtaja, EK

Auli Hänninen

”Tarvitsemme tutkittua tietoa voidaksemme edistää vastuullista ja kasvua tuottavaa omistajuutta ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointia. Professuuri tuottaa Suomen poliittisille päätöksentekijöille itsenäisesti tuotettua tutkimusta. Sen pohjalta voidaan tehdä päätöksiä, joilla parhaalla mahdollisella tavalla vahvistetaan Suomeen sitoutunutta omistajuutta ja houkutellaan maahamme pääomia myös ulkomailta.”

Auli Hänninen

toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto

Alexander Bargum

"Omistajuus on jatkuvan murroksen kohteena, mutta se on tulevaisuudessakin keskeinen kansallinen ja taloudellinen voimavara. Olen vakuuttunut siitä, että tutkimus ja opetus edesauttavat hyvän omistajuuden vaalimista ja omistajuuden kulttuurin vahvistamista."

Alexander Bargum

toimitusjohtaja, Algol

Lari Raitavuo

”Nuorena perheyrityksen omistajana haluan itsekin jatkuvasti kehittyä paremmaksi omistajaksi. Tutkimustietoon ja parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin pohjautuva oppi tuo tärkeää osaamista käytäntöön.”

Lari Raitavuo

yksi omistajista, hallituksen jäsen, Ensto Invest

Timo Korkeamäki. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen.

”Omistajuuden eri muotojen vaikutuksista yritysten toimintaan ja menestykseen työnantajina, kasvun moottoreina ja veronmaksajina on yllättävän vähän huippuluokan tutkittua tietoa. Uusi professuuri täyttää tätä vajetta ja toimii myös omistajuusteemaan liittyvän tutkimuksen ja opetuksen suunnannäyttäjänä sekä Aallon sisäisissä, kansallisissa, että kansainvälisissä verkostoissa.”

Timo Korkeamäki

dekaani, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Peter Fredman

"Toisen polven omistajayrittäjänä teema on erittäin tärkeä ja suuressa roolissa arjessani. Meillä on vielä valtavasti tehtävää omistajuuden saralla, mm. omistajuuden analogian selkeyttämisessä ja siinä miten hyvän omistajuuden vaikuttavuutta voidaan tieteellisesti todeta. Omistajuuden professuuri mahdollistaa merkittävän kehityksen omistamisen ympärillä koko yhteiskunnassa ja pitää muistaa, että aihe koskettaa jokaista kansalaista."

Peter Fredman

hallituksen puheenjohtaja, Fredman Group

Mikko Nieminen

"Omistajuuden ja siihen tiivisti linkittyvän yrittäjyyden edistäminen ja kehittäminen on tärkeää koko yhteiskuntamme kannalta. Uskomme, että omistajuuden professuuri tukee tutkimuksen ja opetuksen kautta laajasti hyvän omistajuuden kehitystä maassamme."

Mikko Nieminen

toimitusjohtaja, PwC Suomi

Miia Porkkala

”Omistajalla on väliä – Omistaja päättää mitä yritys tekee, miten, missä ja kenen kanssa, mitä tavoitellen.
On hienoa, että tämän professuurin myötä päästään tutkimaan omistajuuden ydintä, rooleja ja vaikuttavuutta eri näkökulmista yrityksissämme ja yhteiskunnassamme. Vasta tutkittu tieto antaa vakaan pohjan päätöksille ja auttaa ymmärtämään haasteita ja mahdollisuuksia, jotka omistajuus eri muodoissaan ja rooleissaan tuo. Uskon että tutkimuksen kautta saamme työkaluja sekä viitekehyksen, joilla saamme nämä mahdollisuudet moninkertaistumaan!”

Miia Porkkala

hallituksen puheenjohtaja, Aho Group

Peter Therman

”Suomi tarvitsee kasvua. Sitä voi tukea parhaiten määrätietoisen omistajuuden ja vahvemman omistajakulttuurin luomisen kautta. Yksikin ihminen voi olla luomassa merkittävän vaikutuksen, tämä on meidän käsissämme. Ollaan yhdessä luomassa uutta hyvinvointia ja samalla vahvistetaan Suomen asemaa globaalissa mittakaavassa. Tässä on meille valtava mahdollisuus.”

Peter Therman

hallituksen varapuheenjohtaja, Hartwall Capital

Petri Niemisvirta

”Pidän tärkeänä asiana, että Mandatum Life on mukana tukemassa maailman ensimmäistä omistajuuden professuuria. Mandatum Lifella ja sen edeltäjillä on yli satavuotinen historia suomalaisen omistajuuden edistäjänä, ja siksi meille oli luonnollista lähteä lahjoittajaksi mukaan. Ilman omistajuutta meillä ei olisi yrityksiä, ja sitä kautta työpaikkoja ja hyvinvointia.”

Petri Niemisvirta

toimitusjohtaja, Mandatum Life

Samuli Sipilä

”Juuri Partnersissa päätös lähteä mukaan tukemaan perustajalahjoittajana Aalto-yliopiston omistajuuden professuuria oli helppo ja yksimielinen. Omistamisesta ja sen merkityksestä yhteiskuntamallimme kantavana voimana puhutaan liian vähän. On mahtavaa ja arvokasta, että professuurin kautta omistamista tehdään näkyväksi ja tutkimukseen panostetaan pitkäjänteisesti. ”

Samuli Sipilä

toimitusjohtaja, Juuri Partners

Jouni Hakala

”Omistajuus tuo vastuun omistajalle ja luo hyvinvointia koko yhteiskunnalle. Professuuri vahvistaa yhteiskunnallista keskustelua omistajuudesta ja kehittää alan opetusta aivan uudella tavalla.”

Jouni Hakala

asiamies, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT-) säätiö

 

Timo Laitinen

”Kaleva on vuodesta 1874 turvannut suomalaisten kotitalouksien taloudellista toimeentuloa. Oleellinen osa toimintaa on asiakkaiden turvaamiseksi tarkoitettujen varojen sijoittaminen ammattimaisesti toimiviin, johdettuihin ja omistettuihin yrityksiin. Kalevalle on tärkeää, että niiden toimintaedellytykset ovat tulevaisuudessakin parhaat mahdolliset. Tässä omistajuuden professuurilla Aalto-yliopistossa tulee olemaan oma, tärkeä rooli.”

Timo Laitinen

toimitusjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Matti ja Aleksi Arpiainen

”Suomen monipuolisen omistajuusrakenteen syvempi tutkiminen ja tieteellinen ymmärtäminen on meille perheyrittäjinä tärkeää, jotta se voi yhtenä merkittävänä tekijänä auttaa vahvistamaan ja kehittämään omistajuuskulttuuria ja sen eri muotoja suomalaisen hyvinvoinnin eduksi.”

Aleksi ja Matti Arpiainen

toimitusjohtaja ja hallituksen puhenjohtaja, Tampereen Tiivisteteollisuus

Tero Nummenpää

“Translink Corporate Finance on omistusjärjestelyihin ja yrityskauppoihin erikoistunut markkinajohtaja keskikokoisissa pohjoismaisissa M&A-transaktioissa. Olemme ylpeitä saadessamme tukea Aalto-yliopiston omistajuuden professuuria, joka tukee suomalaisen omistajuuden ja vaurastumisen kunnianhimoista kehittämistä”

Tero Nummenpää

hallituksen puheenjohtaja, Translink Corporate Finance Oy

Stig Lival-Lindström

"Omistajuuden professuuri on aiheellinen lisä akateemiseen maailmaan. On tärkeää, että omistajuuden ja yrittäjyyden roolia tehdään näkyvämmäksi sekä tutkimus- ja kehityspiireissä että päättäjien keskuudessa. Ilman yrittäjyyttä, omistajuutta ja innovatiivisuttaa meillä ei ole myöskään hyvinvointia.

Miten voimme luoda maahamme kasvua ja hyvinvointia? Siihen ei ole oikopolkua, vaan se vaatii ihmisiä, jotka omistautuvat luomaan myyviä innovaatioita ja kilpailukykyisiä tuotteita, joiden kautta vientiä voidaan vahvistaa.

Tärkeää on vahvistaa yhteiskunnan aloitekykyä ja dynamiikkaa tunnistamalla lahjakkuudet aikaisessa vaiheessa, siis jo opiskelun aikana. Yrittäjyydessä markkinatuntemus, sitoutuminen ja oikea strategia ovat erinomaisen tärkeitä, sillä toteutus ilman strategiaa ei anna oikeaa tulosta, kuten ei myöskään strategia ilman toteutusta. Olen vakuuttunut siitä, että uusi professuuri osaltaan auttaa tekemään yhteiskuntaa tietoisemmaksi omistajuuden merkityksestä."

Stig Lival-Lindström

toimitusjohtaja, Oy Lival Ab

Ermitage Partners logo

"Omistajuus, asioiden omaksi tai haltuun ottaminen (ownership), on äärettömän olennaista kaikilla elämän osa-alueilla. Korostuneen tärkeää omistaminen on yritystoiminnassa, sillä menestyvät yritykset ovat hyvinvointiyhteiskunnan selkäranka ja edellytys. Omistaja-agenda ja sen läpivieminen on arvonluonnin keskiössä pääomasijoitusalalla, minkä vuoksi Ermitage Partners on luonnollinen kumppani tässä yhteiskunnallisesti tärkeässä hankkeessa. Ermitage Partnersin koko tiimi on nöyrän ylpeä saadessaan perustajalahjoittajana tukea Aalto-yliopiston upeaa aloitetta omistajuuden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Kiitos kaikille hankkeessa mukana oleville meidän kaikkien puolesta!"

Ermitage Partners

Sydämelliset kiitokset professuurin tukijoille!

Professuuria ovat tukeneet lahjoituksin lukuisat organisaatiot, säätiöt ja yksityishenkilöt, joita ilman professuurin perustaminen ei olisi ollut mahdollista.

Iso kiitos sekä perustajalahjoittajille että muille tärkeille tukijoillemme! Olemme yhdessä luomassa jotain uutta ja ainutlaatuista.

 

Lahjoittajat

Aalto Tapani, Ali-Vehmas Timo, Bohm Mika, Finn Spring Oy, Heusala Mina, Höijer Soila,

Kiianmies Aino-Mari, Kitti Anton, Kohonen Ari, Kohonen Kaija, Koskenmies Jari-Pekka,

Kyösti Veijo, Laine Paula, Leinikka Harri, Linnanvirta Reima, Korkeamäki Timo, Porkkala Mia,

Poutiainen Kustaa, Raitavuo Lari, Rajala Tommi, Rajamäki Timo, Räty Pekka, Räty Reima,

Sadowski, Maciej, Salmela Antti, Salminen Helena, Seedi Oy, Stanton Chase Oy, Suhonen Antti,

Tamminen Kirsti, Torppa Pasi, TWP Group Oy, Vähäsöyrinki Mari, Väänänen Jesse.

 

Perustajalahjoittajat

Aho Group Oy, Algol Oy, Aminoff Philip, Antti Ahlströmin Perilliset Oy, Athensmed Oy,

Conficap Oy, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Ensto Investo, Erkki Paasikiven säätiö sr,

Ermitage Partners Oy, Fredman Capital Oy, Gerako Oy, Hartwall Capital Oy Ab, Helkama Satu,

Helvar Merca Oy Ab, Isodin Oy, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sr, Juuri Partners Oy, Katko Oy,

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Lival Oy Ab, Luoma Tero, Maki.vc, Mandatum

Henkivakuutusyhtiö, Novametor Oy, Oras Invest Oy, Otava Oy, Paananen Jalo,

Perheyritysten liitto, Planmeca Oy, Pontos Oy, PwC, Pörssisäätiö, Saastamoisen säätiö sr,

Security Trading Oy, Sinituote Oy, Taaleri, Takanen Jorma J, Tampereen Tiivisteteollisuus Oy,

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton (TT-) säätiö,

Thominvest Oy, Translink Corporate Finance, Varova Oy, Yksityisyrittäjäin säätiö

Ota yhteyttä

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu