Avoin tiede ja tutkimus

Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus

Tutkijanarviointi muokkaa ja ohjaa tutkimuksen suuntaa. Koko tiedeyhteisön tulisi ottaa vastuu tutkijanarvioinnin periaatteista ja käytännöistä. Vastuullisen tutkijanarvioinnin suositus tarjoaa perustan toimivalle, monimuotoiselle ja menestyksekkäälle tutkimusyhteisölle.

Kansallisessa suosituksessa esitetään tutkijoiden arvioinnin yleiset periaatteet seuraavasti:

 1. Läpinäkyvyys (Transparency). Arvioinnin tavoitteet, menetelmät, aineistot ja tulosten tulkintatavat ovat kaikkien toimijoiden tiedossa. Arviointi suoritetaan tavalla, joka on kaikkien osapuolten ymmärrettävissä. Arviointiprosessi ja sen kaikki vaiheet kuvataan selvästi ja avoimesti. Arvioinnista vastaava osapuoli huolehtii siitä, että arviointityössä tehdyt valinnat perustellaan ja arviointi dokumentoidaan huolellisesti.
 2. Integriteetti (Integrity). Arviointityössä noudatetaan tutkimusyhteisön tunnustamia toimintatapoja, kuten rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta.
 3. Tasapuolisuus (Fairness). Kaikkia arvioitavia kohdellaan yhdenvertaisesti ja puolueettomasti. Arviointityössä otetaan huomioon vain oleelliset ja kaikkien osapuolten tietoon saatetut tekijät. Arviointiperusteena ei saa käyttää arvioinnin tavoitteen kannalta epäolennaista henkilöön tai hänen läheisiinsä liittyvää ominaisuutta tai seikkaa.
 4. Pätevyys (Competence). Arvioijia valittaessa huolehditaan siitä, että heillä on arvioinnin edellyttämä sisällöllinen osaaminen. Heidän on tunnettava arviointiprosessin tavoitteet ja menetelmät. Lisäksi heiltä edellytetään, että he ovat perehtyneet vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin. Pätevyyden lisäksi kiinnitetään huomiota arvioijien esteettömyyteen ja huolehditaan heidän yhteisen osaamisensa monipuolisuudesta.
 5. Monimuotoisuus (Diversity). Arvioinnissa huomioidaan tutkimuksen ja tuotosten monimuotoisuus.

Suosituksessa esitetään hyviä käytäntöjä tutkimuksen arviointiin

 • Arviointiprosessin rakentaminen
 • Tutkimuksen arviointi
 • Tutkijan tehtävien monimuotoisuus
 • Tutkija arvioinnin osallisena

Aalto-yliopisto on sitoutunut vastuulliseen tutkijanarviointiin.

Tutustu muihin tutkimuksen ja tutkijan arvioinnin suosituksiin

Declaration of Research Assessment, DORA

Rahoittajien, akateemisten instituutioiden ja muiden toimijoiden tapoja arvioida tieteellisiä tutkimustuotoksia on tarpeen parantaa. Declaration of Research Assessment, DORA, oli ensimmäisiä tutkijoiden ja tieteellisten tutkimustuotosten arviointitapojen kehittämisaloitteita.

Dora

Leidenin manifesti

Leidenin manifesti tarjoaa parhaita käytäntöjä ja periaatteita metriikkaan perustuvaan tutkimuksen arviointiin.

leiden manifest

Euroopan unionin sopimus tutkimuksen arvioinnin uudistamisesta

Sopimuksen visio on, että tutkimuksen, tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden arvioinnissa tunnistetaan erilaiset tuotokset, käytännöt ja aktiviteetit, jotka maksimoivat tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden.

Science Europe logo

Tutustu Aalto-yliopiston tutkimuksen arviointiin

Tutkimuksen arviointi

Aalto-yliopisto arvioi säännöllisesti yliopistossa tehdyn tutkimuksen ja taiteellisen työn laatua sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Arviointi perustuu vertaisarviointiin ja noudattaa parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.

Two women analysing the content of a test tube
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: