Avoin tiede ja tutkimus

Declaration of Research Assessment, DORA

Rahoittajien, akateemisten instituutioiden ja muiden toimijoiden tapoja arvioida tieteellisiä tutkimustuotoksia on tarpeen parantaa. Declaration of Research Assessment, DORA, oli ensimmäisiä tutkijoiden ja tieteellisten tutkimustuotosten arviointitapojen kehittämisaloitteita.

Tieteellisen tutkimuksen tuotokset ovat moninaisia ja erilaisia. Niitä ovat uutta tietoa raportoivat tutkimusartikkelit, data, reagenssit ja ohjelmistot; immateriaaliomaisuus; sekä korkeasti koulutetut nuoret tieteentekijät. Rahoittajilla, tutkijoita palkkaavilla instituutioilla ja tutkijoilla itsellään on halu ja tarve arvioida tieteellisten tuotosten laatua ja vaikuttavuutta. Onkin välttämätöntä, että tieteellisiä tuotoksia mitataan oikein ja arvioidaan viisaasti.

DORA:n suosituksiin sisältyy useita yhteisiä teemoja:

 • Tarve välttää rahoitus-, nimitys- ja ylennyspäätöksissä artikkeleiden julkaisukanavaan pohjautuvan metriikan, kuten vaikuttavuuskertoimen (Journal Impact Factor), käyttöä
 • Tarve arvioida tutkimusta ennemmin sen omiin ansioihin perustuen kuin sen perusteella, missä lehdessä se on julkaistu; ja
 • Tarve hyödyntää verkkojulkaisemisen tarjoamia mahdollisuuksia (kuten väljentää tarpeettomia artikkelien sana-, kuva- ja viittausmäärien rajoituksia, sekä tutkia uusia merkittävyyden ja vaikuttavuuden indikaattoreita).

DORA tarjoaa suosituksia rahoittajille, korkeakouluille ja tiedelaitoksille, julkaisijoille, metriikkaa tuottaville organisaatioille ja tutkijoille.

Korkeakouluille ja tiedelaitoksille

 • Määrittele rekrytointi-, urapolku- ja ylennyspäätöksissä käytetyt kriteerit avoimesti ja selkeästi, ja korosta erityisesti aloitteleville arvioijille, että artikkelin tieteellinen sisältö on paljon tärkeämpi kuin julkaisumetriikka tai kirjoituksen julkaisseen lehden maine.
 • Ota tutkimuksen arvioinnissa tutkimusjulkaisujen lisäksi huomioon kaikkien tutkimustuotosten (sisältäen datasetit ja ohjelmistot) arvo ja vaikuttavuus. Harkitse laajaa kirjoa vaikuttavuusmittareita, mukaan lukien laadulliset vaikuttavuusindikaattorit, kuten vaikutus politiikkaan ja käytäntöön.

Tutkijoille

 • Osallistuessasi rahoituksesta, rekrytoinnista, urapolusta tai ylentämisestä päättäviin elimiin, perusta arviointisi ennemmin tieteellisiin sisältöihin kuin julkaisumetriikkaan.
 • Viittaa aina kun se on tarkoituksenmukaista alkuperäiskirjallisuuteen, jossa havainnot on ensimmäiseksi raportoitu, äläkä niihin, jotka ovat viitanneet alkuperäislähteisiin. Näin annat kunnian sille, kenelle se kuuluu.
 • Käytä lausunnoissasi ja suosituksissasi monipuolisesti artikkeliperustaista metriikkaa näyttönä yksittäisten julkaistujen artikkeleiden ja muiden tutkimustuotosten vaikuttavuudesta.
 • Haasta tutkimuksen arvioinnin käytännöt, jotka pohjautuvat asiaankuulumattomasti lehtien vaikuttavuuskertoimiin, ja edistä ja opeta parhaita käytäntöjä, jotka keskittyvät tutkimustuotosten arvoon ja vaikuttavuuteen.

Tutustu muihin tutkimuksen ja tutkijan arvioinnin suosituksiin

Leidenin manifesti

Leidenin manifesti tarjoaa parhaita käytäntöjä ja periaatteita metriikkaan perustuvaan tutkimuksen arviointiin.

leiden manifest

Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus

Tutkijanarviointi muokkaa ja ohjaa tutkimuksen suuntaa. Koko tiedeyhteisön tulisi ottaa vastuu tutkijanarvioinnin periaatteista ja käytännöistä. Vastuullisen tutkijanarvioinnin suositus tarjoaa perustan toimivalle, monimuotoiselle ja menestyksekkäälle tutkimusyhteisölle.

open science toimintakultuuri

Euroopan unionin sopimus tutkimuksen arvioinnin uudistamisesta

Sopimuksen visio on, että tutkimuksen, tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden arvioinnissa tunnistetaan erilaiset tuotokset, käytännöt ja aktiviteetit, jotka maksimoivat tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden.

Science Europe logo

Tutustu Aalto-yliopiston tutkimuksen arviointiin

Tutkimuksen arviointi

Aalto-yliopisto arvioi säännöllisesti yliopistossa tehdyn tutkimuksen ja taiteellisen työn laatua sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Arviointi perustuu vertaisarviointiin ja noudattaa parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.

Two women analysing the content of a test tube
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: