Avoin tiede ja tutkimus

Leidenin manifesti

Leidenin manifesti tarjoaa parhaita käytäntöjä ja periaatteita metriikkaan perustuvaan tutkimuksen arviointiin.

Leidenin manifesti

 1. Määrällisen arvioinnin tulisi tukea laadullista asiantuntija-arviointia. Kvantitatiivinen metriikka voi kyseenalaistaa alttiutta puolueellisuuteen vertaisarvioinnissa ja helpottaa harkintaa.
 2. Tarkastele suoritusta suhteessa instituution, ryhmän tai tutkijan omaan tutkimusmissioon.
 3. Ota huomioon, että paikallisesti merkittävä tutkimus voi olla huippututkimusta.
 4. Huolehdi, että aineiston kerääminen ja analyysiprosessit ovat avoimia, läpinäkyviä ja yksinkertaisia.
 5. Anna arvioitavalle mahdollisuus tarkistaa data ja analyysit.
 6. Ota huomioon tieteenalojen erot julkaisemisessa ja viittauskäytännöissä.
 7. Perusta yksittäisten tutkijoiden arviointi heidän portfolionsa laadulliseen tarkasteluun.
 8. Vältä väärin kohdistettua konkretiaa ja epäluotettavaa tarkkuutta.
 9. Myönnä järjestelmään kuuluvat arvioinnin ja mittarien seuraukset.
 10. Tarkastele ja päivitä mittareita säännöllisesti.

Tutustu muihin tutkimuksen ja tutkijan arvioinnin suosituksiin

Declaration of Research Assessment, DORA

Rahoittajien, akateemisten instituutioiden ja muiden toimijoiden tapoja arvioida tieteellisiä tutkimustuotoksia on tarpeen parantaa. Declaration of Research Assessment, DORA, oli ensimmäisiä tutkijoiden ja tieteellisten tutkimustuotosten arviointitapojen kehittämisaloitteita.

Dora

Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus

Tutkijanarviointi muokkaa ja ohjaa tutkimuksen suuntaa. Koko tiedeyhteisön tulisi ottaa vastuu tutkijanarvioinnin periaatteista ja käytännöistä. Vastuullisen tutkijanarvioinnin suositus tarjoaa perustan toimivalle, monimuotoiselle ja menestyksekkäälle tutkimusyhteisölle.

open science toimintakultuuri

Euroopan unionin sopimus tutkimuksen arvioinnin uudistamisesta

Sopimuksen visio on, että tutkimuksen, tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden arvioinnissa tunnistetaan erilaiset tuotokset, käytännöt ja aktiviteetit, jotka maksimoivat tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden.

Science Europe logo

Tutustu Aalto-yliopiston tutkimuksen arviointiin

Tutkimuksen arviointi

Aalto-yliopisto arvioi säännöllisesti yliopistossa tehdyn tutkimuksen ja taiteellisen työn laatua sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Arviointi perustuu vertaisarviointiin ja noudattaa parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.

Two women analysing the content of a test tube
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: