Aalto-yliopiston arkisto

Keramiikan oppilastyöt

Keramiikan ja lasitaiteen kokoelma sisältää opintoihin liittyviä harjoitustöitä, lopputöitä sekä lasitekokeita muodostaen pedagogisen arkiston, joka havainnoi opetuksen kehitysvaiheita, opetusvälineitä ja tekniikoita.
Keramiikan harjoitustyö

Katso Finnassa

Kokoelma koostuu keramiikan ja lasitaiteen laitoksella opintoihin liittyvistä harjoitustöistä ja lopputöistä. Kokoelmaa on käytetty opetusmateriaalina ja se dokumentoi keramiikan opetuksen kehitystä. Oppilastyöt muodostavat pedagogisen arkiston, joka havainnoi opetuksen kehitysvaiheita, opetusvälineitä, tekniikoita ja polttolämpötiloja, käytettyjä lasitteita sekä koristelumenetelmiä. Noin 5% esineistöstä on tehty lasitaiteen laitoksella. Kokoelmaan kuuluu myös opiskelijoiden tekemiä töihinsä liittyviä harjoitus- ja lopputyökansioita, joissa on dokumentoitu työn kulku, käytetty materiaali ja tekniikka. Kokoelmassa on mukana myös pieni määrä professori Kyllikki Salmenhaaran valmistamia esineitä.

Rajavuodet

1963 –

Laajuus

n. 3500 esinettä, joista arkistokoteloihin on sijoitettu noin 50 hm. Kokoelmasta on saatavilla kustakin esineestä kuvailukortti aikajärjestyksessä.

Sisältö

Keraamisia esineitä, lasitaidetta

Käyttöoikeudet

Ei-kaupallinen opetus- ja tutkimuskäyttö on sallittu. Oppilastöiden muu jatkokäyttö on luvanvaraista.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: