Aalto-yliopiston arkisto

Deskriptiivinen geometria ja perspektiivioppi

Deskriptiivisen geometrian, eli “deskiksen” kurssin harjoitustöitä ja kilpailutöitä, kuten fotogrammetrisia konstruktioita ja rekonstruktioita sekä erilaisia perspektiiviopin harjoituksia.
Deskiksen harjoitustyö

Katso arkiston Finnassa

Deskriptiivisen geometrian, eli “deskiksen” kurssin harjoitustöitä ja kilpailutöitä, joita tekivät lähes kaikki tekniikan alan fuksit aina 1960-luvulle saakka. Maanmittauksen opiskelijat ja arkkitehdit suorittivat deskiksen lisäksi myös perspektiiviopin kurssit. Deskriptiivistä geometriaa ja projektiokuvien geometristen perusteiden hallitsemista pidettiin tarpeellisena lähes jokaiselle teekkarille. Kokoelmassa on opiskelijoiden harjoitustöitä, kuten fotogrammetrisia konstruktioita ja rekonstruktioita sekä erilaisia perspektiiviopin harjoituksia. Aineistoa on käytetty opetuksessa 1960-luvun puoliväliin saakka.

Rajavuodet

1930-1960

Laajuus

n. 2000 työtä

Sisältö

Tussipiirustuksia, akvarelleja

Käyttöoikeudet

Ei-kaupallinen opetus- ja tutkimuskäyttö on sallittu. Oppilastöiden muu jatkokäyttö on luvanvaraista.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu