Aalto-käsikirja

Johtoryhmät PMT ja AMT

Aalto-yliopiston operatiivinen johtoryhmä (President’s Management Team, PMT) valmistelee päätösesityksiä rehtorille ja hallitukselle. Se on vastuussa hallituksen päätösten toimeenpanosta. Aalto-yliopiston johtoryhmä (Aalto Management Team, AMT) käsittelee kaikki hallituksen päätöstä edellyttävät asiat ja varmistaa yliopiston kehitystä koskevien merkittävien päätösten läpinäkyvyyden ja yhteisen ymmärryksen muodostumisen päätöksistä sekä koko yliopistoyhteisön sitoutumisen päätöksiin.

Operatiivinen johtoryhmä, PMT (President's management team)

Operatiivinen johtoryhmä (PMT) kokoontuu kerran kuukaudessa vuosikellon mukaisesti. Operatiivinen johtoryhmän tehtävä on koordinoida yliopiston päivittäistä työtä ja päätösesitysten valmistelua. PMT:n agendat ovat saatavilla yhteisöllemme viikkoa ennen kokousta ja yhteenveto kokousta seuraavan viikon maanantaina. Löydät asiakirjat tämän sivun alareunasta.

PMT:n jäsenet vastaavat johtoryhmäkeskustelun kommunikoinnista omissa yksiköissään. Korkeakoulujen dekaanit, ohjausryhmien puheenjohtajat sekä läpileikkaavien teemojen vastuuhenkilöt tuovat kerran lukukaudessa PMT:lle päivityksen toiminnastaan ja nostavat esille ajankohtaisia asioita. Lukukauden aluksi operatiivinen johtoryhmä sopii pääteeman tulevan lukukauden kokouksille.

PMT:n jäseniä ovat rehtori, provosti, vararehtorit, dekaanit ja palvelujohtajat. Puheenjohtajana toimii rehtori Ilkka Niemelä ja sihteerinä Antti Saaristo.

rehtori Ilkka Niemelä

provosti Kristiina Mäkelä

varehtori Jyri Hämäläinen, tutkimus

varehtori Petri Suomala, opetus

varehtori Janne Laine, innovaatiot

dekaani Kari Tammi, Insinööritieteiden korkeakoulu

dekaani Timo Korkeamäki, Kauppakorkeakoulu

dekaani Kristiina Kruus, Kemian tekniikan korkeakoulu

dekaani Jouko Lampinen, Perustieteiden korkeakoulu

dekaani Jussi Ryynänen, Sähkötekniikan korkeakoulu

dekaani Tuomas Auvinen, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Marianna Bom, talousjohtaja

Riitta Silvennoinen, henkilöstöjohtaja

Kati Hagros, IT-johtaja

Raili Pönni, kehitysjohtaja

Laura Aalto, viestintäjohtaja

Kristiina Kemetter, päälakimies

Teppo Heiskanen, johtaja

Ville Jokela, toimitusjohtaja, ACRE

PMT:n materiaalien julkiset yhteenvedot saa pyydettäessä kirjaamosta, [email protected].
Uusimmat materiaalit aaltolaisille löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Yliopiston johtoryhmä (AMT, Aalto Management Team)

Aalto-yliopiston johtoryhmä (Aalto Management Team, AMT) edistää läpinäkyvyyttä ja dialogia yliopiston kehitystä koskevassa päätöksenteossa. Johtoryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja lisäksi johtoryhmä pitää keväällä yliopiston vuosikatselmuksen ja syksyllä yliopiston ennakkokatselmuksen.

Jäseniä ovat PMT:n jäsenten lisäksi

  • opiskelija Fanni Mattsson (opiskelijoiden edustaja, AYY:n hallituksen puheenjohtaja)
  • tohtorikoulutettava Marius Anger (jatko-opiskelijoiden edustaja, Aallonhuiput ry:n puheenjohtaja)
  • professori Lauri Savioja (professorineuvoston puheenjohtaja)
  • harjoitusmestari Ilpo Kari (henkilöstön edustaja, pääluottamusmies, Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry)
  • professori Esko Niemi (henkilöstön edustaja, pääluottamusmies, JUKO)
  • palkka- ja henkilöstösihteeri Petri Peltonen (henkilöstön edustaja, pääluottamusmies, Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys ry) 

Sihteerinä toimii Pirjo Peippo-Lavikka.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: