Events

Building Technology Master's Thesis Seminar

3/2021. Featuring presentations of master's thesis from the Master's Programme in Building Technology.
 Two students studying at the Ekonominaukio 1 building.
Picture: Unto Rautio

Microsoft Teams Conference ID: 350 925 518#

Join eventMicrosoft Teams Quick Guide

Programme

The length of each presentation is 15 minutes, with an additional 5 minutes reserved for discussion.

  • 09:00–09:20 Koski, Samu: Mechanical behavior of steel-concrete composite beams with discontinuous concrete deck (In English)
  • 09:20-09:40 Kruus, Ville: Sekundääristen rakenneosien vaikutus ristiinliimattujen massiivipuulaattojen värähtelyyn (in Finnish)
  • 09:40-10:00 Nevalainen, Markus: Rakennuttajan rooli ja tehtävät tahtituotantohankkeessa (In Finnish)
  • 10:00-10:20 Wiik, Vincent: Infrahankkeen koon vaikutus kustannuksiin (In Finnish)

For more details, see the end of this page. Welcome!

Prof. Antti Peltokorpi, Director of the Master's Programme in Building Technology

For further information on the event, contact department secretary Elsa Nissinen-Narbro.

Theses presented

Mechanical behavior of steel-concrete composite beams with discontinuous concrete deck

Author:  Koski, Samu

Supervisor: Prof. Weiwei Lin
Instructor:  Rui Hao, MSc, Aalto University

This thesis contains an analysis of load test results and development of finite element model that represents the load test setup. Then results of the load test and FEM are compared to make conclusion of effects of discontinuity in concrete part in negative bending moment situation

Sekundääristen rakenneosien vaikutus ristiinliimattujen massiivipuulaattojen värähtelyyn (In Finnish)

Author:  Kruus, Ville

Supervisor:   Prof. Jarkko Niiranen
Instructor:  DI Jyrki Jalli, Ideastructura Oy 

Työssä tutkittiin sekundääristen kantamattomien väliseinärakenteiden vaikutusta CLT-laattojen värähtelyyn.

Rakennuttajan rooli ja tehtävät tahtituotantohankkeessa (In Finnish)

Author:  Nevalainen, Markus

Supervisor:  Prof. Olli Seppänen 
Instructor: Joonas Lehtovaara, DI, Aalto-yliopisto  

Työn tavoitteena oli selvittää rakennuttajan rooli ja tehtävät tahtituotantohankkeessa. Diagnoosivaiheessa haastateltiin 8 asiantuntijaa ja tehtiin dokumenttianalyysit kolmeen case-hankkeeseen. Työn tuloksena syntyi prosessikuvaus rakennuttajan roolista ja tehtävistä tahtihankkeen eri vaiheissa. Prosessikuvausta validoitiin ja jatkokehitettiin kahdessa työpajassa.

 

Infrahankkeen koon vaikutus kustannuksiin (In Finnish)

Author: Wiik, Vincent

Supervisor:  Prof. Antti Peltokorpi
Instructor:  Aki Peltola, Projektipäällikkö, Mittaviiva Oy

Diplomityössä on tutkittu miten infrahankkeen koko vaikuttaa kustannuksiin, erityisesti esiintyykö suuremmissa hankkeissa skaalaetuja. Skaalaedut voivat vaikuttaa hankkeen kustannuksiin alentavasti. Skaalaetuja on tutkittu rakennusosatasolla suoritemäärien kautta. Voisiko suuremmalla suoritemäärällä olettaa suurempaa työsaavutusta, tai alhaisempia materiaalihintoja? Lisäksi urakoitsijan hanketehtävien suuruutta suhteessa hankkeen kokoon on tutkittu.

 

 

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!