Verkstäder - Högskolan för konst, design och arkitektur

Multimaterialarbete

Verkstaden för multimaterial är en flexibel läro- och forskningsmiljö som möjliggör både kursundervisning och individuellt arbete inom exempelvis design, visuell konst och arkitektur.
Arts_Infra - Multi-Material Work workshop by Jaakko Kahilaniemi

Olika prototyper, konstföremål och modeller tillverkas i anläggningen. Typiska material som bearbetas är trä, metall, plast och kartong men inget material som är säkert för användare är förbjudet i verkstaden. Huvudsakligen används handverktyg i anläggningen förutom elektrisk och tryckluftsutrustning med låg vikt.

Verkstaden för multimaterial finns i Väre, på G-våningen och består av tre rum:

  • I bänkrummet (R001) finns det cirka 30 höjdjusterbara skrivbord utrustade med hjul. Rummet har ett omfattande utbud av handverktyg för bearbetning av olika trä-, plast- och kartongmaterial, etc. samt utrustning som används med batterier, lysflöde och tryckluft. Det bör noteras att speciell bearbetning i samband med hantering av olika material alltid utförs i de verkstäder som är speciellt avsedda för dem.
  • I metallarbetsrummet (R002) finns det cirka fem höjdjusterbara skrivbord utrustade med hjul och som tillhandahåller två arbetsstationer med utrustning avsedd för arbete med ädelmetaller. Anläggningen erbjuder ett urval av handverktyg avsedda för metallbearbetning tillsammans med tryckluftsutrustning. Rummet erbjuder dessutom maskinverktyg designad för manuell skärning och böjning av metall. Det bör noteras att allt gnistproducerande och hett arbete måste utföras i de verkstäder som är avsedda för arbetet i fråga.
  • Sliprummet för trämaterial (R003) är utrustat med ett höjdjusterbart vakumbord. Sliputrustning som fungerar med el eller tryckluft kan användas i anläggningen. Det bör noteras att gnistor eller mineralstoft inte får frisättas från det material som används vid slipning.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat