Verkstäder - Högskolan för konst, design och arkitektur

Konstgrafik

“Ingen panik, stanna upp och tänk.” - konstgrafikens verkstadsföreståndare
A printshop space with letterpress machines and typeface drawers, from printmaking workshop

I verkstaden för konstgrafik kan man studera och forska i konstgrafikens olika tekniker, med hjälp av både traditionella och nyare metoder. Verkstadsmiljön är uppbyggd för att stöda både teknikinriktade kurser och studerandens självständiga arbete med sina egna projekt, med varje användares kunskapsnivå i beaktande. Verkstadsföreståndaren ger råd och stöder användarna efter behov och önskemål, och lär vid behov ut nya tekniker. På verkstaden är det nuförtiden möjligt att arbeta med djuptryck, serigrafi, träsnitt, bokbindning, tryckeri och risografi. 

Verkstaden är öppen varje vardag 09:00-17:00 och är öppen för alla studerande och all personal vid Aalto. Kvällsarbetstillstånd ges av verkstadsföreståndaren efter att utvärderat den sökandes kunskapsnivå och engagemang i säkerhetsföreskrifterna. Det är inte möjligt att arbeta under veckosluten i verkstaden.

Logga in på Aalto.fi för kontaktinformation och reservation av utrymmena.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: