Strategiamme

Aalto-yliopiston strategia – Rakennamme kestävää tulevaisuutta

Toimintamme perustuu laadukkaaseen tutkimukseen ja opetukseen, vaikuttavuuteen sekä yhteisiin arvoihin – vastuullisuus, rohkeus ja yhteistyö. Yliopiston tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta.
Strategy key visuals visualising the university key areas, namely research, education, impact, illustration by Anna Muchenikova

Matkamme muuttuvassa maailmassa 

Aalto-yliopisto on kymmenen vuoden aikana tuonut yhteen tieteen, taiteen, tekniikan sekä talouden ja kuuluu nyt avainaloillaan maailman kärkijoukkoon. Kampuksemme Espoon Otaniemessä on kehittynyt vauhdilla maailmanluokan yhteistyökeskittymäksi ja kohtaamispaikaksi. Olemme myös kasvaneet yhdeksi Euroopan kansainvälisimmistä yliopistoista. 

Maailma ympärillämme muuttuu ennennäkemättömän nopeasti – olemme keskellä kestävyyskriisiä ja teknologista murrosta sekä talouden ja työelämän muutosta. Myös korkeakoulutus muuttuu, kun kysyntä ja kilpailu lisääntyvät, digitalisaatio syvenee ja rahoitukseen kohdistuu paineita.  

Yliopistoja tarvitaan tiennäyttäjiksi ja vastaamaan näihin globaaleihin haasteisiin. 

Illustration showing our values courage, collaboration and responsibility, illustration by Anna Muchenikova

Pitkän aikavälin suunta 

Aalto-yliopiston tehtävänä on kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Tutkimuksemme on korkealaatuista, ja saavutamme läpimurtoja tieteessä, taiteessa, tekniikassa, taloudessa ja niiden yhtymäkohdissa. Koulutamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja uudistamme yhteiskuntaa tutkimukseen perustuvan tiedon, luovuuden ja yrittäjämäisen ajattelutavan avulla. 

Kaikkea työtämme ohjaavat yliopiston arvot: vastuullisuus, rohkeus ja yhteistyö.  

Kehityskohteet  

Pitkän aikavälin suuntaa tukemaan olemme valinneet kehityskohteita, jotka parhaiten vievät kohti päämääräämme.  

Tutkimuksessa vahvistamme osaamiskeskittymiä tutkimuksen avainalueilla, ja tuomme yhteen monipuolista osaamista ratkomaan maailman suuria haasteita. 

Koulutuksessa laajennamme yhteiskunnallista vastuutamme avainalojen tutkintokoulutuksesta ja jatkuvasta oppimisesta sekä kehitämme oppimiskokemusta.

Vaikuttavuutta rakennamme tähtäämällä merkittäväksi solmukohdaksi kansainvälisissä verkostoissa. Rakennamme mahdollisimman innovatiivisen, luovan ja yrittäjyyteen kannustavan ekosysteemin. Kutsumme tähän työhön mukaan koko yhteisömme: henkilöstön, opiskelijat, alumnit ja kumppanit. 

Illustration representing themes that cut accross all Aalto's operations - sustainable solutions, radical creativity and entrepreneurial mindset, illustration by Anna Muchenikova

Kolme lähestymistapaa

Pitkän aikavälin suunnan ja kehityskohteiden tueksi olemme valinneet kolme yhteisömme erityistä vahvuusaluetta: kestävät ratkaisut, radikaali luovuus ja yrittäjämäinen ajattelutapa näkyvät kaikessa työssä, jota teemme. 

Aalto-yliopiston menestys perustuu ihmisiin ja yhteisöön. Siksi haluamme kannustaa osallisuuteen, uteliaisuuteen ja yhteistyöhön ja edistää yhteisön hyvinvointia. Lisäksi panostamme nykyaikaisiin ja digitalisoituviin infrastruktuureihin sekä kampukseen ja palveluihin. Haluamme tehdä Aallosta parhaan paikan opiskella, työskennellä ja yrittää.  

Strategiamme

Aalto-yliopiston tulevaisuuden perusta on laadukas tutkimus ja opetus, vaikuttavuus sekä jaetut arvot - vastuullisuus, rohkeus ja yhteistyö. Yliopiston tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Tutustu tarkemmin strategiaamme
Ioncell
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: