Donera en framtid

Utseendet har betydelse! Att skilja sig från mängden med intelligent förpackningsdesign.

Förpackningsdesign spelar en stor roll i ett företags affärsverksamhet. I bästa fall sammanfattar förpackningen hela produktens och varumärkets idé: den skapar förväntningar, en känsla av kvalitet och en inre bild av varumärket, på vilken det första köpbeslutet ofta vilar.
Pack-Age Design -kurssin satoa

Förpackningen på konsumtionsprodukter styr besluten som konsumenterna fattar varje dag. Förpackningen beskriver inte bara produkten, utan också tillverkarnas värderingar. Eftersom förpackningar har en bred ekonomisk och ekologisk inverkan var helst som produkter och material passerar igenom, kan intelligent förpackningsdesign föra med sig många fördelar.

“Från ett businessperspektiv, är förpackningar det mest effektiva tryckta mediet och deras inflytande är märkbart”, säger Markus Joutsela, lektor i Visual Communication Design vid Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet. “Därför är det lönsamt för företag att investera i utvecklingen, forskningen och planerandet av förpackningar. Aalto-universitetets målsättning är att genom vetenskap och konst få in nya perspektiv, djärva idéer och upplevelser i området förpackningsdesign.”

Förpackningen skapar en användarupplevelse

Högkvalitativ förpackningsdesign öppnar upp nya möjligheter för finska företag på den globala marknaden. Förpackningsdesign bidrar till att bygga starka relationer med kunder, grundade på en förståelse för den lokala kulturen, produkternas livslängd, de olika faserna i konsumtionscykeln och användarens växelverkan med produkten.

Från konsumentens perspektiv är förpackningen också ett användargränssnitt genom vilket användarupplevelsen börjar formas. Därför bör förpackningens praktiska, upplevelsebaserade och materiella aspekter granskas och undersökas. Visuell kommunikation och genomtänkta designlösningar kan reflektera saker och värden som är viktiga för företagen och konsumenterna och influera konsumentbeteende. De nya förpackningsmaterialen och ekologiska förpackningslösningar för med sig ökat värde för företaget och ökar dess konkurrenskraft, medan det sparar på naturresurser.

Det här är exakt den typen av framsteg som Aalto-universitetet vill vara en del av. Vi vill stärka forskning och utbildning inom framtidens innovationer i förpackningsdesign. För att kunna förverkliga detta har vi lanserat en insamlingskampanj för en professur i förpackningsdesign. Genom att donera stöder du vår målsättning att göra finsk förpackningsdesign internationellt erkänd och uppskattad. Mer information får du från vårt team i givarrelationer.

sakset_kuvapankki_crop_h3a1675_en.jpg

Students generating ideas for a welcome package for asylum seekers

Course participants approach the task by means of service design and graphic design.

News
article_en_en.jpeg

Kela's new maternity package is designed by Robert Lönnqvist

New look for the 2018 edition of the Finnish maternity package is Day Dream, designed by Aalto University Master's student Robert Lönnqvist. The maternity package will turn 80 years next year and is given out by Kela.

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: