Koulutustarjonta

Visuaalisen viestinnän muotoilu - Taide ja Media, taiteen kandidaatti ja maisteri

Ihmisten yhteiselämä ei toimi ilman viestintää, josta jatkuvasti suurempi osa on visuaalisessa muodossa. Visuaalista viestintää ovat kuvien lisäksi myös tekstin typografinen muotoilu sekä kaikki tavat, joilla kuva ja teksti yhdistyvät luodakseen merkityksiä ja viestejä. Visuaalisen viestinnän muotoilun opinnoissa sinusta kasvaa näiden alueiden tekijä ja asiantuntija. Asiantuntemuksesi perustuu graafisen suunnittelun taitoihin, kommunikaation ja erilaisten medioiden ymmärrykseen, tekniseen ja teknologiseen osaamiseen sekä jatkuvaan keskusteluun historian ja nykyhetken suhteesta.
visuaalisen viestinnän muotoilu

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Ihmisten yhteiselämä ei toimi ilman viestintää, josta jatkuvasti suurempi osa on visuaalisessa muodossa. Visuaalista viestintää ovat kuvien lisäksi myös tekstin typografinen muotoilu sekä kaikki tavat, joilla kuva ja teksti yhdistyvät luodakseen merkityksiä ja viestejä. Visuaalisen viestinnän muotoilun opinnoissa sinusta kasvaa näiden alueiden tekijä ja asiantuntija.

Asiantuntemuksesi perustuu graafisen suunnittelun taitoihin, kommunikaation ja erilaisten medioiden ymmärrykseen, tekniseen ja teknologiseen osaamiseen sekä jatkuvaan keskusteluun historian ja nykyhetken suhteesta.

Visuaalinen kulttuuri rakentaa sitä kuvaa, joka meillä ihmisinä ja yhteisöinä itsestämme on. Jotta ymmärryksemme erilaisista todellisuuksista kehittyisi, myös visuaalisen viestinnän muotoilijoiksi tarvitaan monenlaisia ihmisiä. Suunnittelijalle ei siis ole yhtä muottia. Sinulla tulee kuitenkin olla into ja halu ilmaista ajatuksia kuvallisesti ja sanallisesti, visualisoida ilmiöitä, ymmärtää tarinankerrontaa, välittää tietoa sekä vaikuttaa ympäröivään maailmaan.

Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineessa opit hallitsemaan graafisen suunnittelun perustaidot kuten typografian, taiton ja erilaiset visualisoinnit. Niiden lisäksi kehität rohkeuttasi kokeilla ja omaksua uusia tekniikoita ja teknologioita viestinnällisten ideoiden toteutukseen, olivatpa ne analogisia tai digitaalisia. Tutustut visuaalisen viestinnän historiaan ja teoriaan, muotoilun vaikutuksiin sekä kriittisiin keskusteluihin niiden ympärillä.

Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaine antaa sinulle hyvän pohjan sekä työskentelyyn suunnittelijana että alan maisteriopintoihin. Pääaineestamme valmistuu itsenäisiä ja ennakkoluulottomia ajattelijoita ja välineensä tuntevia suunnittelijoita. Sellaisena liityt joukkoon aktiivisia toimijoita, jotka muotoilun ja viestinnän keinoin kykenevät esittämään kriittisiä kysymyksiä, kehystämään ongelmia sekä ehdottamaan niihin ratkaisuja.
 

Opetuskieli

Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opintojen rakenne

Pääaineessa opiskellaan graafista suunnittelua sekä visuaalisen viestinnän käytäntöjä, teoriaa ja kriittistä ajattelua. Oppiva yhteisö kannustaa luoviin kokeiluihin, vertaisoppimiseen sekä oman praktiikan ja asiantuntijuuden paikantamiseen laajalla visuaalisen viestinnän kentällä. Opinnot rohkaisevat jatkuvaan oppimiseen ja uuden omaksumiseen, sillä ala on jatkuvasti sidoksissa aikansa teknologioihin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Ohjelman kansainväliset verkostot tarjoavat mm. työpajoja, vaihto-opiskelumahdollisuuksissa ja erilaisia yhteistyöprojekteja.

Ensimmäisen opiskeluvuoden Väline-kurssimoduulit antavat sinulle kattavan työkalupakin ja ammatillisen sanaston. Opinnot koostuvat graafisen suunnittelun ydinalueista ja risteyttävät sekä uusia että vanhoja medioita ja teknologioita. Ne sisältävät mm. koodausta, liikkuvaa grafiikkaa, typografiaa, taittoa ja valokuvausta, kuvitusta, kohopainoa ja serigrafiaa. Perehdyt alan historiaan tekemisen kautta ja kehität omaa ilmaisuasi ja visualisointitaitojasi ajankohtaisin tekniikoin.

Toisen opintovuoden Koe-kurssimoduulit perehdyttävät sinut kokeilevaan ja omaehtoiseen tekemiseen suunnittelun eri alueilla. Nämä opintojaksot ovat soveltavia: niissä suunnittelun työkalut ja käytännöt liitetään teoreettisiin viitekehyksiin sekä vaihtuviin, ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin teemoihin. Alat hahmottaa visuaalisen viestinnän moninaisena vaikuttamisen, tiedon visualisoinnin, vastuullisen ja kriittisen suunnittelun sekä aktivismin kenttänä. Täällä teet myös kokeiluja alalla vasta orastavilla teknologioilla.

Kolmantena vuonna keskityt omaa yksilöllistä opintopolkuasi tukeviin sivuaineopintoihin. Tämän vuoden aikana teet myös kandidaatin opinnäytteen, joka on itsenäistä, tutkivaa tekemistä sekä tähän liittyvää akateemista kirjoittamista.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät opinto-oppaasta kohdasta Opetussuunnitelma.

Taiteen ja median kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Visuaalisen viestinnän muotoilun kandidaattiopiskelijat suorittavat kaikki pääaineopinnot, joissa opiskellaan graafista suunnittelua sekä visuaalisen viestinnän käytäntöjä, teoriaa ja kriittistä ajattelua.

Kansainvälistyminen

Opiskelija voi lähteä opintojensa aikana opiskelijavaihtoon johonkin ulkomaiseen korkeakouluun tai työharjoitteluun ulkomaille. Opiskelija voi myös suorittaa pääaineen itse järjestämiä kansainvälisiä työpajoja ja kursseja. Pääaineessa vierailee vuosittain kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja opettajia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijana saat kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskeluoikeuden Visual Communication Design -pääaineeseen taiteen ja median maisteriohjelmaan, joka on kansainvälinen ja englanninkielinen. Kandidaatin tutkinto antaa sinulle hyvän pohjan myös muihin alaa lähellä oleviin opintoihin. Tällaisia voivat olla vaikkapa uuden median, muotoilujohtamisen, kestävän kehityksen tai kuratoinnin maisteriopinnot Aalto-yliopistossa. Nämä kaikki ja monet muut voivat tarjota sinulle erikoistumisalueen visuaalisen viestinnän muotoilun kentällä. Moni pääaineesta valmistunut jatkaa erilaisiin maisteriopintoihin myös Suomen ulkopuolella.

Maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea suorittamaan taiteen ja muotoilun tohtoriopintoja.

Uramahdollisuudet

Koska visuaalista viestintää tarvitaan lähes kaikkialla, alan koulutus antaa hyvin laajat ammatilliset mahdollisuudet. Opinnoista valmistuneet työskentelevät esimerkiksi graafisen muotoilun, journalismin, tiedon visualisoinnin, visuaalisen kerronnan, tuotesuunnittelun, palvelumuotoilun, pakkausmuotoilun, kirjasuunnittelun, kirjainmuotoilun, markkinointiviestinnän, muodin, digitaalisten palveluiden, pelisuunnittelun, sarjakuvan, animaation, kuvituksen tai taiteen parissa. Työpaikkoja tarjoavat niin yritykset, julkinen sektori kuin järjestökenttäkin. Merkittävä osa visuaalisen viestinnän muotoilijoista toimii freelancerina ja/tai yrittäjinä vähintään jossakin vaiheessa työuraansa.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimus koostuu käytäntölähtöisestä ja kirjallisesta tutkimuksesta taiteen ja muotoilun alalla. Tutkimuskohteita ovat muun muassa visuaalinen viestintä ja valokuvaus, visuaalisen viestinnän suunnittelu, mediakulttuuri, uusmedian suunnittelu ja oppiminen sekä äänisuunnittelu ja pelimuotoilu.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Moni- ja poikkitieteisyys ovat tärkeitä arvoja Aalto ARTSissa ja visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineessa. Koska visuaalisen viestinnän suunnittelun käytännön työtehtävät keskittyvät pitkälti viestinnän suunnitteluun erilaisille sidosryhmille, on eri alojen tuntemus yksi suunnittelijan keskeisimmistä taidoista.

Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineella on pitkä kokemus projektityöskentelystä Aallon ulkopuolisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Viime vuosina on tehty monialaisia projekteja yhteistyössä erilaisten brändien, kustantajien, järjestöjen ja musiikkifestivaalien kanssa.

Yliopisto tarjoaa lisäksi laajan valikoiman sivuaineopintoja ja mahdollisuuksia monitieteisille työpajoille, kilpailuille, projekteille ja kursseille.

Lue lisää visuaalisen viestinnän muotoilusta

Muodon vaiktukset -artikkelin kuvitusta Aalto ARTSin The Long Read -verkkolehdessä

Muodon vaikutukset (ulkoinen linkki)

Visuaalisella viestinnällä on merkitystä - se ruokkii syvää tiedon omaksumistamme ja ajatteluamme.

Hymyilevä tummapukuinen Chao Yang esittelee juuri saamaansa palkintoa Red Dot Awards -palkintoseremoniassa

Visuaalinen muotoilu mahdollistaa kulttuurien välisen viestinnän

Palkittu muotoilija Chao Yang näkee visuaalisen viestinnän muotoilun välineenä kommunikoida yli rajojen.

Uutiset
Pack-Age Design -kurssin satoa

Ulkonäöllä on väliä! Älykäs pakkaussuunnittelu auttaa erottumaan massasta.

Pakkaussuunnittelulla on suuri merkitys yritysten liiketoiminnalle. Parhaimmillaan pakkaus kiteyttää koko tuotteen ja brändin idean; se luo odotusarvon, laatuvaikutelman ja brändimielikuvan, joihin ensimmäinen ostopäätös usein perustuu.

Lahjoita tulevaisuus
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2024

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin.

[email protected]

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: