Koulutustarjonta

Teknillinen psykologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Teknillisen psykologian hakukohde tarjoaa Suomessa täysin ainutlaatuisen opintokokonaisuuden. Opiskelijat pääsevät opinnoissaan yhdistämään psykologiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa kansainvälisesti arvostettujen huippututkijoiden johdolla. Valmistuneet pääsevät työskentelemään mielenkiintoisten haasteiden ytimessä, esimerkiksi suunnittelemaan entistä ihmisläheisempiä ja inklusiivisempia teknologisia innovaatioita.
Teknillinen psykologia

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Teknillinen psykologia syntyi tarpeesta kouluttaa entistä laaja-alaisempia osaajia maailman monisyisten ongelmien tutkimiseen ja ratkaisujen löytämiseen. Opinnoissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla psykologia ja vahva insinööritieteiden pohja. Opiskelijat saavat valmiudet työskennellä aikamme kiehtovimpien haasteiden eturintamassa – olla tasa-arvoistamassa teknologia-alaa ja tekemässä teknologisten innovaatioiden suunnittelusta entistä ihmisläheisempää. 

Pääaine tekee tiivistä yhteistyötä Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksen tutkimusryhmien kanssa. Ensiluokkainen tutkimus ja opetus takaavat, että ohjelmasta valmistuneilla on: 

 • Vahva ymmärrys psykologiasta ja sen eri tutkimussuunnista. Opetussuunnitelman painopistealueita ovat kognitiivinen, biologinen ja sosiaalipsykologia. 
 • Kyky soveltaa teoriaa todellisten ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi eri aloilla. Ihmisen käyttäytymisen perusteellinen ymmärtäminen on välttämätöntä uusien teknologioiden kehittämisprosesseissa. 
 • Vahvat teknillis- ja matemaattis-luonnontieteelliset taidot. Opiskelija saa vahvan perustan matematiikassa, mallinnuksessa, data-analyysissä ja tutkimusmenetelmissä sekä hallitsee näiden soveltamiseksi tarvittavat ohjelmointitaidot. 
 • Ymmärrys luovuuden, kestävän kehityksen ja yrittäjyyden merkityksestä alalla. Aalto-yliopistosta saa erinomaiset edellytykset lähteä esimerkiksi kasvuyrittäjäksi. 
 • Valmiudet syventää osaamistaan myöhemmin maisteriopinnoissa. Kandidaatin tutkinto antaa opiskelijalle monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet. 

Koulutus ei anna psykologin pätevyyttä. 

Opetuskieli

Teknillisen psykologian hakukohteessa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa (maisterin tutkinto) pääasiallinen opetuskieli on englanti. 

Opintojen rakenne

Teknillistieteellinen kandidaattiohjelma on kokonaisuudessaan 180 opintopisteen laajuinen. Kolmivuotinen kandidaattiohjelma koostuu: 

 • Kandidaattiohjelman yhteisistä perusopinnoista (65 op, mm. matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia, tuotantotaloutta ja kieliopintoja)
 • Teknillisen psykologian pääaineen opinnoista (75 op) 
 • Sivuaineopinnoista (20-25 op) 
 • Vapaasti valittavista opinnoista (15-20 op) 

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Teknillisen psykologian perusopinnot ja pääaine antavat vahvan pohjan teknillistieteelliselle ajattelulle ja sen soveltamiselle. Koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija osaa kriittisesti tunnistaa ja tutkia teknologian suunnitteluun koodattuja oletuksia ihmisistä. Koulutusohjelmassa korostuu näkökulma, jonka mukaan teknologia tulisi suunnitella ja mukauttaa ihmisille, ei päinvastoin. 

Psykologian ydinosaamista opetetaan neljässä viiden opintopisteen kurssissa kahden vuoden aikana. Lisäksi ensimmäisen opintovuoden aikana opiskelijat käyvät käytännönläheisen kurssin, joka tutustuttaa heidät psykologian kokeellisiin menetelmiin ja mallintamiseen. Opintojen lopussa järjestetään tutkimusseminaari, jossa pienet opiskelijaryhmät toteuttavat todellisen tutkimushankkeen Aalto-yliopiston alan huippuprofessoreiden henkilökohtaisessa ohjauksessa. 

Pääaineen kurssivalikoimasta poimittuja esimerkkejä ovat: 

 • Research Methods in Engineering Psychology 
 • Johdatus psykologiaan 
 • Cognitive Psychology 
 • Sosiaalipsykologia 
 • Biologinen psykologia 
 • Computational Social Science 
 • Teknillisen psykologian tutkimusprojekti 

Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan on Opiskelijan oppaassa

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijoilla on vahva pohja jatkaa opintojaan Aalto-yliopiston eri maisteriohjelmissa, joista esimerkkejä ovat: 

Lisätietoa maisteriohjelmaan jatkamisesta löydät Opiskelijan oppaasta

Kansainvälistyminen

Ohjelmassa on mukana monia kansainvälisiä huippututkijoita ja osa kursseista järjestetään englanniksi. Opiskelijalle avautuvat kansainväliset verkostot, ja heidän on mahdollista lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon. 

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Tutkinto-ohjelmavastaavien, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla. 

Uramahdollisuudet

Teknillisen psykologian pääaineen opiskelijoille avautuu lukuisia uravaihtoehtoja maisterikoulutuksen jälkeen, sillä ihmisen käyttäytymisen tuntemuksesta on etua lähes millä tahansa alalla. Esimerkkejä tyypillisistä ammattiryhmistä ovat: 

 • eHealth Developer (Sähköisten terveyspalveluiden kehittäjä) 
 • Audio Technology Specialist (Ääniteknologia-asiantuntija) 
 • Digital Accessibility Specialist (Saavutettavuusasiantuntija) 
 • User Experience Specialist (Käyttäjäkokemusasiantuntija) 
 • Product Designer (Tuotesuunnittelija) 

Aalto-yliopiston vakiintuneet urapalvelut auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. 

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Opiskelijat saavat jo kandidaattivaiheessa kokemusta siitä, mitä tieteellisen tutkimuksen teko on huippuprofessoreiden johdolla. Tyypillisiä tutkimussuuntauksia ovat esimerkiksi: 

 • Human-Computer Interaction 
 • Games 
 • Graphics 
 • Computing Education Research 
 • Neuroscience 
 • Software Engineering 
 • Security Engineering 
 • Usable Security and Privacy 
 • Audio Technologies 
 • Acoustics 
 • Building Technology 
 • Product Design 
 • Computational Social Science 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teknillisen psykologian pääaine on usean eri laitoksen risteyskohdassa; Tietotekniikan laitoksen lisäksi yhteistyötä tehdään Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitoksen sekä Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen kanssa. Opiskelijoita kannustetaan monitieteisyyteen myös oman alan ulkopuolella, ja yksittäisiä kursseja tai kokonaisen sivuaineen voi suorittaa muissa Aallon kouluissa tai valtakunnallisen JOO-sopimuksen myötä missä tahansa suomalaisessa yliopistossa. 

Yhteistyötä tehdään myös yritysten kanssa, ja ohjelma on vahvasti kytköksissä esimerkiksi Helsinki-Aalto Institute for Cybersecurityn (HAIC) toiminnan kanssa. HAICin yhteistyökumppaneita ovat monet tunnetut teknologia-alan nimet, kuten Huawei, F-Secure ja Intel. 

Tutustu meihin

Engineering psychology students Salla Nicholls and Esko Evtyukov, photo by Matti Ahlgren

Esko Evtyukovin ja Salla Nichollsin mukaan on siistiä olla ihka ensimmäisiä teknillisen psykologian opiskelijoita

Esko Evtyukov ja Salla Nicholls ovat ihka ensimmäisiä Aallon teknillisen psykologian eli tepsyn opiskelijoita, joita aloitti yhteensä parikymmentä syksyllä 2022.

Uutiset
Applied psychology. Picture: Matti Ahlgren, Aalto University.

Ainutlaatuinen teknillisen psykologian koulutus rakentuu teknologiasta ja ihmisen ymmärtämisestä

Teknillisestä psykologiasta valmistuneet voivat toimia esimerkiksi ihmislähtöisen tekoälyn asiantuntijoina tai sähköisten terveyspalveluiden kehittäjinä. Haku uuteen käytännönläheiseen koulutukseen alkaa keväällä 2022.

Uutiset
Athene guild. Photo: Ilona Rahnasto

Ainejärjestö Athene toivottaa Aallossa syksyllä aloittavat teknillisen psykologian opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi

Aallossa alkaa syksyllä 2022 uusi teknillisen psykologian kandidaattitason koulutus, joka yhdistää psykologiaa ja vahvaa insinööritieteiden pohjaa. Tarkoituksena on, että uudet opiskelijat voivat tehdä teknologisten innovaatioiden suunnittelusta entistä ihmisläheisempää. Hae opiskelemaan teknillistä psykologiaa kevään yhteishaussa 16.–30.3.2022.

Uutiset
iiro_jaaskelainen_aalto_sci_photo_by_lasse_lecklin_04_700_400_fi_fi.jpg

Professori Iiro Jääskeläisen aivotutkimuksessa käytetään ärsykkeenä elokuvia

Aivotutkimuksen mullistumisella tulee olemaan valtavan laaja vaikutus lähivuosina.

Uutiset
Aalto-yliopisto / Athenen logo

Athene (ulkoinen linkki)

Athene on Informaatioverkostojen koulutusohjelman ainejärjestö eli kilta, joka yhdistää alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja sekä järjestää jäsenilleen toimintaa.

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille:

[email protected]

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Ohjelman sisältöä ja opintoja koskevat kysymykset voi lähettää Perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille:

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: