Utbildningsutbud

Master's Programme in International Design Business Management - MSc in Technology (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

IDBM är ett banbrytande program med gått rykte, som på riktigt konkretiserar Aaltos vision att integrera formgivning och teknologi med global företagsutveckling. Genom tvärvetenskapligt samarbete och utmaningar ur det verkliga affärslivet, som våra framstående samarbetspartner inom industrin erbjuder, förbereder programmet sina studerande för en karriär som nästa generation av kreativa proffs. IDBM har en unik ställning och är det enda programmet som erbjuds hos samtliga sex Aalto-skolor. Studerande utexamineras med en magistersexamen i företagsekonomi, formgivning eller teknik.
IDBM student explaining a concept to IDBM Impact 2018 event visitors

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2020 – 4.1.2021

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökning till utbildningar som leder till diplomingenjör-, arkitekt- och landskapsarkitektexamen (2 år)

Studiemål

Vi arbetar inte i en silo, varför skulle vi då studera i en? IDBM studerande griper sig an komplexa utmaningar ur verkliga livet i tvärvetenskapliga team och utvecklar helhetsperspektiv på framtida utmaningar. Programmet har ett bredare angreppssätt på design som metod, tankesätt och konkurrensfördel. Det här sker genom att lägga fokus på produkt-, service- och företagsdesign, teknik och innovationsledning. IDBM studenter har:

 • Förmåga att arbeta och leda olika typer av team. Upptäckt och öppnat upp sin potential i tvärvetenskapliga team. Utvecklat viktiga kunskaper i växelverkan mellan människor och kommunikation genom samarbete i industriella projekt. Lärt sig att samarbeta genom att förbättra sina viktiga kunskaper i projektmanagement. 
 • En framsynt bild av vår värld. Kunskaper om dagens och framtidens trender som formar organisationer och samhällen. 
 • Inte endast sinne för företagande utan också för design och teknik. Utvidgat dina färdigheter inom företagsekonomi genom att ta med design- och teknikperspektiven för en mera genomgripande bild av hur man skapar mervärde för slutanvändarna. 
 • Kompetens att administrera, utveckla och leda strategier med utgångspunkt i design. Få en uppfattning om hur design administreras och hur dess påverkan kan bedömas och analyseras. Lära sig av ledare inom industrin hur man skapar nya idéer och genomför dem med designstyrda strategier och processer.

Efter att ha genomgått IDBM programmet har studenten de färdigheter som behövs för betydande roller i team som arbetar i gränsområdet mellan design, företagsekonomi och teknik. De kan arbeta för innovation och gå i spetsen för nya företagssatsningar i globala omgivningar.

Undervisningsspråk

Vänligen notera att ansökningsalternativets undervisningsspråk är engelska.

Study contents

All master students from the three tracks (DesignScience and TechnologyBusiness) will study the same compulsory IDBM major courses during the first year of studies. The courses include topics such as creative teamworkbusiness model designcorporate entrepreneurship and global virtual teamwork. One of the core IDBM major courses is the six-month long Industry Project where multi-disciplinary student teams work together on real-life challenges provided by industry partners. In addition to the major studies, students are expected to complete specialisation studies in his/her own field. The amount of specialisation studies vary between IDBM study options. Further information: https://into.aalto.fi/display/enidbm and https://www.idbm.aalto.fi/.

Tuition fees

The tuition fee is €15 000 per academic year for non-EU/EEA students. More information

Structure of studies

The programme includes in total 120 cr:

 •       40 cr IDBM major studies
 •       20-30 cr engineering specialisation/minor studies
 •       20-30 cr electives    
 •       30 cr thesis

Career opportunities

IDBM prepares you for a career in creative industries and in organisations that draw on creativity, design and technology as key components of their competitive positioning. These career opportunities exist both in large multinationals and in startups, in a variety of fields as organisations are starting to recognise the importance of design in retaining their relevance and creating better value. In positions ranging from service design to design and strategy, IDBM graduates leverage design to create new products and services, often involving the latest technology.

Aalto University has well-established career services which help you get employed in Finland and abroad. Aalto students tend to find good positions with ease upon their graduation. There is also a very active entrepreneurship community at Aalto, which can help as a springboard for founding a company. Finally, if an academic career is of interest, the Master’s programme in International Design Business Management is a great foundation for doctoral studies and post-doc positions.

Internationalisation

Aalto University also offers diverse possibilities for developing one’s global competence by

 • choosing courses with intercultural approach, learning foreign languages and/or becoming a student tutor for international students
 • completing part of the degree abroad in an international partner university as an exchange student
 • conducting practical training or Master’s thesis abroad
 • taking a summer course abroad

Co-operation with other parties

IDBM is a truly multidisciplinary programme that embodies the vision of Aalto: a community of bold thinkers, where science and art meet technology and business. You have the entirely unique opportunity to study and work together with ambitious students from the schools of ARTS, Business, Engineering, Chemical Engineering, Electrical Engineering and Science.  

Aalto University is well-known for bridging disciplines of business, arts, technology and science. The lively campus and freedom of choosing elective courses across the University bring students from different fields under one roof. This spontaneous multidisciplinary environment sparks new ideas, gathers enthusiasts around them and gives birth to friendships, networks, and every so often, startups.

Postgraduate study opportunities

IDBM graduates are eligible to apply for doctoral studies.

Admission requirements

 

Programme-specific admission requirements

To be considered for admission, the applicant must fulfil the minimum requirements for the studies leading to a M.Sc. degree in Technology. The minimum requirements include good academic performance and previous studies compatible with the degree studies.

The applicants are evaluated and ranked on the basis of the criteria below based on the submitted application documents. The student selection process is competitive. Not all eligible applicants will be admitted and there is no minimum quota.

Phase 1

Phase 2

Contact information

You can read more about the programme on the programme’s website.

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat