Koulutustarjonta

International Design Business Management, Master of Science (Technology)

IDBM-maisteriohjelma on uraauurtava ja tunnettu koulutusohjelma, joka on malliesimerkki Aalto-yliopiston visiosta: muotoilu ja tekniikka yhdistetään globaalin liiketoiminnan kehittämiseen. IDBM-maisteriohjelmassa opiskelijoista koulutetaan seuraavan sukupolven luovia ammattilaisia monialaisen tiimityön ja alan merkittävien kumppaneidemme tarjoamien todellisten liiketoimintahaasteiden avulla. Ainutlaatuinen IDBM-maisteriohjelma on tarjolla kaikissa kuudessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa, minkä ansiosta ohjelmassa voi suorittaa joko kauppatieteiden, taiteen tai tekniikan maisterin tutkinnon.
IDBM student explaining a concept to IDBM Impact 2018 event visitors

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Huom! Hakukohteen opetuskieli on englanti.

Emme työskentele siiloissa, joten miksi meidän pitäisi opiskella sellaisissa? IDBM-maisteriohjelman opiskelijat ratkaisevat monimutkaisia todellisia haasteita monialaisissa tiimeissä ja oppivat ymmärtämään kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden haasteita. Ohjelmassa käsitellään muotoilua laajemmin menetelmänä, ajattelutapana ja kilpailuetuna. Tämä tapahtuu keskittymällä tuote-, palvelu- ja liiketoimintamuotoiluun, tekniikkaan ja innovaatiojohtamiseen. IDBM-maisteriohjelman suorittaneilla on:

 • kyky työskennellä ja johtaa erilaisia tiimejä. He osaavat hyödyntää omia vahvuuksiaan monialaisissa tiimeissä. He hallitsevat tärkeät viestintä- ja vuorovaikutustaidot yhteistyönä tehtävissä yrityshankkeissa. Heillä on elintärkeät projektinhallintataidot, mikä tekee heistä tehokkaita tiimipelaajia.
 • tulevaisuuteen katsova maailmankuva. Heillä on tietämys nykyisistä ja tulevista suuntauksista, jotka muokkaavat organisaatioita ja yhteiskuntia.
 • ymmärrys liiketoiminnan lisäksi myös muotoilusta ja tekniikasta. Heillä on laaja liiketoimintaosaaminen, sillä he ymmärtävät myös muotoilua ja teknologiaa, minkä ansiosta heillä on kokonaisvaltaisempi käsitys siitä, miten luodaan arvoa loppukäyttäjille.
 • johtamistaidot ja kyky kehittää ja johtaa muotoilupohjaisia strategioita. He ymmärtävät, miten muotoilua johdetaan ja miten sen vaikutuksia voidaan arvioida ja analysoida. He ovat oppineet alan johtajilta, miten luodaan uusia ideoita ja toteutetaan ne muotoilupohjaisten strategioiden ja prosessien avulla.

IDBM-maisteriohjelmasta valmistuneet ovat valmiita työskentelemään merkittävissä tehtävissä muotoilun, liiketoiminnan ja tekniikan yhtymäkohdassa toimivissa tiimeissä. He kykenevät edistämään innovointia ja johtamaan uusia yrityshankkeita globaaleissa ympäristöissä.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Ohjelman laajuus on 120 opintopistettä:

 • 40 op IDBM-pääaineopintoja
 • 20–30 op insinöörialojen erikoistumisopintoja/sivuaineopintoja
 • 20–30 op vapaasti valittavia opintoja
 • 30 op diplomityö
Master's Programme in International Design Business Management

Suuntautumisvaihtoehdot

Hakijalta edellytetään kandidaatin tutkintoa tai vastaavaa tutkintoa joltain aiheeseen liittyvältä tekniseltä tai luonnontieteelliseltä alalta. Hakijan aiempien opintojen on sovelluttava siihen suuntautumisvaihtoehtoon, johon hän hakee.
 

Hakijan aiempien opintojen soveltuvuutta arvioidaan suhteessa siihen tekniseen erikoistumisalaan, johon hakija ilmoittaa motivaatiokirjeessään hakevansa.

Kaikkien eri suuntautumisvaihtoehtojen (Design, Science and Technology, Business) opiskelijat suorittavat ensimmäisenä lukuvuotenaan samat pakolliset IDBM-pääaineopinnot. Pääaineen kursseilla käsitellään esimerkiksi luovaa tiimityötä, liiketoimintamallien suunnittelua, sisäistä yrittäjyyttä ja globaalia virtuaalista tiimityöskentelyä. Yksi tärkeimmistä IDBM-pääaineen kursseista on kuuden kuukauden mittainen yrityshanke, Industry Project, jossa monialaiset opiskelijatiimit ratkovat yhdessä yrityskumppaneiden antamia aitoja haasteita. IDBM-pääaineopintojen lisäksi opiskelijat suorittavat oman alansa erikoistumisopintoja. Niiden määrä vaihtelee riippuen hakijan valitsemasta suuntautumisvaihtoehdosta. Lisätietoa englanniksi saat IDBM-ohjelman nettisivuilta.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille monia mahdollisuuksia kehittää kansainvälisyysosaamistaan. Opiskelijat voivat esimerkiksi

 • valita sellaisia kursseja, joille on ominaista kulttuurienvälinen lähestymistapa, opiskella vieraita kieliä ja/tai toimia kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina
 • suorittaa osan tutkinnosta ulkomailla vaihto-opiskelijana jossain Aallon kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista
 • suorittaa harjoittelun tai tehdä diplomityön ulkomailla
 • osallistua kesäkursseille ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Miten tohtorinkoulutukseen haetaan?

Uramahdollisuudet

IDBM-maisteriohjelma antaa valmiudet työskennellä luovilla aloilla ja organisaatioissa, jotka hyödyntävät luovuutta, muotoilua ja teknologiaa keskeisinä kilpailuvaltteinaan. Valmistuneille aukeaa uramahdollisuuksia niin suurissa monikansallisissa yrityksissä kuin startup-yrityksissäkin sitä mukaa, kun organisaatiot alkavat ymmärtää muotoilun olevan keino pysyä alansa kärjessä ja luoda arvoa. IDBM-maisteriohjelmasta valmistuneet luovat muotoilun avulla ja usein viimeisintä tekniikkaa hyödyntäen uusia tuotteita ja palveluita työskennellessään eri tehtävissä, jotka vaihtelevat palvelumuotoilusta suunnitteluun ja strategiointiin.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aallosta valmistuneet opiskelijat löytävät usein helposti töitä valmistuttuaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka voi toimia ponnahduslautana oman yrityksen perustamiselle. Tutkijan urasta kiinnostuneille Master’s Programme in International Design Business Management -maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja tutkijatohtorin työlle.

Tutkimuksen painopisteet

-

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

IDBM on aidosti monitieteinen ohjelma, joka ilmentää Aalto-yliopiston visiota: Aalto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella ja työskennellä yhdessä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun, Kauppakorkeakoulun, Insinööritieteiden korkeakoulun, Kemian tekniikan korkeakoulun, Sähkötekniikan korkeakoulun sekä Perustieteiden korkeakoulun kunnianhimoisten opiskelijoiden kanssa.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Admission requirements

Evaluation process

Please note that the admission process is competitive and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.
The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases.

Phase 1
In Phase 1, the applications are evaluated based on the following criteria:
Relevance of previous studies
Academic performance
Suitability / Motivation letter
Other areas of competence

Only the applicants who are ranked highest in the Phase 1 evaluation will be invited to Phase 2 in the selection process.

Phase 2
In Phase 2, the evaluation is based on the following criteria:
Suitability/Interview

Some of the applicants are invited to Phase 2. The invitation to Phase 2 will be send to the applicants at latest 7 days in advance. Phase 2 consists of a face-to-face interview, which can be conducted online.

After the evaluation conducted in Phase 2, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases 1 and 2.

Programme-specific admission requirements 2024: International Design Business Management (TECH)

Phase 1

Phase 2

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Motivation letter

The applicant must show his/her motivation for studying in the IDBM programme by providing a motivation letter. The letter is written in English and the maximum length of the letter is 4000 characters (including space characters). The motivation letter should answer at least the following questions:

 • Why am I applying for the Master's Programme in IDBM?
 • What am I expecting to learn or gain by participating in the IDBM Programme?
 • What specialization area studies would I choose and why?
 • The contribution I will bring to fellow students and the continued success of the IDBM Programme?

The applicant must clearly indicate in the motivation letter in which specialization area(s) listed they are interested. (The lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application.)

CV

The professional experience of the applicants is looked at broadly and is considered to include work experience relevant to the IDBM programme as well as experience in artistic and scientific work, including entrepreneurship and other relevant civic activities.

Yhteystiedot

Johanna Rametta

IDBM Programme Manager

[email protected]

Learning Services of Aalto School of Chemical Engineering

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: