Koulutustarjonta

Marketing, Master of Science (Economics and Business Administration)

Markkinoinnin alalla digitaalisessa maailmassa vaaditaan yhä enemmän luovuutta ja analyyttista ajattelua sen selvittämiseksi, miten globalisaatio ja kestävyys vaikuttavat organisaatioiden toimintaan ja asiakkaidemme elämään. Aalto-yliopiston Master’s Programme in Marketing -maisteriohjelma lähestyy markkinointia kokonaisvaltaisesti ja luovasti analyyttisesta ja asiakaskeskeisestä näkökulmasta ja antaa opiskelijoilleen eväät menestykseen muuttuvassa maailmassa. 
Business students gathered around a table to study together.

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Digitalisaatio ja globalisaatio muuttavat yritysten ja asiakkaiden toimintaa, ja markkinoijien rooli on muutoksessa. Asiakaslähtöisyyden, strategisen ajattelun ja vahvan teknisen osaamisen yhdistäminen on entistä tärkeämpää.  

Master’s Programme in Marketing -maisteriohjelman opiskelijoista tulee strategisia ajattelijoita, joilla on kyvyt menestyä digitalisoituvassa maailmassa. He ymmärtävät digitalisaation vahvuudet ja mahdollisuudet ja sen, miten se voi muuttaa ajattelutapaamme ja sitä, miten yhteiskunta ja maailma toimii. He ymmärtävät nykyisen tekniikan asettamat rajat ja oman tehtävänsä näiden rajojen murtamisessa. 

Ohjelma antaa syvällisen, kokonaisvaltaisen ja asiakaslähtöisen ymmärryksen markkinoinnista ja liiketoiminnasta. Saat sellaisen yhdistelmän luovia ja analyyttisia taitoja, joka on erittäin kysyttyä digitalisoituvassa maailmassa. 

Ohjelmasta valmistuneilla on: 

 • asiakaslähtöinen näkemys liiketoiminnasta. Valmistuneet ymmärtävät, mitä on asiakkuus ja kansalaisuus digitalisoituvassa maailmassa. Heillä on syvällinen ymmärrys asiakaskäyttäytymisestä ja kulutuskulttuurista laajemminkin. 
 • kyky havainnoida trendejä strategisesti ja analyyttisesti eri näkökulmista. Heillä on laaja kokonaiskuva maailmasta ja liiketoiminnasta. He osaavat yhdistää asiakas- ja markkinointinäkökulmat strategiseen päätöksentekoon. 
 • luovaa ongelmanratkaisutaitoa. Valmistuneet lähestyvät liiketoiminnan ja yhteiskunnan haasteita inhimillisestä näkökulmasta ja pystyvät esittämään innovatiivisia ideoita niiden ratkaisemiseksi.
 • ymmärrys siitä, miten menestytään tekniikkaa hyödyntävässä maailmassa. Valmistuneilla on vahva analyyttinen osaaminen ja ymmärrys siitä, miten teknologia voi auttaa tunnistamaan asiakkaiden tarpeita ja parantamaan markkinoihin liittyviä liiketoimintaprosesseja. He oppivat käyttämään eri tapoja ja dataa markkinointitoimien menestyksen analysointiin. 
 • vahva tutkimusosaaminen. Valmistuneet ymmärtävät tutkimuksen merkityksen päätöksenteossa ja osaavat käyttää taitavasti tieteellisiä menetelmiä ja soveltaa tieteellistä kirjallisuutta markkinointiin. 
 • erinomaiset uramahdollisuudet. Valmistuneet ovat erittäin haluttua työvoimaa, koska he osaavat hallinnoida, kehittää ja johtaa strategisia markkinointitoimia paikallisissa ja globaaleissa organisaatioissa. 

Opetuskieli

Opetuskielenä on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Marketing -maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja se on 120 opintopisteen laajuinen. Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista: 

 • koulutusohjelman opinnot (85 op), joka sisältää opinnäytteen (30 op) 
 • vapaasti valittavat opinnot (35 op) 

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa sivuaineopinnot (24 op) joko Aallossa tai jossakin muussa kotimaisessa yliopistossa tai Kauppakorkeakoulun virallisessa ulkomaisessa kumppaniyliopistossa. 

Ohjelma korostaa myös teorian soveltamista todellisiin alan ongelmiin. Ohjelmassa yhdistyy tiukka analyyttinen ajattelu luovaan ajatteluun, samalla kun otetaan huomioon myös inhimillinen, asiakaslähtöinen ja käytännöllinen näkökulma. Lisäksi kehitetään ongelmaratkaisu-, ryhmätyö- ja viestintätaitoja. Nämä opitaan erilaisin tavoin, kuten vuorovaikutteisilla luennoilla, ryhmä- ja yksilötehtävissä ja tapaustutkimuksia tehden. 

Opetussuunnitelma käsittelee eri aiheita, mm. globaaleja trendejä, kuten digitalisaatio, globalisaatio ja kiertotalous. Kursseilla aiheita käsitellään laajasta markkinoinnin näkökulmasta, johon kuuluu mm. kulutuskulttuuri, luovuus, analytiikka, ja strateginen johtaminen. 

Ohjelman vahva tieteellisyys takaa, että ohjelmasta valmistuneilla ja tutkijan urasta kiinnostuneilla henkilöillä on hyvät mahdollisuudet hakea johtaviin tohtoriohjelmiin kaikkialla maailmassa. 

Opintojen alussa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja voi keskustella valinnoistaan akateemisen ohjaajan kanssa. HOPSin päätarkoitus on varmistaa, että opinnot vastaavat opiskelijan kiinnostuksenkohteita ja että opiskelija suorittaa ne loogisessa järjestyksessä. 

Katso opetussuunnitelma ja kaikki kurssit (englanniksi) 

Markkinoinnin maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelma keskittyy kolmeen markkinoinnin alueeseen, joista syntyy markkinoinnin osaajille keskeinen luova ja analyyttinen ajattelutapa. Tämä kolmisuuntainen rakenne muodostaa tutkinnon ytimen ja on kaikille pakollinen. Kukin osa-alue koostuu useista erikoistumiskursseista, joista voi valita kiinnostuksensa mukaan. Jokaisesta alueesta suoritetaan vähintään yksi kurssi. 

Asiakkaat: 

Kursseilla käydään läpi erilaisia teorioita ja menetelmiä asiakkaita ja markkinoita koskevien näkemyksien kehittämiseksi. 

Strategia: 

Kursseilla käydään läpi teorioita ja viitekehyksiä, jotka yhdistävät markkinoinnin strategiseen johtamiseen. 

Teknologia: 

Kursseilla käsitellään digitalisaation, teknologian, data-analyysin ja markkinoinnin yhtymäkohtia. 

Esimerkkejä kurssitarjonnasta:  

 • Technology-driven Service Strategy (6 op) 
 • Consumer Psychology (6 op) 
 • Consumer Culture (6 op) 
 • Marketing Analytics (6 op) 
 • Digital Marketing (6 op) 
 • Brand Management (6 op) 
 • Fashion Marketing (6 op) 
 • Driving Creativity and Innovation in Marketing (6 op) 

Katso kaikki kurssit 

Being active is one of the key factors

Alumni Ambassador Arto Hiltunen

Kansainvälistyminen

Ohjelma antaa valmiudet kansainvälisissä yrityksissä uran luomiseen. Ohjelmassa on monikulttuurinen opiskeluympäristö, maailmanluokan professoreita ja universaalisti hyödylliset osaamistavoitteet. Yli 20 prosenttia maisteriohjelmasta valmistuneista työllistyy ulkomaille.

Opiskelijoillamme on mahdollisuus lähteä lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon johonkin Aalto-yliopiston korkeatasoisista kansainvälisisistä kumppaniyliopistoista. 

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Ohjelman henkilöstön, aktiivisten opiskelijatutoreiden ja tukipalvelujen ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa erinomaisen pohjan opintojen jatkamiselle maailman parhaissa tohtoriohjelmissa.  

Uramahdollisuudet

Työmarkkinoilla etsitään lahjakkaita osaajia, jotka näkevät markkinoinnin kokonaisvaltaisena ja keskeisenä yrityksen menestystekijänä. Tähän osaamiseen kuuluu myös ymmärrys globaaleista trendeistä, kuten digitalisaatiosta, jotka muuttavat yritysten toimintatapoja ja sitä, miten toimimme yhteiskuntana. 

Master's Programme in Marketing -maisteriohjelma tarjoaa laajat uramahdollisuudet: tehtävät vaihtelevat markkinointiin liittyvistä asiantuntijarooleista yleisemmän tason tehtäviin sekä johtamis-, asiantuntija- ja hallintotehtäviin. Meiltä valmistuneet yleensä työllistyvät joko B2B- tai B2C -yrityksiin, median ja viestinnän tehtäviin, markkina-analyytikoiksi tai strategisiin tai konsulttitehtäviin. 

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aallosta valmistuneet opiskelijat löytävät usein helposti töitä valmistuttuaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka voi toimia ponnahduslautana oman yrityksen perustamiselle. 

Tutkimuksen painopisteet

Markkinoinnin laitoksella on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka kattaa neljä tutkimusalaa: asiakaskäyttäytyminen, strateginen markkinointi, palvelujen markkinointi, vähittäiskauppa ja myynti. Laitoksen tutkimustuloksia esitellään säännöllisesti omien alojensa huippujulkaisuissa. Lisäksi Aalto-yliopistolla on yksi Euroopan johtavista kulutuskulttuurin teorian tutkimusta tekevistä laitoksista.  

 Lisätietoa ohjelmaan liittyvästä tutkimuksesta löydät markkinoinnin laitoksen sivuilta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä työelämän ja mahdollisten työnantajien kanssa tapaustutkimusten ja eri organisaatioista vierailevien luennoitsijoiden muodossa. Ohjelman edustajat tapaavat yritysten edustajia säännöllisesti selvittääkseen, mitä taitoja tuleville markkinoinnin ammattilaisille tulisi opettaa. 

Aalto-yliopisto ja ohjelmaan osallistuvat laitokset tekevät yhteistyötä monien maailman huippuyliopistojen kanssa. Opiskelijat voivat opiskella muissa Aalto-yliopiston korkeakouluissa, suorittaa JOO-opintoja muissa yliopistoissa tai hyödyntää pääaineen kansainvälisiä yhteyksiä ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia. 

Monitieteiset mahdollisuudet 

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Master’s Programme in Marketing -maisteriohjelma tekee yhteistyötä monien opintoalojen, kuten laskentatoimen tai tuotantotalouden, median ja viestinnän kanssa. 

Vilkas ja monitieteinen kampusalue ja laaja vapaus valita vapaavalintaisia kursseja koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä. 

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Webinaari | Marketing

Markkinoinnin professori ja alumni kertovat mm. opinnoista, kurssisisällöistä sekä uramahdollisuuksista ja vastaavat kuulijoiden kysymyksiin. Tule kuulemaan lisää markkinoinnin maisteriohjelmasta!

Katso tallenne
Viiden hengen ryhmä työskentelemässä pöytien äärellä

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in Marketing are evaluated based on the following criteria.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Tutustu meihin paremmin!

Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Kauppakorkeakoulu
Students sitting and discussing in a lounge area with coffee and notebooks

Uramahdollisuudet ja työllistyminen Aallon opiskelijoille

Tutustu uramahdollisuuksiin, joita Aalto-yliopiston eri alojen opinnot avaavat ja lue lisää siitä, miten Aalto tukee opiskelijoita oman urapolun löytämisessä.

Opiskelu Aallossa
Two Aalto University students sitting under a big oak, drinking coffee and talking.

Opiskelu Aallon kampuksella

Aallon Otaniemen kampus tarjoaa monipuoliset puitteet asumiseen, opiskeluun ja vapaa-ajanviettoon. Tutustu kampukseen!

Opiskelu Aallossa

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Kauppakorkeakoulu

[email protected] / [email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: