Koulutustarjonta

Marketing, Master of Science (Economics and Business Administration)

Organisaatiot etsivät nykyään lahjakkaita työntekijöitä, jotka ymmärtävät, miten digitalisaation, globalisaation ja kiertotalouden kaltaiset globaalit kehityssuuntaukset vaikuttavat organisaatioiden ydinliiketoimintaan, strategiaan ja brändiin. Marketing-maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet kohdata nämä haasteet ja tarjoaa heille taidot ja tietämyksen globaalien markkina- ja asiakasstrategioiden edistämiseksi. Sen ansiosta Marketing-maisteriohjelmasta valmistuneet osaavat hyödyntää asiakas- ja markkinanäkökulmia globaaleilla markkinoilla kilpailevien yritysten strategisessa päätöksenteossa.
Business students gathered around a table to study together.

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Markkinoista on tullut aidosti globaaleja, ja digitalisaatio nopeuttaa edelleen tuotteiden ja palvelujen maailmanlaajuista virtausta ja murtaa markkinoille pääsyn esteitä. Digitalisaatio mullistaa myös tapoja, joilla organisaatiot ovat vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja tunnistavat asiakkaiden tarpeita. Organisaatioiden on siksi oltava asiakaskeskeisiä ja ajateltava markkinointia merkittävänä osana strategiaa. Marketing-maisteriohjelmasta valmistuneilla on:

 • asiakaskeskeinen näkemys liiketoiminnasta. Valmistuneilla on syvällinen käsitys asiakaskäyttäytymisestä ja kuluttajakulttuurista.
 • strateginen lähestymistapa ja analyysitaidot. Valmistuneet ovat strategisia ajattelijoita, joilla on kyky yhdistää asiakas- ja markkinanäkemykset strategiseen päätöksentekoon. He osaavat soveltaa erilaisia menetelmiä ja tietolähteitä analysoidakseen markrkinointitoimintojen toimivuutta.
 • luovaa ongelmanratkaisutaitoa. Valmistuneet lähestyvät liiketoiminnan ja yhteiskunnan haasteita inhimillisestä näkökulmasta ja pystyvät esittämään ideoita niiden ratkaisemiseksi.
 • kyky hyödyntää tekniikkaa. Valmistuneilla on vahva analyyttinen osaaminen ja ymmärrys siitä, miten teknologia voi auttaa tunnistamaan asiakkaiden tarpeita ja parantamaan markkinoihin liittyviä liiketoimintaprosesseja.
 • vahva tutkimusosaaminen. Valmistuneet osaavat käyttää metodologisia välineitä ja soveltaa akateemista tutkimuskirjallisuutta markkinoinnin alalla.

Marketing-maisteriohjelmasta valmistuneet kykenevät hallinnoimaan, kehittämään ja johtamaan globaalien organisaatioiden strategista markkinointia.

Opetuskieli

Opetuskielenä on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Marketing-maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (84 op), sisältää pro gradu ‑tutkielman (30 op)
 • vapaavalintaiset opinnot (36 op)

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa sivuopinnot (24 op) Aalto-yliopiston viralliseen vaihto-ohjelmaan kuuluvassa kumppaniyliopistossa.

Master's Programme in Marketing

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelmassa painotetaan teorian soveltamista todellisiin ongelmiin ja vahvan analyysin yhdistämistä käytännön merkitykseen sekä ongelmanratkaisu-, tiimityö- ja viestintätaitojen kehittämistä. Ohjelman vahva tieteellisyys takaa, että ohjelmasta valmistuneilla ja tutkijan urasta kiinnostuneilla henkilöillä on hyvät mahdollisuudet hakea johtaviin tohtorikoulutusohjelmiin kaikkialla maailmassa.

Ohjelmassa keskitytään markkinoinnin kolmeen keskeiseen osa-alueeseen. Tämä kolmisuuntainen rakenne muodostaa tutkinnon ytimen ja on kaikille pakollinen. Kukin osa-alue koostuu useista erikoistumiskursseista opiskelijan valinnan mukaan. Opiskelijan on suoritettava vähintään yksi kurssi jokaisesta osa-alueesta.

Asiakkaat:

Kursseilla käydään läpi erilaisia teorioita ja menetelmiä asiakkaita ja markkinoita koskevien näkemyksien kehittämiseksi.

Strategia:

Kursseilla käydään läpi teorioita ja kehyksiä, jotka yhdistävät markkinoinnin strategiseen johtamiseen.

Teknologia:

Kursseilla käsitellään digitalisaation, teknologian, tietoanalyysin ja markkinoinnin yhtymäkohtia.

Esimerkkejä kurssitarjonnasta:

 • Service Business Strategy
 • Consumer Psychology
 • Consumer Culture
 • Marketing Analytics
 • Digital Marketing
 • Brand Management
 • Fashion Marketing
 • Creativity in Marketing

Katso koko kurssivalikoima

Being active is one of the key factors

Alumni Ambassador Arto Hiltunen

Kansainvälistyminen

Monikulttuurisen opiskeluympäristön, maailmanluokan professorien ja yleismaailmallisten oppimistulosten ansiosta ohjelma antaa opiskelijoille valmiudet työskennellä kansainvälisissä yrityksissä. Yli 20 prosenttia Marketing-maisteriohjelmasta valmistuneista työllistyy ulkomaille. Marketing-maisteriohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua opiskelijavaihtoon ja suorittaa lukuvuosi jossakin Aalto-yliopiston monista korkeatasoisista kansainvälisistä yliopistokumppaneista.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Tutkinto-ohjelmavastaavien, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Uramahdollisuudet

Työmarkkinoilla etsitään nykyään lahjakkaita työntekijöitä, jotka ymmärtävät, miten digitalisaation, globalisaation ja kiertotalouden kaltaiset globaalit kehityssuuntaukset vaikuttavat yrityksen ydinliiketoimintaan, strategiaan ja brändiin. Marketing-maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet monipuolisiin uramahdollisuuksiin, jotka vaihtelevat markkinointiin liittyvistä asiantuntijarooleista yleisempiin tehtäviin sekä johtamis-, asiantuntija- ja hallintotehtäviin.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Marketing-maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen tutkimus liittyy useisiin Kauppakorkeakoulun tutkimusalueisiin. Lisätietoa pääaineen tutkimuksesta löytyy Markkinoinnin laitoksen sivuilta: https://www.aalto.fi/fi/markkinoinnin-laitos

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto ja ohjelman laitokset tekevät yhteistyötä monien korkeatasoisten yliopistojen kanssa ympäri maailmaa.

Opiskelija voi hyödyntää Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen opetustarjontaa, muiden yliopistojen JOO-opintoja sekä pääaineen kansainvälisiä yhteyksiä ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia.

Monitieteiset mahdollisuudet

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Opiskelijoiden kannattaakin hyödyntää kaikki Aalto-yliopiston monialaisen kampuksen tarjoamat ainutlaatuiset mahdollisuudet. Marketing-maisteriohjelma toimii rinnakkain muiden tutkimusalojen kanssa. Niitä ovat esimerkiksi laskentatoimi, tuotantotalous, johtaminen, media ja viestintä.

Vilkas kampusalue ja laaja kurssien valinnanvapaus tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aalto-yliopisto tunnetaankin yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Vilkas kampusalue ja vapaus valita kursseja laajasti yliopistosta tuovat eri alojen opiskelijat yhteen. Aalto-yliopistossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja lopulta startup-yrityksiä.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Webinaari | Markkinointi

Markkinoinnin professori ja alumni kertovat mm. opinnoista, kurssisisällöistä sekä uramahdollisuuksista ja vastaavat kuulijoiden kysymyksiin. Tule kuulemaan lisää markkinoinnin maisteriohjelmasta!

Katso tallenne
Viiden hengen ryhmä työskentelemässä pöytien äärellä

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on 1.12.2022 – 2.1.2023.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 1.12.2022 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 3.1.2023 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu 
 • 29.3.2023 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan
 • 20.4.2023 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Tutustu meihin

Four students descending stairs in the School of Economics building. Photo taken by Unto Rautio.

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

Kampus
Three Aalto University students are doing group work by writing on paper together.

Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin laitos on menestyksekäs ja dynaaminen yhteisö opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joiden kunnianhimoisuus näkyy tutkimusprojekteissa ja hankkeiden verkostoissa.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Kauppakorkeakoulu

[email protected] / [email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu