Koulutustarjonta

Game Design and Development - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Game Design and Development on monitieteinen pääaine, joka tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän pelinkehityksen teknisiä ja taiteellisia puolia. Pääaineesta valmistuu näkemyksellisiä ja rohkeita ajattelijoita, joilla riittää intohimoa viedä pelialaa uusiin suuntiin. Projektipohjaiseen mutta analyyttiseen oppimiseen perustuva koulutus tekee eri taustoista tulevista Game Design and Development -opiskelijoista vahvan joukon pelintekijöitä. Pääaineeseen voi hakea millä tahansa alemmalla korkeakoulututkinnolla. Ryhmään kuuluu ohjelmoijia, 3D-suunnittelijoita, animaattoreita, luovia kirjoittajia, arkkitehtejä ja jopa psykologeja.Ohjelmasta valmistuvat saavat taiteen maisterin tutkinnon. Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu tarjoaa samannimisen rinnakkaisohjelman, josta valmistuu diplomi-insinöörejä. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa ohjelmaa suositellaan niille, joilla on vahva tekninen tausta. Koulutusohjelma kannattaa valita halutun tutkinnon mukaan. Sisällöltään ohjelmat ovat samankaltaiset ja tekevät läheistä yhteistyötä.
climbers

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Game Design and Development on monitieteinen pääaine, joka tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän pelinkehityksen teknisiä ja taiteellisia puolia. Pääaineesta valmistuu näkemyksellisiä ja rohkeita ajattelijoita, joilla riittää intohimoa viedä pelialaa uusiin suuntiin. Projektipohjaiseen mutta analyyttiseen oppimiseen perustuva koulutus tekee eri taustoista tulevista Game Design and Development -opiskelijoista vahvan joukon pelintekijöitä. Pääaineeseen voi hakea millä tahansa alemmalla korkeakoulututkinnolla. Ryhmään kuuluu ohjelmoijia, 3D-suunnittelijoita, animaattoreita, luovia kirjoittajia, arkkitehtejä ja jopa psykologeja.

Ohjelmasta valmistuvat saavat taiteen maisterin tutkinnon. Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu tarjoaa samannimisen rinnakkaisohjelman, josta valmistuu diplomi-insinöörejä. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa ohjelmaa suositellaan niille, joilla on vahva tekninen tausta. Koulutusohjelma kannattaa valita halutun tutkinnon mukaan. Sisällöltään ohjelmat ovat samankaltaiset ja tekevät läheistä yhteistyötä.

Game Design and Development -pääaineesta valmistuvat saavat:

 • syvällistä ymmärrystä peleistä ja pelaajista psykologisesta ja käytöstieteiden näkökulmasta. Opiskelijat oppivat analysoimaan pelejä ja sitä, mikä tekee pelistä viihdyttävän. He ymmärtävät myös tunteita ja ihmisen kognitiivista puolta ja osaavat siten suunnitella mukaansatempaavia pelikokemuksia.
 • viimeisimpään tutkimustietoon, teknologiaan ja suunnittelutyökaluihin pohjautuvat laajat tiedot ja taidot. Aktiivista oppimista painottava lähestymistapa antaa opiskelijoille mahdollisuuden syventää osaamistaan ja rakentaa vahvan monitieteisen osaamiskokonaisuuden omien kiinnostusten mukaan.
 • laajan peliportfolion. Valmistuneilla on runsaasti valmiita peliprojekteja, mikä auttaa heitä pääsemään töihin pelialalle.
 • visionäärisen ja mullistavan ajattelutavan, jolla muuttaa pelien tulevaisuutta. Ohjelmasta valmistuneilla on itseluottamusta ja kokemusta muuntaa ainutlaatuinen visionsa todeksi ja kehittää uuden sukupolven pelejä.
 • kykyä kantaa vastuuta erilaisista suunnittelupäätöksistä. Valmistuneet osaavat tehokkaasti sopeutua ennalta-arvaamattomiin ja muuttuviin tilanteisiin, joita voi tulla pelin suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Ohjelma on rakennettu siten, että opiskelijat voivat räätälöidä opintosuunnitelmansa hyvin pitkälle itse kiinnostuksenkohteidensa mukaan. Pakollisten kurssien tarkoitus on antaa opiskelijalle laaja näkemys pelisuunnittelusta eli luoda perusta omalle ilmaisutavalle. Vapaavalintaisien kurssien avulla opiskelijat voivat täydentää osaamistaan eri aloilla, kuten 3D-animoinnissa, interaktiivisessa tarinankerronnassa, äänisuunnittelussa, vuorovaikutussuunnittelussa sekä koneoppimisen ja tekoälytyökalujen hyödyntämisessä taiteessa ja suunnittelussa.

Lisäksi opiskelijat voivat valita kaikkien Aallon korkeakoulujen kursseja henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa. Opiskelijoiden kannattaa uskaltautua mukavuusalueensa ulkopuolelle, koska parhaimmat ideat syntyvät usein eri tieteenalojen risteyskohdissa.

Aiheet

Taiteen ja median maisteriohjelman Game Design and Development pääaineessa opiskelijat oppivat laajasti eri aiheista kuten kenttäsuunnittelusta, pelien tasapainotuksesta, pelien käyttäjätutkimuksesta ja pelisuunnittelun psykologiasta. Seuraavat opetussuunnitelmasta poimitut opintojaksot ovat esimerkkejä opiskeltavista aiheista:

 • Games Now!
 • Game Design
 • Computer Graphics
 • Human-Computer Interaction
 • Introduction to 3D Animation
 • Introduction to Sound Design and Music

Opetustavat

Ohjelma soveltaa aktiivista oppimista, joka on dynaaminen yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä. Opiskelijat kehittävät viestintä- ja neuvottelutaitojaan ja syventävät projektinhallintataitojaan erilaisissa ryhmäprojekteissa. Viestintätaitoja harjoitellaan sekä tiimityöskentelyn kautta että peli-ideoiden kehittelyn ja ”pitchauksen” kautta. Lisäksi luodaan pelien markkinointimateriaalia.

Konkreettinen esimerkki siitä, miten opiskelijoiden luovuutta ja proaktiivisuutta kehitetään on Game Project -kurssi, jolla opiskelijat suunnittelevat, kehittävät ja julkaisevat omia pelejään. Opetushenkilöstölle on tärkeää auttaa opiskelijoita kasaamaan laaja pelisuunnitteluportfolio, jolla he erottuvat peliteollisuudessa edukseen.

Ohjelman opettajiin kuuluu pelialan ammattilaisia ja tutkijoita. Lisäksi ohjelmassa vierailee kansainvälisiä huippuosaajia ja puhujia. Muita opetustapoja ovat säännölliset vierailut peliyrityksiin, peliteollisuuden edustajien ja kanssaopiskelijoiden palaute peleistä sekä peliteollisuuden osaajien valinta opinnäytteen ohjaajiksi. Opintojen aikana järjestetään myös useita vierailuja kansainvälisiin pelialan tapahtumiin Suomessa ja ulkomailla.

Maisteriohjelman opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista:

 • Pääaineopinnot (40–65 op)
 • Mahdolliset sivuaineopinnot (20–25 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (25–35 op)
 • Opinnäyte (30 op)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on työkalu, jolla opiskelija suunnittelee oman opintopolkunsa valitsemalla mahdollisimman hyvin omiin kiinnostuksenkohteisiin ja ohjelman vaatimuksiin sopivat kurssit. Lisäksi HOPS on hyödyllinen työkalu omien opintojen seurantaan. Parhaimmillaan HOPS näyttää, missä opiskelija on menossa opinnoissaan ja auttaa välitavoitteiden asettamisessa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Taiteen ja median maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Game Design and Development -pääaine on monitieteinen, ja opiskelijat saavat räätälöidyn opintosuunnitelman taustansa, tavoitteidensa ja kiinnostuksensa perusteella. Pelisuunnittelua opetetaan kaikille, koska se liittyy kaikkiin pelikehityksen eri osiin, ja haluamme antaa opiskelijoillemme kokonaisvaltaisen käsityksen peleistä. Muu opintojen sisältö vaihtelee kunkin opiskelijan suunnitelman mukaan.

Kansainvälistyminen

Game Design and Development -pääaineen opetettavat aiheet ovat luonteeltaan universaaleja ja globaaleja, joten opiskelijat voivat hyödyntää osaamistaan kaikkialla maailmassa. Koska Suomi on peliteollisuuden osaamiskeskittymä, ohjelma houkuttelee paljon ulkomaisia opiskelijoita. Lisäksi opiskelijat voivat kehittää kansainvälisiä valmiuksiaan seuraavilla tavoilla:

 • lukukauden mittainen opiskelijavaihto tai kesäkurssi jossain Aallon kansainvälisistä kumppanikorkeakouluista ympäri maailmaa
 • kesäkurssi ulkomailla
 • harjoittelu ulkomailla
 • opinnäytteen tekeminen ulkomailla
 • ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tuutoreina toimiminen.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävien tapahtumien, juhlien ja vapaa-ajan toiminnan kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea tohtoriopintoihin esimerkiksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun.

Uramahdollisuudet

Video- ja mobiilipelit ovat kukoistava ala Suomessa ja maailmalla, joten pelien luojien uramahdollisuudet kasvavat koko ajan. Tyypilliset urapolut voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

 • pelistudiolla työskenteleminen, esimerkiksi pelisuunnittelijana, pelikuvittajana, ohjelmoijana, tuottajana tai käsikirjoittajana
 • yksityisyrittäminen ja yrityksen perustaminen. Parhaat opiskelijapelimme, kuten Pako ja Shadow Bug, ovat saaneet maailmanlaajuista menestystä ja kriitikoiden ylistystä.
 • akateeminen urapolku ja tutkimustyö

Opetussuunnitelman joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista käyvät töissä opintojen ohessa ja varmistavat itselleen ensimmäisen oman alan työpaikan jo ennen valmistumista. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

Tutkimuksen painopisteet

Aalto-yliopistossa on useita tutkimusryhmiä, jotka keskittyvät peleihin eri perspektiiveistä. Tutkittavia aloja ovat mm. pelikokemuksen innovointi kehittyvien teknologien avulla, kuntoilupelit, motivaatio ja emootio peleissä, pelien tutkiminen luomuksina (pelisuunnittelun käytännöt) ja pelimekaniikkojen ja pelikerronnan välinen vuoropuhelu. Aallon tutkijat soveltavat ja käyttävät pelejä eri yhteyksissä kuten lääketieteen tekniikassa ja suunnittelupeleissä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Pelisuunnittelu on monitieteinen ala, joka tuo yhteen asiantuntijoita eri taustoista. Ohjelma käyttää monitieteistä lähestymistapaa, joka tukee ”T-mallin osaajaksi” kehittymistä, mikä antaa opiskelijoille sekä erikoistumisen että laajan yleistietämyksen edut. Opiskelijat saavat syventää osaamistaan haluamastaan erikoisalasta. Samalla ohjelma kuitenkin kannustaa monitieteiseen yhteistyöhön, joka edistää luovuutta ja antaa opiskelijoille laajan tietopohjan. Opiskelijoita kannustetaan lähtemään omanlaisille ja ainutlaatuisille urapoluille, minkä mahdollistaa laaja vapaasti valittavien kurssien valikoima.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja jopa startup-yrityksiä.

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet 2024

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset taiteen ja median maisteriohjelman Game Design and Development -pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

Haku maisterikoulutuksiin

Pelien seuraava vallankumous

Kaupallisen peliteollisuuden ulkopuolella elää laaja kirjo erilaista pelikulttuuria, jonka mahdollisuudet ovat miltei rajattomat.

Syvenny pelisuunnitteluun
AaltoARTS_LongRead_Shorthand_Gaming revolution_illustration_Strahinja Jovanović.

Webinaari | Game Design and Development

Haluatko kuulla, millaista on opiskella Art and Media – Game Design and Development -maisteriohjelmassa? Katso webinaaritallenne, jolla ohjelman edustajat ja opiskelijat kertovat lisää opintojen sisällöstä ja opiskelijaelämästä sekä vastaavat kysymyksiin opinnoista.

Katso webinaaritallenne
Person climbing on an augmented climbing wall

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: