Utbildningsutbud

Biotechnology, Master of Science (Technology)

Utveckling av avancerad medicin, nya livsmedel samt miljövänligare kemikalier och bränslen – dessa är bara några av de sätt på vilka biotekniska experter kan göra skillnad i dagens värld. Magisterprogrammet Biotechnology ger de studerande möjlighet att bli aktiva deltagare och ledare inom olika områden samt att främja hållbar utveckling och samhällets övergång till en koldioxidneutral bioekonomi.
Biotechnology laboratory
Picture of a laboratory in School of Chemical Engineering

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Webinar | Biotechnology

Vill du höra mer om Biotechnology-magisterprogrammet? I detta webinar kommer programrepresentanterna att presentera programmet och svara på dina frågor angående studierna i programmet.

Se inspelningen
Biotechnology laboratory

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Biotechnology erbjuder en förstahandsblick på en av de mest kritiska disciplinerna för att skapa en både grönare och hälsosammare framtid. Biotekniska lösningar spelar en allt viktigare roll inom olika branscher – särskilt livsmedel, kemikalier, läkemedel och skogar. Ett växande antal biotekniska experter behövs för att till exempel utveckla nya livsmedelsingredienser, mer hållbara kemikalier och bränslelösningar samt avancerade läkemedel, såsom vacciner.

Programmet ger de studerande de färdigheter och kunskaper som krävs för att bidra med bioteknikbaserade lösningar inom olika områden och samtidigt hålla jämna steg med den snabbt föränderliga världen. Det omfattar hela utvecklingskedjan från innovation av nya koncept till genomförandet av bioteknisk produktion.

Utexaminerade från magisterprogrammet Biotechnology har:

 • Stark tvärvetenskaplig kunskap inom syntetisk biologi och biobearbetning. De utexaminerade förstår bioteknikens grundläggande aspekter samt de tekniska aspekterna. De utexaminerade får djupgående kunskaper om biologiska fenomen på molekyl- och cellnivå samt mikrobiell fysiologi. De kommer till exempel att kunna ändra och omprogrammera utvalda molekyler eller biologiska processer för att möjliggöra förbättrade produktegenskaper eller produktionsprocesser.
 • Praktisk erfarenhet. De utexaminerade kan använda viktiga laboratoriemetoder och laboratorietekniker längs hela utvecklingskedjan – från stamdesign och genteknik till utveckling av produktionsprocesserna.
 • Analys- och simuleringsfärdigheter. Utexaminerade kan utföra kvantifieringar, modeller och analyser på mikro- och makromolekylnivå. De kan tolka data och kan använda analytiskt tänkande för att identifiera och eliminera potentiella felkällor.
 • Samarbetsförmåga. De utexaminerade är målinriktade och systematiska, men ansvariga yrkesutövare samarbetar smidigt med experter med olika bakgrund.
 • Kommunikationsförmåga. Utexaminerade kan arbeta i team och kommunicera tydligt med hjälp av vetenskapligt rättfärdigade argument. De kan debattera, skräddarsy sitt budskap för att passa målgruppen och försvara sina egna idéer.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Det tvååriga magisterprogrammet omfattar totalt 120 studiepoäng.

 • Huvudämnesstudier (60-65 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (25-30 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)

Alla obligatoriska kurser och specialiseringskurser är avsedda för det första magisteråret. Under det andra studieåret ligger fokus på fritt valbara studier och lärdomsprovet. Du kan välja i princip vilken kombination av kurser som helst – från Aalto eller andra universitet i Finland och utomlands – som stöder dina studier och motsvarar dina intressen.

Undervisningsmetoder

Ända från början får de studerande tillämpa teoretisk kunskap på reella problem genom grupparbeten och individuella uppgifter. Uppskattningsvis 25 % av kurserna äger rum i laboratorier som håller forskningsnivå – de studerande har många möjligheter att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Dessutom anammar många kurser problembaserat lärande där studerande uppmuntras att hitta en lösning genom experiment.

Inriktningsalternativ

Programmet låter de studerande fritt anpassa sina studier efter intresse och mål. För studerande som är särskilt intresserade av industriproduktion rekommenderar vi dock kurser som fokuserar på biobearbetning samt på biomassans egenskaper och bearbetning. Biomassa används ofta som en hållbar råvara i processer för bioproduktion på industriell skala.

För studerande som vill ha djupgående kunskaper om molekylärbiovetenskap rekommenderar vi kurser som fokuserar på mekanistiska och datadrivna modelleringsmetoder som används för att förutsäga biologiska och biofysikaliska fenomen.

Folket på Högskolan för kemiteknik

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är känt för sin internationella studie- och forskningsmiljö. Aalto-universitetet välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Många av professorerna och forskarna har internationell bakgrund och erfarenhet vilket för deras internationella nätverk nära de studerande.

De studerande kan utveckla sin globala kompetens till exempel genom att

 • Avlägga en del av examen utomlands, t.ex. ett biämne, vid ett av de internationella partneruniversiteten som utbytesstuderande
 • Välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande
 • Göra praktik eller diplomarbetet utomlands
 • Ta sommarkurser utomlands

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet anses vara en utmärkt grund för doktorandstudier.

Doktorandprogrammet i kemiteknik

Karriärmöjligheter

Många branscher såsom livsmedel, medicin, kemi och skog har stor efterfrågan på experter inom bioteknologi. Majoriteten av de utexaminerade jobbar som industriexperter – inom t.ex. produktion – eller som akademiskt inriktade forskare.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan innan utexamineringen.

Tyngdpunkter inom forskning

Vid institutionen för bioprodukter och bioteknik (Bio2) fokuserar spetsforskningen på olika aktuella ämnen. Resultaten har potential att ha verklig effekt på hållbar utveckling.

Vi utvecklar till exempel genetiskt omprogrammerade mikrober som:

 • Producera silkesproteiner eller pigment lämpade för materialtillämpning.
 • Skapa säkra och förmånliga terapeutiska proteiner.
 • Omvandla CO₂ till förnybara bränslen eller andra kemikalier.

Institutionen utvecklar också enzymer som kan användas som biokatalysatorer, som ersätter skadliga kemikalier och ökar den katalyserade reaktionens specificitet.

För att nå våra forskningsmål använder vi modellstyrda gentekniska metoder, metoder för screening med hög genomströmning och de senaste syntetiska biologiverktygen. Bio2 är internationellt erkänd för sin utveckling av tvärvetenskaplig ingenjörsutbildning i digitaliserade och nätbaserade lärandemiljöer.

Du kan läsa mer om forskningen här.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är känt för att kombinera olika områden – studerande kan välja fritt valbara studiehelheter så att deras examen är en kombination av vetenskap, teknik, ekonomi och konst. Den studerande kan komplettera sina studier med kurser från andra högskolor och program vid Aalto-universitetet och med studier vid andra universitet, även internationella. Denna mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Inom magisterprogrammet Biotechnology görs vissa kurser i samarbete med företag och de studerande kan delta i föreläsningar som ges av industriexperter. Dessutom skrivs ungefär 75 % av diplomarbetena inom programmet för ett företag.

Evaluation criteria for the Master’s Programme in Biotechnology

Applicant evaluation process

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The selection process for those who meet the general eligibility criteria is described next. First, the applications are evaluated based on the following (critical) criteria:

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Suitability

Only the applications that fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria.

After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Kontakt information

Högskolan för kemiteknik

För frågor om ansökningsprocessen, ansökningsdokument och språktest, kontakta [email protected]. Kontakta våra lärandetjänster på [email protected] om du vill ha mer information om innehållet i programmet och studierna.

[email protected]

+358 50 362 3017

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: