Koulutustarjonta

Biotechnology, Master of Science (Technology)

Edistyneiden lääkkeiden, elintarvikkeiden ja vihreämpien kemikaalien ja polttoaineiden kehittäminen ovat muutamia esimerkkejä tavoista, joilla biotekniikan osaajat voivat muuttaa maailmaa. Master’s Programme in Biotechnology -maisteriohjelma antaa opiskelijoille mahdollisuuden tulla aktiivisiksi tekijöiksi ja johtajiksi monilla aloilla ja edistää kestävää kehitystä ja yhteiskunnan siirtymistä kohti hiilineutraalia biotaloutta.
Biotechnology laboratory
Picture of a laboratory in School of Chemical Engineering

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Webinaari | Biotechnology

Haluatko kuulla lisää Biotechnology -maisteriohjelmastamme? Tässä webinaarissa tutkinto-ohjelman edustajat kertovat lisää Biotechnology-maisteriohjelmassa opiskelusta.

Katso webinaaritallenne
Biotechnology laboratory

Koulutuksen kuvaus

Master’s Programme in Biotechnology -maisteriohjelma tarjoaa eturivin paikan tieteenalalla, joka on yksi keskeisimpiä aloja vihreämmän ja terveemmän tulevaisuuden luomisessa. Biotekniikan ratkaisut ovat yhä tärkeämmässä asemassa monella alalla, erityisesti elintarvike-, kemian, lääke-, ja metsäteollisuudessa. Tarvitsemme yhä enemmän biotekniikan osaajia kehittämään uusia elintarvikkeita, ekologisesti kestävämpiä kemikaaleja ja polttoaineita sekä edistyneitä lääkevalmisteita, kuten rokotteita.

Ohjelma antaa opiskelijoille tiedot ja taidot, joiden avulla he voivat kehittää bioteknisiä ratkaisuja eri aloilla ja pysyä jatkuvassa maailman muutoksessa mukana. Ohjelma kattaa koko tuotteen kehityskaaren uusien tuotteiden ideoinnista aina bioteknologisen tuotannon käynnistämiseen.

Master’s Programme in Biotechnology -maisteriohjelmasta valmistuneilla on:

 • vahva monialainen solu- ja molekyylibiotekniikan ja teollisen biotekniikan osaaminen. Valmistuneilla on vankat perustiedot biotekniikasta ja sen insinööritieteellisistä ja teknisistä osa-alueista. He ymmärtävät syvällisesti molekyyli- ja solutason biologisia ilmiöitä ja solufysiologiaa. He pystyvät esimerkiksi muokkaamaan ja ohjelmoimaan uudelleen valittuja molekyylejä tai biologisia prosesseja, jotta tuotteen ominaisuuksia tai tuotantoprosesseja voidaan tehostaa.
 • käytännön kokemusta. Ohjelmasta valmistuneet osaavat käyttää tärkeimpiä laboratoriomenetelmiä ja -tekniikoita koko kehitysketjun osalta – aina solukantojen suunnittelusta ja geneettisestä muokkauksesta tuotantoprosessien kehittämiseen.
 • analysointi- ja simulointitaitoja.  He osaavat tehdä kvantifiointeja, mallinnuksia ja analyyseja mikro- ja makromolekyylitasoilla ja tulkita tietoja ja soveltaa analyyttistä ajattelua mahdollisten virhelähteiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi.
 • yhteistyötaitoja. Ohjelmasta valmistuneet ovat tavoitteellisia ja systemaattisia ja vastuuntuntoisia ammattilaisia, jotka tekevät sujuvasti yhteistyötä eritaustaisten osaajien kanssa.
 • viestintätaitoja. Ohjelmasta valmistuneet osaavat toimia ryhmässä ja viestiä selkeästi käyttäen tieteeseen pohjautuvia perusteluja. He osaavat väitellä, räätälöidä viestinsä kuulijakunnan mukaan ja puolustaa näkemyksiään.

Opetuskieli

Master’s Programme in Biotechnology -maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Kaksivuotisen Master’s Programme in Biotechnology -maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä:

 • pääaineopinnot (60-65 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (25-30 op)
 • diplomityö (30 op).

Kaikki pakolliset ja erikoistumisalojen kurssit on tarkoitus suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna. Toisena vuonna keskitytään vapaasti valittaviin opintoihin ja diplomityön tekemiseen. Voit yhdistellä tutkintoosi mitä tahansa vapaavalintaisia opintoja joko Aallosta tai muista kotimaisista tai ulkomaisista yliopistoista, kunhan opinnot sopivat tutkintoosi ja mielenkiinnon kohteisiisi.

Opetusmenetelmät

Alusta saakka opiskelijat pääsevät soveltamaan teoriatietoa tosielämän ongelmiin ryhmätöissä ja yksilötehtävissä. Noin 25 % oppimisesta tapahtuu tutkimustason laboratorioissa, jossa opiskelijoilla on paljon mahdollisuuksia soveltaa oppimaansa käytännössä. Lisäksi monilla kursseilla käytetään ongelmalähtöistä lähestymistapaa, jossa opiskelijoita kannustetaan löytämään ratkaisuja kokeilemalla.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tässä ohjelmassa voit valita tutkintoosi parhaiten kiinnostuksen kohteisiisi ja tavoitteisiisi sopivat opinnot. Jos olet erityisesti kiinnostunut teollisesta tuotannosta, suosittelemme valitsemaan bioprosessointiin ja biomassan ominaisuuksiin ja prosessointiin liittyviä kursseja. Biomassaa käytetään usein kestävänä raaka-aineena teollisissa bioteknisissä valmistusprosesseissa.

Jos haluat syvällistä ymmärrystä molekyylitason biotieteeseen, kannattaa valita kursseja, jotka keskittyvät mekanistisiin ja datalähtöisiin mallinnusmetodeihin, joilla ennustetaan biologisia ja biofyysisiä ilmiöitä.

Kemian tekniikan korkeakoulun ihmiset

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tunnetaan kansainvälisestä opiskelu- ja tutkimusympäristöstään. Aaltoon tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Lisäksi monet biotekniikan professorimme ja tutkijamme ovat taustaltaan ja kokemukseltaan kansainvälisiä ja tuovat globaalit verkostonsa opiskelijoiden käyttöön.

Aallossa opiskelijat voivat kehittää kansainvälisiä valmiuksiaan mm. seuraavilla tavoilla:

 • suorittamalla osan tutkinnosta, kuten sivuaineen, ulkomailla vaihto-opiskelijana jossakin Aallon kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista
 • valitsemalla sellaisia kursseja, joille on ominaista kulttuurienvälinen lähestymistapa, opiskelemalla vieraita kieliä ja/tai toimimalla kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina
 • suorittamalla harjoittelun tai tekemällä diplomityön ulkomailla
 • osallistumalla kesäkursseille ulkomailla.

Tutustu opiskelijoiden kokemuksiin

Elizaveta sitting on a rock at the seaside. There is a small green ferry in the background.

Elizaveta haluaa tehdä elämästä helpompaa biotekniikan avulla

Elizaveta Sidorova aloitti syksyllä 2022 maisteriopinnot Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa. Aiemmin solubiologian ja biotuotteiden parissa työskennellyt Elizaveta keskittyy nyt opinnoissaan biotekniikan alaan. Hän toivoo pääsevänsä tulevaisuudessa tekemään työtä, jolla voi olla aidosti myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvoinnille.

Uutiset
A selfie of Dinara

Biotekniikan maisteriopinnoista vahva teoriapohja Dinaran tutkimustyölle

Dinara Bozzhigitova työskentelee VTT:llä ryhmässä, joka tutkii entsyymien ja materiaalien biotekniikkaa. Syksyllä 2022 hän aloitti biotekniikan maisteriopinnot Kemian tekniikan korkeakoulussa. Dinaran tavoitteena on saada syvällisempi ymmärrys työnsä teoriasta ja auttaa kehittämään uusia, kestäviä teknologioita.

Uutiset

Jatko-opintomahdollisuudet

Master’s Programme in Biotechnology -maisteriohjelma antaa erinomaisen pohjan tohtoriopinnoille.

Kemian tekniikan tohtoriohjelma

Uramahdollisuudet

Biotekniikan osaajille on suurta kysyntää monilla aloilla, kuten elintarvike-, lääke-, kemian-, ja metsäteollisuudessa. Monet ohjelmasta valmistuneet toimivat asiantuntijoina teollisuuden parissa – esimerkiksi tuotannossa – tai akateemiselle uralle suuntautuneina tutkijoina.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut tukemassa opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opetussuunnitelman joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista käyvät töissä opintojen ohessa ja varmistavat itselleen ensimmäisen oman alan työpaikan jo ennen valmistumista.

Tutkimuksen painopisteet

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen (Bio2) huippuluokan biotekniikan tutkimus keskittyy moniin ajankohtaisiin aiheisiin. Tutkimuslöydöksillä voidaan aidosti edistää kestävää kehitystä.

Kehitämme mm. geneettisesti uudelleen ohjelmoituja mikrobeja, joilla voidaan:

 • tuottaa silkkiproteiinia tai pigmenttejä, joita voidaan käyttää materiaalisovelluksissa
 • luoda turvallisia ja edullisia terapeuttisia proteiineja
 • muuntaa hiilidioksidia uusiutuvaksi polttoaineeksi tai muiksi kemikaaleiksi.

Laitos kehittää myös entsyymejä, joita voidaan käyttää biologisina katalyytteina, joiden avulla voidaan korvata haitallisia kemikaaleja, ja jotka lisäävät katalysoidun reaktion spesifisyyttä.

Tutkimustavoitteisiin pääsemiseksi käytämme malliohjattuja geeniteknisiä menetelmiä, tehoseulontaa (HTS) ja viimeisimpiä synteettisen biologian työkaluja. Bio2 on saanut kansainvälistä tunnustusta monitieteisen insinööritieteen koulutuksen kehittämisestä digitaalisissa ja verkkopohjaisissa ympäristöissä.

Lisätietoa Bio2:n tutkimuksesta löytyy täältä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto tunnetaan tieteenalojen välisestä yhteistyöstä – opiskelijat voivat valita vapaasti valittavina opintoina tutkintoonsa yhdistelmän tiedettä, tekniikkaa, taloutta ja taidetta. Opiskelijat voivat täydentää opintojaan esimerkiksi Aallon muiden korkeakoulujen ja ohjelmien opinnoilla ja muiden, myös ulkomaisten yliopistojen tarjoamilla opinnoilla. Tämä monialaisuus synnyttää uusia ideoita ja luo ystävyyssuhteita, verkostoja ja toisinaan myös startup-yrityksiä.

Master’s Programme in Biotechnology -maisteriohjelmassa monet kurssit järjestetään yhteistyössä yritysten kanssa, ja opiskelijat voivat osallistua alan yritysten edustajien pitämille luennoille. Noin 75 % opiskelijoistamme tekee diplomityönsä jollekin yritykselle.

Evaluation criteria for the Master’s Programme in Biotechnology

Applicant evaluation process

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The selection process for those who meet the general eligibility criteria is described next. First, the applications are evaluated based on the following (critical) criteria:

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Suitability

Only the applications that fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria.

After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Yhteystiedot

Kemian tekniikan korkeakoulu

Hakuprosessia, hakuasiakirjoja ja kielikokeita koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen [email protected]. Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusohjelman ja opintojen sisällöstä voi tiedustella Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun oppimispalveluista, [email protected].

[email protected]

+358 50 362 3017

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: