Koulutustarjonta

Arkkitehtuuri - Arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri, Arkkitehti

Arkkitehtuurin ala sijoittuu tekniikan ja taiteen leikkauspisteeseen ja vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan, kulttuuriin, ympäristöön ja talouteen. Arkkitehtuurin pääaine pyrkii syventämään opiskelijoiden teknistä, tieteellistä ja taiteellista ajattelua, sillä se luo perustukset yhteiskuntavastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiselle vaalimaan luovaa tutkimista, kokeilevuutta ja monialaista yhteistyötä.
Arkitektur

Tutkinto:

Arkkitehti

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Arkkitehtuurin ala sijoittuu tekniikan ja taiteen leikkauspisteeseen ja vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan, kulttuuriin, ympäristöön ja talouteen. Arkkitehtuurin pääaine pyrkii

- syventämään opiskelijoiden teknistä, tieteellistä ja taiteellista ajattelua, sillä se luo perustukset yhteiskuntavastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiselle

- vaalimaan luovaa tutkimista, kokeilevuutta ja monialaista yhteistyötä.

Pääaineesta valmistunut

- osaa soveltaa erilaisia suunnittelun lähestymistapoja aiheen ohjelmalliset, tekniset ja esteettiset vaatimukset huomioiden

- ymmärtää arkkitehtuurin historian ja teorian pääpiirteet sekä sen, miten kriittinen muotoiluajattelu riippuu niistä eri asiayhteyksissä

- kykenee tunnistamaan systeemisen vuorovaikutuksen ja sen, miten vuorovaikutus muuttuu yhteiskuntavastuulliseksi ja kestäväksi suunnittelutoiminnaksi.

Maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää tietojaan ja taitojaan useilla erikoistumisaloilla, joita ovat esimerkiksi puurakentaminen, rakennussuunnittelu ja rakennusten uusiokäyttö, ihmislähtöinen suunnittelu ja hyvinvointi, laskennallinen suunnittelu, rakennussuojelu ja kaupunkisuunnittelu.

Maisteriohjelma on akkreditoitu ja noudattaa alaa säätelevien EU-direktiivien vaatimuksia.

Maisteriohjelman kaikki suuntautumisvaihtoehdot valmistavat opiskelijat luomaan uraa arkkitehtuurin alalla ja muilla siihen liittyvillä aloilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Valmistuneet voivat työllistyä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä tai edetä tutkijakoulutukseen.

Opetuskieli

Arkkitehtuurin pääaineen opetuskieli on englanti, mutta osa arkkitehtuurin historian ja rakennusuojelun kursseista opetetaan suomeksi. Tutkinnon voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Maisteriohjelman tärkein tavoite on kehittää ja syventää opiskelijoiden alemmassa korkeakoulututkinnossaan hankkimia taitoja ja tietoja. Ohjelman aiheita ovat muun muassa arkkitehtuurin historia ja teoria, rakennussuunnittelu ja suomalainen rakennustaide sekä kaupunkisuunnittelu. Kurssi- ja studio-opetusta täydentävät monitieteinen yhteistyö ja edistyneet opetusmenetelmät. Monet kurssit perustuvat tekemällä oppimiseen ja todellisten suunnittelutehtävien työstämiseen – usein yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa. Lisäksi tarjoamme kokeellisia ja suunnittelun tutkimukseen[PJ1] suuntautuneita kursseja, joilla opiskelijat pääsevät perehtymään yksityiskohtaisesti eri aiheisiin ja kehittämään yksilöllistä ilmaisuaan ja ääntään suunnittelijoina.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2022-2024 opinto-oppaasta

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoiden kanssa heidän kokemuksistaan Aallosta
Aalto students walking at campus during summer

Suuntautumisvaihtoehdot

Maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää tietojaan ja taitojaan useilla erikoistumisaloilla, joita ovat esimerkiksi puurakentaminen, rakennussuunnittelu ja rakennusten uusiokäyttö, ihmislähtöinen suunnittelu ja hyvinvointi, laskennallinen suunnittelu, suojelu ja kaupunkisuunnittelu. Maisteriohjelma on akkreditoitu ja noudattaa alaa säätelevien EU-direktiivien vaatimuksia.

Kansainvälistyminen

Maisteriohjelma tarjoaa tilaisuuksia kansainvälistymiseen esimerkiksi opiskelijavaihdon, kansainvälisten opiskelijakilpailujen ja opintomatkojen kautta. Tutkintoon voi sisällyttää myös vapaaehtoisen harjoittelujakson, jonka voi suorittaa ulkomailla. Opiskelijat voivat tehdä myös kenttätöitä Suomen ulkopuolella. Osa laitoksen henkilökunnasta on ulkomailta. Laitoksella käy myös luennoitsijoita ja muita vieraita kansainvälisistä arkkitehtuurin oppilaitoksista. Laitoksemme tekee kansainvälistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä monien yliopistojen kanssa.

Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijakunta on kansainvälistä; meillä opiskelee sekä tutkinto-opiskelijoita että vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Osa opetuksesta järjestetään englanniksi, ja kaikki opiskelijat suorittavat samat kurssit.

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma Arts, Design and Architecture - Doctoral Programme in Arts, Design and Architecture - Into aalto.fi tai muiden suomalaisten ja ulkomaalaisten yliopistojen tohtoriohjelmat.

Uramahdollisuudet

Maisteriohjelman kaikki suuntautumisvaihtoehdot valmistavat opiskelijat luomaan uraa arkkitehtuurin alalla ja siihen liittyvillä aloilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Valmistuneet voivat työskennellä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä tai edetä tutkijakoulutukseen.

Suurin osa arkkitehdeistä toimii yritysten projektiarkkitehteinä tai yrittäjinä omassa arkkitehtitoimistossaan joko uudisrakentamisen tai kunnostushankkeiden parissa. Toinen merkittävä työnantaja on julkinen sektori. Siellä työnimikkeitä ovat esimerkiksi kaavoitusarkkitehti, lupa-arkkitehti, kulttuuriympäristövastaava, museojohtaja ja kunnan palveluksessa oleva arkkitehti. Arkkitehtejä toimii myös korkeakoulumaailmassa tutkijoina ja opettajina, esimerkiksi professoreina ja lehtoreina. Arkkitehdit voivat olla myös rakennusjohtajia, hankesuunnittelijoita tai kiinteistöalan asiantuntijoita; vanhempia tarkastajia tai asiantuntijoita ympäristöalalla; tai näyttelyarkkitehteja ja kuraattoreja taidealalla. Arkkitehdin tehtävät laajentuvat jatkuvasti perinteisistä suunnittelutehtävistä muille aloille, joilla tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Arkkitehtien tehtäviä:

 • Hankesuunnittelu
 • Rakennussuunnittelun kaikki osa-alueet
 • Rakentaminen, kiinteistökehittäminen
 • Kaupunkisuunnittelu, eritasoinen kaavoitus
 • Museotyö
 • Rakennushistorialliset inventaariot ja selvitykset
 • Hallinto- ja johtotehtävät, opettaminen, tutkimus, asiantuntijatehtävät
 • Kalustesuunnittelu, sisustus, muotoilu, näyttelysuunnittelu
 • Arkkitehtuurigrafiikka, IT, multimedia

Tutkimuksen painopisteet

Arkkitehtuurin laitoksella tehtävä tutkimus tuottaa tietoa arkkitehtuurista, maisema-arkkitehtuurista, kaupunkitutkimuksesta ja -suunnittelusta, muotoilusta, arkkitehtuurin roolista yhteiskunnassa ja rakentamisen tulevaisuudesta. Tutkimme myös arkkitehtuurin historiaa ja suojelua. Lisäksi tutkimme rakentamista sosiaali- ja terveysalalla, kestävän tulevaisuuden mahdollistavaa rakentamista, tietokoneavusteisia suunnittelumenetelmiä ja humanitaarista arkkitehtuuria. Teemme sekä arkkitehtuurin perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta, joka vastaa teollisuuden ja julkisen sektorin tarpeisiin.

Tutkimustyömme on kytköksissä Aallon monitieteisiin tutkimusaiheisiin, etenkin ihmiskeskeisten elinympäristöjen tutkimukseen, jota tukee Living+ Platform.

Sotera on Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella toimiva terveys- ja hyvinvointialan arkkitehtuurin tutkimusryhmä. Terveys ja hyvinvointi sekä ihmiskeskeiset elinympäristöt ovat Aalto-yliopiston keskeisiä tutkimusaloja, ja edistämme molempien alojen tutkimusta.

Terveys- ja hyvinvointialan arkkitehtuurin tutkimusryhmä Sotera (aalto.fi)

Aalto WiT (World in Transition) LAB -tutkijaverkosto: WiT LAB – World in transition

Group X: Group X | Aalto University (groupxaalto.fi)

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

.

Lue lisää arkkitehtuurin opiskelusta

My Story Ellen Heikkilä

Ellen Heikkilä, arkkitehtuurin opiskelija

”Suunnittelu on ihmisläheistä, ja siksi se innostaa minua.”

Kampus
Vuoden 1921 arkkitehtiopiskelijoita poseeraa opetustiloissa jonomuodostelmassa mustavalkoisessa kuvassa

Suomen rakentajat (ulkoinen linkki)

Suomalaisten arkkitehtien työ ja vaikutus on näkynyt läpi aikojen yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kysymyksiä ratkottaessa.

wood wonders_camilo_cortes_reina_banca

Puurakentaminen on ilmastoteko (ulkoinen linkki)

Puu voi auttaa meitä pienentämään hiilijalanjälkeämme, sillä puurakennukset sitovat hiiltä jopa vuosisatojen ajan.

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for Master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master´s Programme in Architecture, Landscape Architecture and Interior Architecture - Architecture will be evaluated based on the following criteria

Phase I

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/admission requirements

 

Applicants should demonstrate

 • their communication skills that is the ability to use visual means of representation of the discipline in order to communicate your design idea and its architectural expression.
 • their technical skills that is the ability to translate your concept into an adequate material system and coherent construction logic.
 • their understanding of context that is the ability to relate the architectural project to its physical, social, cultural and political environment.
 • their understanding of space-making that is the ability to translate the architectural concept into an adequate spatial experience and spatial dynamics.      

 

Method of demonstrating competence

Portfolio (max 20 pages, pdf-format)
Maximum size for the portfolio is 100 Mb. No links to additional information outside of the pdf will be considered.
Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

Bachelor in Architecture or equivalent degree

Method of demonstrating competence

degree certificate(s)

 

 

Phase II

Suitability

What is evaluated

Motivation for studies at Aalto University

What we look for in an applicant/admission requirements

The applicant should clarify the reasons for applying to Aalto University and the expectations and goals for studying in the programme.

Method of demonstrating competence

Motivation letter (max 400 words, pdf-format)

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/admission requirements

Applicant should demonstrate a thorough knowledge comparable to the Bachelor education in architecture at Aalto University

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records

 

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions

What we look for in an applicant/admission requirements

The applicant should reflect on their understanding of architecture and its relevance for the future of society.

Method of demonstrating competence

Letter of self-reflection (max 600 words, pdf-format) with  curriculum vitae, letter of references, proof of employment, publications or other relevant material attached as appendix.

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for Master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Master’s Programme in Architecture does not include an interview.

Phase I

In Phase I, the applications are evaluated based on the following criteria

 • Artistic and/or design practice
 • Relevance of previous studies/degree

The applicant´s portfolio is reviewed independently by at least three selection committee members and graded according to communication skills, technical skills, understanding of context and understanding of space-making. The final grade for phase I is achieved by averaging out the grades of the various reviews by the selection committee members. Only the applications who fulfill the requirements in the preliminary evaluation will be evaluated in phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

 • Suitability
 • Relevance of previous studies/transcripts
 • Other areas of competence

The selection committee members will review the motivation letter, transcripts and letter of self-reflection and evaluate it according to the given criteria.

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

The portfolio should demonstrate the academic excellence of the applicant with respect to the criteria listed above of the evaluation criteria. A coherent layout and consistent quality of drawings and images is expected. The size of the portfolio should not exceed 20 pages (max A3) and in case of team work the contribution of the applicant should be clearly stated. The portfolio should include a CV of the applicant and the motivation letter.

Maximum size for the portfolio is 100 Mb. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf

CV

The CV should be maximum 1 page and include at least information on previous studies, work experience, software skills and prizes. The CV should be included in the portfolio.

Motivation letter

The motivation letter max 400 words should state clearly the reason for studying architecture and the relevance of studying at Aalto University for development of applicant’s career plan. The motivation letter should be a maximum of two pages and included in the portfolio.

Letter of self-reflection

In the letter of self-reflection the applicant should reflect on his/her understanding of architecture and of the relevance of architecture for the future development of societies and the world we are living in. The letter should be of a maximum of 600 words and can use the curriculum vitae, letter of references, proof of employment, publications or other relevant material as support material.    

Language of application documents

Application documents should be submitted preferably in English but applications in Finnish or Swedish are accepted too.

Complementary studies

The student may be required to take complementary studies (max. 20 ECTS). These studies will be determined individually at the latest in the beginning of the studies while making the personal study plan.

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu