Services

AllWell? enkäten om studievälbefinnande i februari 2019

Enkäten om studievälbefinnande skickas ut per e-post till alla Aalto kandidatstuderanden på årskurs två och magisterstuderanden på årskurs ett.
AllWell

Studerandenas välbefinnande och goda studieförmåga och bibehållandet av dem har lyfts fram som ett strategiskt viktigt kärnområde vid Aalto-universitetet. Målet är att få studierna att löpa smidigt, utveckla undervisningen och lärandetjänsterna och stöda studieförmågan.

Sammanfattningarna av enkätresultaten samlas programvis för ledarna för utbildningsprogrammen och används för att utveckla utbildningsprogrammen. Vid den högskolevisa tolkningen av resultaten kommer vi även att använda den kursrespons som studerandena har givit.

Read more
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: