Services

Lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik

Det grundläggande syftet för lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik är att försäkra att studerandenas studier fortskrider enligt universitetets schema. Lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik arbetar i samarbete med utbildningsprogram, institutioner och studerande samt övriga tjänsteorganisationer. Universitetets gemensamma lärandetjänst fungerar som stöd för högskolans lärandetjänst.
Orange liquid on the surface of a microscope slide / photo by Aalto University, Mikko Raskinen

Lärandetjänsters och studiebyråns besöksadress: Kemistvägen 1, rum C208.

Vid alla frågor som gäller studier kontakta: [email protected]

De erbjudna stödtjänsterna omfattar hela studietiden. Lärandetjänsterna stödjer program vid studerandemarknadsföringen och rekryteringen, deltar i studerandeval och erbjuder tjänster under studierna samt vid slutskedet av studierna. Utöver de direkt till studerande riktade tjänsterna koordinerar och stödjer lärandetjänsterna utbildningsprogrammen, institutionerna och skolans personal vid den praktiska organiseringen av undervisningen samt vid angelägenheter relaterade till studievägledning.

Lärandetjänster stödjer utbildningsprogrammen och institutionerna vid förberedning och utveckling av undervisningsplaner.

 

Chef för studieärenden

Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Tjänster
Two armchairs and an acrylic painting by Hans-Christian Berg decorates a stairs landing in Dipoli, Aalto University

Ledningen vid Högskolan för kemiteknik

Information om förvaltningen och administrationen vid Högskolan för kemiteknik.

Students looking at a microscope smiling

Högskolan för kemiteknik

Vid Högskolan för kemiteknik kombinerar vi naturvetenskap med teknik på ett unikt sätt.

This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat