Services

Lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik

Det grundläggande syftet för lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik är att försäkra att studerandenas studier fortskrider enligt universitetets schema. Lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik arbetar i samarbete med utbildningsprogram, institutioner och studerande samt övriga tjänsteorganisationer. Universitetets gemensamma lärandetjänst fungerar som stöd för högskolans lärandetjänst.

De erbjudna stödtjänsterna omfattar hela studietiden. Lärandetjänsterna stödjer program vid studerandemarknadsföringen och rekryteringen, deltar i studerandeval och erbjuder tjänster under studierna samt vid slutskedet av studierna. Utöver de direkt till studerande riktade tjänsterna koordinerar och stödjer lärandetjänsterna utbildningsprogrammen, institutionerna och skolans personal vid den praktiska organiseringen av undervisningen samt vid angelägenheter relaterade till studievägledning.

Lärandetjänster stödjer utbildningsprogrammen och institutionerna vid förberedning och utveckling av undervisningsplaner.

Studierådgivare

Om du har frågor gällande kurser och studier eller vill hämta ditt labb-pass (eller det har försvunnit), kan du komma till studierådgivningen utan tidsbokning och diskutera. Studierådgivningen befinner sig i Kemistvägen 1, i huvudaulan framför vaktmästaren.

Öppetider från 6.9:
Tisdag: 10-15
Onsdag:10-12 och 13-15
Torsdag: 10-13 och 14-16
Fredag: 10-13

Program Studierådgivare Rådgivning
CHEM-kandidatprogrammet bekräftas senare
E-post: [email protected]
bekräftas senare
CHEM-magisterprogrammen bekräftas senare
E-post: [email protected]
bekräftas senare
Svenskspråkig rådgivning Mikaela Kumlin
E-post: [email protected]
Tis 10-13, Tors 10-13, Fre 10-13
Utbytesrådgivning Noora Hautamäki
[email protected]
Ons 10-12, Tors 14-16

Servicepunkt för studerande vid Högskolan för kemiteknik

Öppettider:
Tisdagar kl 12.30–14.30
Torsdagar kl 9.30–11.30

Rum C208, Kemistvägen 1

E-post: [email protected]

Avvikelser: -

Magisterstudier

Anja Hänninen

Planerare
Chemical and Process Engineering, Sustainable Metals Processing; BIOCEB, SELECT, EMC, AAE, Energy Storage

Pauliina Ketola

Planerare
Master's Portfolio Renewal project (2024)

Anna Mäkilä

Planerare
Biotechnology, Fibre and Polymer Eng; Biosystems and Biomaterials Eng (LifeTech), CS, AMIS, Polymer Technology
 Juha Oksa

Juha Oksa

Studiesekreterare
Biosystems and Biomaterials Engineering (Life Science Technologies)
 Saima Paloranta

Saima Paloranta

Koordinator
Creative Sustainability

Susanna Ylhävuori

Suunnittelija, opintoasiat
Chemistry, Functional Materials, Biomass Refining, IDBM
Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Tjänster
Two armchairs and an acrylic painting by Hans-Christian Berg decorates a stairs landing in Dipoli, Aalto University

Ledningen vid Högskolan för kemiteknik

Information om förvaltningen och administrationen vid Högskolan för kemiteknik.

Students looking at a microscope smiling

Högskolan för kemiteknik

Vid Högskolan för kemiteknik kombinerar vi naturvetenskap med teknik på ett unikt sätt.

This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: