Services

Lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik

Det grundläggande syftet för lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik är att försäkra att studerandenas studier fortskrider enligt universitetets schema. Lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik arbetar i samarbete med utbildningsprogram, institutioner och studerande samt övriga tjänsteorganisationer. Universitetets gemensamma lärandetjänst fungerar som stöd för högskolans lärandetjänst.

De erbjudna stödtjänsterna omfattar hela studietiden. Lärandetjänsterna stödjer program vid studerandemarknadsföringen och rekryteringen, deltar i studerandeval och erbjuder tjänster under studierna samt vid slutskedet av studierna. Utöver de direkt till studerande riktade tjänsterna koordinerar och stödjer lärandetjänsterna utbildningsprogrammen, institutionerna och skolans personal vid den praktiska organiseringen av undervisningen samt vid angelägenheter relaterade till studievägledning.

Lärandetjänster stödjer utbildningsprogrammen och institutionerna vid förberedning och utveckling av undervisningsplaner.

Studierådgivare

Om du har frågor gällande kurser och studier eller vill hämta ditt labb-pass (eller det har försvunnit), kan du komma till studierådgivningen utan tidsbokning och diskutera. Studierådgivningen befinner sig i Kemistvägen 1, i huvudaulan framför vaktmästaren.

Öppettider i period IV: 

Sista öppettiderna är vecka 22, sista passet på fredagen den 31 maj 2024

Ändringar i öppettiderna är möjliga.
Tisdag: 11-14
Onsdag: 10-12
Torsdag: 11-14                                                                                                                                                 Fredag: 10-13

Undantag i öppettider:

Ingen rådgivning under utvärderingsveckan.

Undantagsvis 7.5. öppet 12.30-14.30

Undantagsvis 17.5. öppet 11.15-14

Program Studierådgivare Rådgivning
CHEM-kandidatprogrammet Maria Ushakova
E-post: [email protected]
Period V: Tors 11-14, tills 30.5.2024
 
CHEM-magisterprogrammen Mikaela Kumlin
E-post: [email protected]
Period V: Fre 10-13, från 8.5. också Ons 10-12, tills 31.5.2024
Svenskspråkig rådgivning Charlotta Livman
E-post: [email protected]
Period V: Tis 11-14, tills 28.5.2024
Utbytesrådgivning Noora Hautamäki
[email protected]
Period IV: Ons 10-12, tills 24.4.

Servicepunkt för studerande vid Högskolan för kemiteknik

Rum D305, Kemistvägen 1

Öppettider: Reservera tid via MyStudies eller e-post
 

E-post: [email protected]

Magisterstudier

Pauliina Ketola

Planerare
Master's Portfolio Renewal project (2024)

Anna Mäkilä

Planerare
Biotechnology, Fibre and Polymer Eng; Biosystems and Biomaterials Eng (LifeTech), CS, AMIS, Polymer Technology

Taru Korkalainen

Planerare
Chemistry, Functional Materials, Biomass Refining, IDBM; Bioproducts Engineering, Chemistry and Materials Science
 Juha Oksa

Juha Oksa

Studiesekreterare
Biosystems and Biomaterials Engineering (Life Science Technologies)

Maija Huuskonen

Koordinator
All CHEM master's programmes except Biosystems and Biomaterials Engineering (Life Science Technologies)

Pekka Tolvanen

Planerare
CPE, SMP; BIOCEB, SELECT, EMC, AAE, Energy Storage; Chemical and Metallurgical Engineering
Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Tjänster
Two armchairs and an acrylic painting by Hans-Christian Berg decorates a stairs landing in Dipoli, Aalto University

Ledningen vid Högskolan för kemiteknik

Information om förvaltningen och administrationen vid Högskolan för kemiteknik.

Students looking at a microscope smiling

Högskolan för kemiteknik

Vid Högskolan för kemiteknik kombinerar vi naturvetenskap med teknik på ett unikt sätt.

This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: